Autoriarhiiv: infojuht

Nädala 25.09-01.10.2017 tegemisi

Toome ära I veerandi 4. nädala tähtsamad tegemised. See nädal on spordinädal:
LEIA OMA RÜTM!

E, 25.09
* Õpilasesindusse kandideerinud õpilased esitavad ennast tutvustavad infolehed.

T, 26.09
* Noortekas kell 15.00-18.00 pikapäevarühma mänguklassis.

K, 27.09
* Sügiskross Jõulumäel (õp Rita Petersell ja õp Anneli Raudsepp). Buss kooli ees kell 8.30. Tagasi koolibusside ajaks.
* Arvutiklass avatud 13.00-16.30 uurimistööde kirjutamiseks (Harri Kivi).

N, 28.09
* 28.-29.09 Õppealajuhatajate õppepäevad Saaremaal; osaleb Kai Kukk.
* 4.-5. tunni ajal 1.-3. klassi spordipäev: takistusraja läbimine, kestvusjooksuvõistlus, maastikumäng.
Alad on võistkondlikud. 1.-3. klassides võistlevad a ja b klassid omavahel.
* Tantsuvahetund aulas peale 2. ja 5. tundi – korraldavad 6. kl õpilased, õp Rita ja huvijuht.
* Huvijuhtide koolituspäev Pärnu Keskraamatukogus kell 12-17: „Mil viisil arendada õpilasesindust tänases koolis?“; osalevad õp Annikki Poom ja huvijuht Anne Borkvel.
* Juhtkonna nõupidamine peale 7. tundi kabinetis M (direktor).

R, 29.09
* 28.-29.09 Õppealajuhatajate õppepäevad Saaremaal; osaleb Kai Kukk.
* 2.-3. tunni ajal spordipäev 7.-9. kl assile ning 5.-6. tunni ajal spordipäev 4.-6. klassile: takistusraja läbimine, kestvusjooksuvõistlus, maastikumäng.
4.-9. klassi igast klassist moodustatakse 2 võistkonda.
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).

L, 30.09

P, 01.10
* Rahvusvahelisel muusikapäeval kutsume veetma kogu päeva kontserdimajas. Kuulata saab kolme erinevat kontserti. Sissepääs prii, kuid vajalik võtta tasuta pilet kas kontserdimaja kassast või Piletimaailmast!
* Harri Kivi FIRST LEGO League juhendajate koolitusel Tartus.

Nädala 18.09-24.09.2017 tegemisi

Toome ära I veerandi 3. nädala tähtsamad tegemised

E, 18.09
* õp Tiina Käärmannil vaba päev, asendab Juta Lange-Nõmm.
* Noortekas kell 15.00-18.00 pikapäevarühma mänguklassis.
* Lasteaias kell 17.00 sügisel 2018 kooli tulevate lastevanemate koosolek, esineb õp Eve Kukk.

T, 19.09
* ALUSTAVAD MAADLUSTREENINGUD: 14.50-16.00, treener Harri Timberg.
* 4. klassi lastevanematega sportlik klassiõhtu ja info jagamine kell 17.00-18.30 võimlas (klassijuhataja Eve Kukk ja lapsevanemad).

K, 20.09
* Arvutiklass avatud 13.00-16.30 uurimistööde kirjutamiseks (Harri Kivi).

N, 21.09
* Kuni 7. kl poiste jalgpall Kilingi-Nõmmel (Rita Petersell).
Sõit koos Sindi õpilastega kell 8.15 Tori kooli juurest. Tagasi koolibusside ajaks.
Osalevad: Carl Robyn Valdaru, Ronaldo Kiviselg, Art Lemets, Nathan Pilt, Arit Allik, Jan-Markus Tohv, Innar Raap, Tristan Hulkko, Danero Andrejev.
* Projektipäev „Kooliõpilased loodusturismis“:
Ausa aiavilja ja majutusteeninduse töötuba Klaara-Manni puhkemajas.
Kadi Ruumet, Klaara-Manni Puhkemaja. Saadab huvijuht Anne Borkvel
* Kell 10.00 Tori Vallavalitsuse infotund vallamajas; osaleb direktor.
* Tantsuvahetund aulas peale 2. ja 5. tundi – korraldavad 6. kl õpilased, õp Rita ja huvijuht.
* Juhtkonna nõupidamine peale 7. tundi kabinetis 22 (direktor).

R, 22.09
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* SÜGISE SÜNNIPÄEV
3. tunni ajal 1.-6. klassile üritus aulas teemal KARTUL:
a) iga klass (1.-6.) toob väljapaneku erinevatest kartulisortidest + vigurkartulid (koridoris);
b) iga klass (1.-6.) paneb näitusele mõne kartuliroa koos retseptiga (klassi õpilased maitsevad neid ürituse lõpus) – hommikul aula aknal;
c) iga klass (1.-6.) esineb paari-minutilise KARTULI-teemalise ülesastumisega (vabalt valitud temaatikaga).
Ka teistes tundides võib uurida kartulitega seonduvat.

L, 23.09

P, 24.09

Nädala 11.09-17.09.2017 tegemisi

Toome ära I veerandi 2. nädala tähtsamad tegemised.

E, 11.09

T, 12.09
* Õp Jane Lumijõe majast väljas. Asendab õp Juta Lange-Nõmm:
1. Matemaatika – 2.A
2. Loodusõpetus – 2.A
3. Loodusõpetus – Gert
4.
5. Eesti keel -2.A
6. PPR 2. kl
* 5.-6. tunni ajal 4. klass hobusekasvanduses: „Saame tuttavaks – Tori hobune“, kaasa huvijuht Anne Borkvel.
* Noortekas kell 15.00-18.00 pikapäevarühma mänguklassis.
* Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub kell 18.00 kabinetis 22.

K, 13.09
* Arvutiklass avatud 13.00-16.30 uurimistööde kirjutamiseks (Harri Kivi).

N, 14.09
* Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi – korraldavad 6. kl õpilased, õp Rita ja huvijuht.
* Juhtkonna nõupidamine peale 7. tundi kabinetis 22 (direktor).

R, 15.09
* Noorsoopolitseinik Merike Teder tuleb kohtuma kooliuusikutega ja jagama liiklusaabitsaid:
2. tunni ajal on noorsoopolitseinik 1.B klassis ja
3. tunni ajal on noorsoopolitseinik 1.A klassis.
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* Kell 12.10, klassijuhataja tunni ajal on 7.-9. klassile aulas projekti “Kooliõpilased loodusturismis” tutvustus (direktor).

L, 16.09

P, 17.09

Nädala 04.09-10.09.2017 tegemisi

Toome ära I veerandi 1. nädala tähtsamad tegemised.

E, 04.09
* Kell 11 kohtumine humanitaarnõunikuga ja Kalev Saarega aulas teemal “Kooliband” – direktor
T, 05.09

K, 06.09
* Arvutiklass avatud 13.00-16.30 uurimistööde kirjutamiseks (Harri Kivi).
N, 07.09
* Juhtkonna nõupidamine peale 7. tundi kabinetis 22 (direktor).
R, 08.09
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
L, 09.09

P, 10.09
Jalgrattamatk TERVE TORI 2017.
Matka alustame kell 10.00 Torist ja suundume Sinti. Heidi Vellendi eestvedamisel teeme Sindi linnaga lähemat tutvust.
Osavõtutasu 3 eurot palume maksta kohapeal enne starti. Õpilastele põhikooli lõpuni ja Tori Spordiklubi liikmetele osalemine TASUTA!
Kaasa võta ilmale vastav riietus ja veidike kehakinnitust.
Info telefonil 56910009 või e-posti aadressil tori.spordiklubi@gmail.com (Andra)

eKool

eKool on peamine veebipõhine suhtluskanal, mille kaudu hoida silm peal oma õppimistel ning mida kool kasutab informatsiooni edastamiseks õpilastele ja nende vanematele. Selleks, et saada osa eKooli suhtlusest, peab omama eKooli kontot. Konto luuakse ainult üks kord. Kui lapsevanemal on konto juba eelnevalt olemas, siis on lihtne kontoga liita teisi pere koolitulevaid lapsi.
Abi lapsevanemale

2016/17. õppeaasta viimased õppenõukogud

Õppenõukogu töökoosolek teisipäeval, 22. augustil kell 9.00
Kogunemine õpetajate toas. Töökoosolek jätkub kabinetis 22.
Päevakord:
1. Tori Põhikooli õppekava üldosa parandused ja täiendused seoses uuenenud seadusandlusega ja hindamiskorralduse muutumisega – õppealajuhataja
2. Mait Laasi ettepanek kepphobuste meisterdamiseks ja sellega seonduvast, arutelu – direktor
3. Anne Rätsepa koolituse „Supervisioon õpetaja töös“ tutvustus – Anne Rätsep
4. Info ja jooksvad küsimused


Uue õppeaastaga konkreetseid tegevusi kajastav õppenõukogu toimub teisipäeval, 29. augustil kell 9.00
Päevakord:
1. 2016/17. õa üldtööplaani analüüs (sisehindamine), ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6).
2. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2017/18. õa. („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6).Õppenõukogu tegevuse planeerimine 2017/18. õppeaastal. („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 1 lg 2)

Konkursid 2017/18. õppeaastaks

Tori Põhikool ootab oma kollektiivi 1. septembrist 2017 tööle järgmisi spetsialiste ja õpetajaid:

  • eripedagoog 1,0 ametikohta
  • klassiõpetaja 1,0 ametikohta
  • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, 13 tundi nädalas
  • tehnoloogiaõpetaja, 11 tundi nädalas
  • muusikaõpetaja algklassides, 8 tundi nädalas
  • vene keele õpetaja (rühmatunnid), 11 tundi nädalas
  • inglise keele õpetaja (rühmatunnid), 13 tundi nädalas
  • füüsika õpetaja, 4 tundi nädalas

Avaldus, kvalifikatsiooni vastavust tõendavad dokumendid ja CV saata 30. juuniks

kool@toripk.ee või Virula 11, Tori alevik, Pärnumaa 86801.

Info 55667330 (direktor)

Õppenõukogu 16. juunil 2017

Õppenõukogu toimub reedel, 16.06 kell 9.00
Päevakorras:
1. Täiendava õppetöö lõpetamine.
2. Järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 1.).
3. III kooliastme loovtööde tulemuste arvestamine.
4. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 6).
5. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7).