Rubriigiarhiiv: Teated

eKool

eKool on peamine veebipõhine suhtluskanal, mille kaudu hoida silm peal oma õppimistel ning mida kool kasutab informatsiooni edastamiseks õpilastele ja nende vanematele. Selleks, et saada osa eKooli suhtlusest, peab omama eKooli kontot. Konto luuakse ainult üks kord. Kui lapsevanemal on konto juba eelnevalt olemas, siis on lihtne kontoga liita teisi pere koolitulevaid lapsi.
Abi lapsevanemale

2016/17. õppeaasta viimased õppenõukogud

Õppenõukogu töökoosolek teisipäeval, 22. augustil kell 9.00
Kogunemine õpetajate toas. Töökoosolek jätkub kabinetis 22.
Päevakord:
1. Tori Põhikooli õppekava üldosa parandused ja täiendused seoses uuenenud seadusandlusega ja hindamiskorralduse muutumisega – õppealajuhataja
2. Mait Laasi ettepanek kepphobuste meisterdamiseks ja sellega seonduvast, arutelu – direktor
3. Anne Rätsepa koolituse „Supervisioon õpetaja töös“ tutvustus – Anne Rätsep
4. Info ja jooksvad küsimused


Uue õppeaastaga konkreetseid tegevusi kajastav õppenõukogu toimub teisipäeval, 29. augustil kell 9.00
Päevakord:
1. 2016/17. õa üldtööplaani analüüs (sisehindamine), ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6).
2. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2017/18. õa. („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6).Õppenõukogu tegevuse planeerimine 2017/18. õppeaastal. („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 1 lg 2)

Konkursid 2017/18. õppeaastaks

Tori Põhikool ootab oma kollektiivi 1. septembrist 2017 tööle järgmisi spetsialiste ja õpetajaid:

  • eripedagoog 1,0 ametikohta
  • klassiõpetaja 1,0 ametikohta
  • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, 13 tundi nädalas
  • tehnoloogiaõpetaja, 11 tundi nädalas
  • muusikaõpetaja algklassides, 8 tundi nädalas
  • vene keele õpetaja (rühmatunnid), 11 tundi nädalas
  • inglise keele õpetaja (rühmatunnid), 13 tundi nädalas
  • füüsika õpetaja, 4 tundi nädalas

Avaldus, kvalifikatsiooni vastavust tõendavad dokumendid ja CV saata 30. juuniks

kool@toripk.ee või Virula 11, Tori alevik, Pärnumaa 86801.

Info 55667330 (direktor)

Õppenõukogu 16. juunil 2017

Õppenõukogu toimub reedel, 16.06 kell 9.00
Päevakorras:
1. Täiendava õppetöö lõpetamine.
2. Järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 1.).
3. III kooliastme loovtööde tulemuste arvestamine.
4. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 6).
5. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7).

2016/2017. õppeaasta viimased koolipäevad

Esmaspäeval 5. juunil algusega kell 8.15 võistkondlik mitmevõistlus
SÕBRAGA SPORDIPLATSIL.

Võistkonnad on kuueliikmelised, igas võistkonnas vähemalt 2 tüdrukut!
Spordialad 1.-3. klassile:
sõudeergomeeter, täpsusvisked, orienteerumine, rahvastepall.
Spordialad 4.-6. klassile ja 7.-8. klassile:
sõudeergomeeter, korvpalli täpsusvisked, orienteerumine, jalgpall.

Teisipäeval, 6. juunil 1.-8. klassi viimane koolipäev: aktus ja klassijuhataja tund.
Päeva lõppedes kell 11 alustavad ka koolibusside ringid.

Konsultatsioonid eksamiteks ettevalmistumisel

Matemaatika – reedel, 2. juunil algusega kell 8.15; esmaspäeval, 5. juunil algusega kell 8.15 ja teisipäeval, 6. juunil algusega kell 8.15 kabinetis 12
õpetaja Vilja Jansen

Inglise keel – neljapäeval, 8. juunil algusega kell 9.00; reedel, 9. juunil algusega kell 9.00 ja esmaspäeval, 12. juunil algusega kell 9.00 kabinetis 13
õpetaja Ülle Urba

Bioloogia – neljapäeval, 8. juunil algusega kell 8.30 ja reedel, 9. juunil algusega kell 8.30 kabinetis 25
õpetaja Kaja Maripuu

Ühiskonnaõpetus – esmaspäeval, 12. juunil algusega kell 9.00 kabinetis 22
õpetaja Tiit Tammela