Üldtööplaan

Algklasside ainerühma tööplaan 2017/2018. õppeaastal

Eesmärgid 2017/2018. õppeaastaks Kinnitatud õppenõukogu otsusega nr 18 29.08.2017

Õppenõukogude plaan 2017/18. õppeaastal Kinnitatud õppenõukogu otsusega nr 2 29.09.2017

Tori Põhikooli sisekontroll 2017/2018. õppeaastal kinnitatud õppenõukogu otsusega nr 2 29.09.2017

Tunniväliste ürituste plaan 2017/2018. õppeaasta I poolaastal Kinnitatud õppenõukogu otsusega nr 2 29.09.2017

Kooliraamatukogu tööplaan 2017/2018. õppeaasta I poolaastal  Kinnitatud õppenõukogu otsusega nr 2 29.09.2017


Kooliraamatukogu tööplaan 2017/2018. õppeaasta II poolaastal Kinnitatud õppenõukogu otsusega nr 6 26.01.2018

Tunniväliste ürituste plaan 2017/2018. õppeaasta II poolaastal Kinnitatud õppenõukogu otsusega nr 6 26.01.2018

Pärnumaa koolinoorte võistluste kalenderplaan 2017/2018. õppeaastal