Õpetajad

Tori Põhikoolis töötab 2017/2018. õppeaastal 31 pedagoogi. 

PILLE USIN – kooli direktor
pille.usin@toripk.ee; tel 4466031 (kabinet); 55667330

KAI KUKK – õppealajuhataja
inimeseõpetuse õpetaja 5., 6., 7. ja 8. klassis; 9. klassi juhataja;  kai.kukk@toripk.ee; tel 5108450

ASTRID ROOSILEHT – 1.A klassi juhataja, klassiõpetaja
pikapäevarühma kasvataja; astrid.roosileht@toripk.ee; tel 56682501

TIINA KÄÄRMANN – 1.B klassi juhataja, klassiõpetaja
pikapäevarühma kasvataja; tiina.kaarmann@toripk.ee; tel 5079008

SIIRI METS – tugiisik
metssiiri@hot.ee; tel 53403923

JANE LUMIJÕE – 2.A klassi juhataja, klassiõpetaja
pikapäevarühma kasvataja, näiteringi juhendaja; jane.lumijoe@toripk.ee; tel 53455697

HELI MITT (vanemõpetaja) – 2.B klassi juhataja, klassiõpetaja
pikapäevarühma kasvataja, pranglimise ringi juhendaja; heli.mitt@toripk.ee

JAANIKA KUKK – õpetaja-füsioterapeut
kukk.jaanika@gmail.com; tel 56931644

TIINA TOMINGA-ERGEZINGER – 3.A klassi juhataja, klassiõpetaja
tiina.tominga@toripk.ee; tel 58870346

HELI LILLESTE – 3.B klassi juhataja, klassiõpetaja
pikapäevarühma kasvataja; heli.lilleste@toripk.ee; tel 55550850

EVE KUKK – 4. klassi juhataja, klassiõpetaja
kõneravi õpetaja (logopeed);  eve.kukk@toripk.ee; tel 5024210

EVI RINGMÄE – abiõpetaja
pikapäevarühma kasvataja; evi.ringmae@toripk.ee; tel 53416697

ANNIKKI POOM – abiõpetaja
pikapäevarühma kasvataja; annikki.poom@toripk.ee; tel 51981730

MAIRI VARE – 1.-2. klassi muusikaõpetaja
mairi.vare@toripk.ee; tel 53611257

ANNELI RAUDSEPP – kehalise kasvatuse õpetaja
algklasside spordiringide juhendaja; anneli.raudsepp@toripk.ee; tel 53446681

VILJA JANSEN – matemaatikaõpetaja 5.-9. klassis
vilja.jansen@toripk.ee; tel 4466457; 56217371

RITA PETERSELL – kehalise kasvatuse õpetaja
spordiringide juhendaja; rita.petersell@toripk.ee; tel 55593664

ANNE RÄTSEP (vanemõpetaja) – käsitöö ja kodunduse õpetaja 4.- 9. klassis, muusikaõpetuse õpetaja 3.-9. klassis, 5. klassi juhataja
mudilaskoori, lastekoori ja kitarriringi juhendaja;  anne.ratsep@toripk.ee; tel 56151727

ÜLLE URBA – inglise keele õpetaja, 8. klassi juhataja
ylle.urba@toripk.ee; tel 53621062

REET KUIMETS – inglise keele õpetaja
reet.kuimets@toripk.ee

MERIKE HAAS – eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 7. klassi juhataja
merike.haas@toripk.ee; tel 56219032

KAJA MARIPUU – loodusainete õpetaja, 6. klassi juhataja
keemia 8. ja 9. klassis, loodusõpetus 5., 6., 7. klassis, bioloogia ja geograafia; kaja.maripuu@toripk.ee; tel 4466906, 53461089

TÕNU TÕNISTE – füüsikaõpetaja
tonu.toniste@toripk.ee; tel 53804482

TIIA KASS – kunstiõpetuse õpetaja 5.-9. klassis
kunstiringi juhendaja; pikapäevarühma kasvataja; tiia.kass@toripk.ee; tel 5102419

MAIRO SEPP – tehnoloogiaõpetuse õpetaja  4.-9. klassis
puutööringi juhendaja; mairo.sepp@toripk.ee; tel 55517338

HELENE HUIK – vene keele õpetaja 6.-9. klass
helene.huik@toripk.ee; tel 53468643

EVA JANSEN-MANN – ajaloo õpetaja 5.-9. klassis, ühiskonnaõpetuse õpetaja 6. ja 9. klassis
eva.j-m@toripk.ee; tel 56838612

HARRI KIVI – infojuht
robootikaringi juhendaja; harri.kivi@toripk.ee; tel 53024320

ANNE BORKVEL huvijuht
liikluskasvatuse õpetaja 3.-4.kl.; anne.borkvel@toripk.ee; tel 53735637

ANDRA SÕMER – rütmika õpetaja 1. klassis, tantsuringide (koolitants) juhendaja
võimla administraator, valla spordielu korraldaja; andra.somer@toripk.ee; tel 56910009

DAIVI JÕERAND – juhiabi, kooliraamatukogu hoidja
VARIA  ringi juhendaja; daivi.joerand@toripk.ee; tel 4425320 (raamatukogu), 53478371