Õppetöö

KOOLIVAHEAJAD, TASEMETÖÖD JA EKSAMID

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmistel perioodidel:

I vaheaeg (sügisvaheaeg) 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
II vaheaeg (jõuluvaheaeg) 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
III vaheaeg (talvevaheaeg) 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
IV vaheaeg (kevadvaheaeg) 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;
V vaheaeg (suvevaheaeg) (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

Õppeaasta jaguneb kolmeks trimestriks.
I trimestri lõpp 01.12.2017
II trimestri lõpp 09.03.2018
III trimestri lõpp 12.06.2018

Haridus- ja teadusministri määrus nr 17 “Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal“
Vastu võetud 17.05.2017

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.
6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;

Lõpueksamite konsultatsioonide toimumise ajad:

Eesti keel ja kirjandus klassis 10

Matemaatika klassis 12

Inglise keel klassis 13

Bioloogia klassis 25

Ajalugu, ühiskond klassis 22

Info kooli eksamite ja tasemetööde toimumisaja kohta.

8. klassi eesti keele kooli tasemetöö – 30. mai 2018

7. klassi matemaatika kooli tasemetöö – 31. mai 2018

8. klassi matemaatika üleminekueksam – 7. juuni 2018

MTÜ KAE Kool on vabatahtlik algatus, mis on välja arendatud inglisekeelsest õpikeskkonnast Khan Academy (https://www.khanacademy.org) eesmärgiga pakkuda internetis kvaliteetset eestikeelset õppimisvõimalust kõigile tasuta. Vaata MTÜ KAE Kooli kodulehekülge