Õppetöö

KOOLIVAHEAJAD, TASEMETÖÖD JA EKSAMID

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmistel perioodidel:

I vaheaeg (sügisvaheaeg) 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
II vaheaeg (jõuluvaheaeg) 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
III vaheaeg (talvevaheaeg) 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
IV vaheaeg (kevadvaheaeg) 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;
V vaheaeg (suvevaheaeg) (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

Õppeaasta jaguneb kolmeks trimestriks.
I trimestri lõpp 01.12.2017
II trimestri lõpp 09.03.2018
III trimestri lõpp 12.06.2018

Haridus- ja teadusministri määrus nr 17 “Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal“
Vastu võetud 17.05.2017

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.
6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;

Lõpueksamite konsultatsioonide toimumise ajad:

Matemaatika klassis 12, õpetaja Vilja Jansen
E 04.06 2. tund (kell 9.10)
T 05.06 kell 8.15-12.00
K 06.06 1. tund (kell 8.15)
N 07.06 1. tund (kell 8.15)

Inglise keel klassis 13, õpetaja Ülle Urba
E 11.06 kell 10.00-11.30
T 12.06 kell 11.00-11.30

Bioloogia klassis 25, õpetaja Kaja Maripuu
T 12.06 kell 11.00

Ajalugu, ühiskond klassis 22, õpetaja Eva Jansen-Mann
L 09.06 kell 8.30
E 11.06 kell 8.30
T 12.06 kell 8.30

Artur Kella konsultatsiooni ajad:
matemaatika mänguklassis, õpetaja Evi Ringmäe
T 05.06 kell 9.00
N 07.06 kell 9.00

Bioloogia kõneravi klassis, õpetaja Annikki Poom
E 04.06 kell 9.00
T 12.06 kell 9.00

Info kooli eksamite ja tasemetööde toimumisaja kohta.

8. klassi eesti keele kooli tasemetöö – 30. mai 2018

7. klassi matemaatika kooli tasemetöö – 31. mai 2018

8. klassi matemaatika üleminekueksam – 7. juuni 2018

MTÜ KAE Kool on vabatahtlik algatus, mis on välja arendatud inglisekeelsest õpikeskkonnast Khan Academy (https://www.khanacademy.org) eesmärgiga pakkuda internetis kvaliteetset eestikeelset õppimisvõimalust kõigile tasuta. Vaata MTÜ KAE Kooli kodulehekülge