Robootika

Robootikaga tegelemise alguseks meie koolis on 2014. aasta kevad, mil hankisime kolm LEGO Mindstorms EV3 baaskomplekti ja mõned lisakomplektid. Seadmete soetamist toetasid Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) ning Tori Põhikooli hoolekogu poolt 17. aprillil korraldatud heategevusüritus.

Heategevusürituse külalised Heilo Altin ja Ramon Rantsus
MTÜ Robootika

2014. aasta sügisel alustasid kooli arvutiklassis tegevust robootikaringid, kus kõige rohkearvulisemalt oli esindatud 4. klass. Kahjuks ei võimalda arvutiklassi terminalisüsteem roboteid programmeerida.


Huvilised tegevuses 28.10.2014

2015/16. õppeaastal toimusid robootikaringid inimeseõpetuse kabinetis, kus sai tegevuse paremaks organiseerimiseks mööblit ümber paigutada.
2016/17. õppeaastast toimuvad robootikaringid inglise keele kabinetis. Selle õppeaasta tähtsündmuseks oli osalemine FIRST LEGO League II Põhja-Eesti poolfinaalis, mis toimus 22. jaanuaril 2017 Laagri Koolis. Seal osalenud õpilased ootavad järgmisi võistlusi.

Enne võistlust harjutusväljakul 22.01.2017 


Võistlusväljakul 22.01.2017

2017/18. õppeaastaks valmistab kooli tehnoloogiaõpetaja robootikavõistluste tingimustele vastava harjutuslaua.
2017. aasta kevadel toetas meid taas HITSA ja nii oli meil võimalik juurde hankida kaks EV3 baaskomplekti ja kaks neid komplekte laiendavat lisakogu.
Koolil on olemas LEGO Education EV3 Füüsika tegevuste komplekt ja LEGO Education LME EV3 Tegevuste pakett. Nimetatud pakette saab suurema arvu robootikakomplektide korral edukalt rakendada rühmatöös, lõimides nii robootikat erinevate ainetega. Seni olen kasutanud robootikaseadmeid füüsikatunnis demonstratsioonivahendina andurite tööpõhimõtete selgitamisel ja mõningate füüsikaliste suuruste mõõtmisel. Kahjuks ei võimalda koolijuht mul, viidates minu suurele töökoormusele infojuhi ametikohal, 2017/18. õppeaastast enam füüsikatunde anda.

Harri Kivi, infojuht