Nädala 26.03-01.04.2018 tegemisi

Toome ära 4. veerandi 4. nädala tähtsamad tegemised.

Esmaspäeval, 26.03
* 1.B klassis asendab tunde õp Annikki Poom.
* 3.A, 3.B ja 4. klass on Pärnu teatris Endla vaatamas etendust “Alice imedemaal”. (Õp Eve Kukk, õp Heli Lilleste, Egle Jaanimäe).
Buss kooli ees kell 11.10. Söömine kell 10.50 kooli sööklas. Tagasi Pärnust koolibusside ajaks.
* Noortekas jääb ära! Juhendaja Katrin on laagrikasvatajate koolitusel.

Teisipäeval, 27.03
* 2. klassid ujumas Tootsi ujulas.
* Tööturgu tutvustavad töötoad:
3. tunni ajal 9. kl kab 12
4. tunni ajal 8. kl kab 25.
* Noortekas jääb ära! Juhendaja Katrin on laagrikasvatajate koolitusel.

Kolmapäeval, 28.03
* Tallinnas VAT teatris etendus “Pal tänava poisid” 6. ja 7. klassi õpilastele. Lugu sõjast ja sõprusest.
Korraldab õpetaja Merike Haas. Rong väljub kell 7.32, tagasi 19.55 Tori peatuses.
* Direktor osaleb Pärnus toimuval koolitusel “Õigusalased teadmised koolijuhile”, III moodul.
* Tallinnas Innoves kohtumine koolivõrgu kaasajastamise projekti teemal kell 17.30.

Neljapäeval, 29.03
* Võta kooli kaasa kodus ilusaks värvitud keedumuna ja too hiljemalt peale 1. tundi huvituppa.
Muna peaks olema varustatud nimesildiga ja parema eksponeerimise jaoks peekri või alusega. Munade hindamine toimub 3. vahetunnil.
* Veeohutuskoolitus 1. klassi õpilastele:
3. tunni ajal 1.A klassile,
4. tunni ajal 1.B klassile kabinetis 14.
Räägitakse ohtudest nii suvise kui talvise veekogu ääres ja tutvutakse turvavarustusega.
* Juhtkonna koosolekule kell 14.50 on palutud kõik huvilised. Infojuht Harri Kivi tutvustab dokumenti KOOLI ARVUTITE JA ISIKLIKE NUTISEADMETE KASUTAMISE EESKIRI.
* Tori Vallavolikogu I koosseisu 6. istung toimub kell 15.00 Tori Vallavalitsuses, Pärnu mnt 12, Sindi linn. Päevakorra 8. p. on Tori Põhikooli arengukava kinnitamine (kaasettekandja direktor).

Reedel, 30.03
SUUR REEDE

Laupäeval, 31.03
* Tantsuvõistlus Kuldne Karikas kell 18.00 kontserdimajas. Osalevad:
2. klassi rühm – saadab õp Jane Lumijõe,
3. klassi rühm – saadab õp Tiina Käärmann,
4. klassi rühm – saadab õp Eve Kukk,
7.-9. klassi rühm – saadab direktor.
Kogunemine koolimajas kell 16.00 (riietumine ja proov). Buss kell 17.00 kooli ees. Tagasi peale kontserti ~21.30.

Pühapäeval, 01.04

Nädala 19.03-25.03.2018 tegemisi

Toome ära 4. veerandi 3. nädala tähtsamad tegemised.

Sel nädalal viiakse läbi rahuloluküsitlused 4. ja 8. klassis ning õpetajate ja kõigi lastevanemate hulgas (direktor).
Esmaspäeval, 19.03
* Kell 10.00 teeb 9. klass aulas klassipilti lõpuraamatu jaoks (Kai Kukk).
* Noorteka kokandus:
kell 14.40-16.00 I rühm,
kell 16.00-17.20 II rühm,
juhendaja Katrin Hansumäe.

Teisipäeval, 20.03
* 1. klasside korraline ennetav tervisekontroll vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54, 13.08.2010 toimub kooliõe Lutt, Jevgenia poolt Tori Perearstikeskuses. Õpilased viiakse bussiga.
* Kooliliiga vabariiklik võrkpalli finaalvõistlus Häädemeestel kell 10.00-13.00 (õp Rita Petersell). Osalevad Laura Klemmer, Kairi Sosi ja Reili Rohtla 9. kl, Eva-Maria Reppo ja Anne-Mai Lilletai 8. kl, Marii-Eliise Lumijõe, Emma Rätsep ja Aria Kohtla 7. kl. Buss kooli ees kell 8.15. Tunde asendab õp Anneli Raudsepp.
* Kell 15.00 Tori vallamajas kokkusaamine projekti „Tori Põhikooli õpikeskkonna kaasajastamine“ asjus (direktor).
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

Kolmapäeval, 21.03
* Tallinnas toimuval koolitusel „Võtteid toimetulekuks distsipliini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis“ osaleb õp Eva Jansen-Mann.
Õpetaja tunde asendab direktor.
* Varia 1.-3. kl kell 11.00 Pärnus (õp Tiina Tominga-Ergezinger). Osalevad Lisette-Aliine Ots, Triin Toht ja Elis Hunt 3.A klassist. Sõit Triin Tohti isa autoga.
* Bändiring, juhendaja õp Kalev Saar.
3.-6. klass kell 15.00-16.30
7.-9. klass kell 16.30-18.00

Neljapäeval, 22.03
* 1. klassid Pärnu liikluslinnakus 11.30-13.00 (õpetajad Astrid Roosileht, Tiina Käärmann ja Siiri Mets). Buss kell 10.45 kooli ees. Söömine kell 13.40.
* Kell 14.50 õp Anne Rätsepa sisekoolitus teemal „Tervis ja ohutus“.

Reedel, 23.03
* Rimi jalgpallifestival Pärnu Spordihallis kell 10.00-13.00 (õp Rita Petersell ja Germo Pärnik):
1.-3. kl 6 võistlejat,
4.-5. kl 6 võistlejat.
Buss kooli ees kell 9.00 peale 1. tundi.
* 3. tunni ajal 1.-4. klassi tantsuvõistlus (huvijuht).
* 5. tunni ajal vene keele päev koolis (õp Helene Huik ja õp Evi Ringmäe).
* 7. klass peale tunde Pärnu kardirajal (õp Merike Haas).

Laupäeval, 24.03
* Kaks kohviringi ümber Soomaa

Pühapäeval, 25.03
Üleminek suveajale!

Nädala 12.03-18.03.2018 tegemisi

Toome ära 4. veerandi 2. nädala tähtsamad tegemised. See nädal on koolis emakeelenädal.

Esmaspäeval, 12.03
* Noorteka kokandus:
kell 14.40-16.00 I rühm,
kell 16.00-17.20 II rühm,
juhendaja Katrin Hansumäe.

Teisipäeval, 13.03
* Koolituse „Õigusalased teadmised haridusasutuse juhile“ II moodul Pärnus, osaleb direktor.
* Meediakoolitusel Sauga noortekeskuses kell 13.00 kuni 16.30 osaleb õp Merike Haas. Õp Merikest asendab tundides õppealajuhataja.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

Kolmapäeval, 14.03
* Ohutuskoolitus toetamaks õppekava läbivat teemat „Tervis ja ohutus“ Paikuse Politseikoolis kell 11.00-17.00, osaleb õp Anne Rätsep. Õp Anne asendamine:
3. tund 3.B kl muusika – direktor
6. tund mudilaskoor – jääb ära
7. tund 7. kl muusika – direktor
* Bändiring, juhendaja õp Kalev Saar.
3.-6. klass kell 15.00-16.30
7.-9. klass kell 16.30-18.00

Neljapäeval, 15.03
* Projekti „Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019“ töötuba toimub kl 8.15–11.30 Tuka talus. Töötoale järgnevad tunnid.
* Rahvusvaheline matemaatika võistlus KÄNGURU
2. tunni ajal 1.-2. kl 16 õpilast (pre-ekolier) õp Jane Lumijõe klassis.
3. tunni ajal 3.-6. kl kabinetis 23:
ekolier (3.-4. klass) 11 õpilast,
benjamin (5.-6. klass) 9 õpilast.
5. tunni ajal 7.-9. klass muusika klassis kabinetis 14:
kadett (7.-8. klass) 5 õpilast,
juunior (9.-10. klass) 3 õpilast.

Reedel, 16.03
* Vabariiklik muusikaolümpiaad Tallinnas 16.-17. märts.
Osalevad Marii-Eliise Lumijõe, Kairi Sosi ja õp Anne Rätsep.
Õp Anne Rätsepa tunde asendab direktor.
* 2.B klassi õpilased Karl-Martin Rästa ja Jakob Sanglepp (võistkond Mr. Robot) ning 4. klassi õpilane Jakob Ergezinger ja 5. klassi õpilane Johannes Ergezinger (võistkond Tori Robot) osalevad Pärnu Ülejõe Põhikoolis algusega kell 10.00 toimuval Robomadinal. Sõit infojuhi autoga.
* 2. tunni ajal emakeelenädala lõpetamine aulas 1.-2. klassile.
* 3. tunni ajal emakeelenädala lõpetamine aulas 3.-4. klassile.
* 5.-6. tund 6. kl KEAT programmis kohtumine noorsoopolitseinikuga (õp Kaja Maripuu).
* Klassijuhataja tunni ajal tutvustab 8. klassis Noorte Tugila programmi Pille Kuusik (õp Ülle Urba).
* 2. klassi klassiöö (õp Jane Lumijõe) algab kell 18.00.

Laupäeval, 17.03

Pühapäeval, 18.03
* Lasteaedade jalgpalliturniir võimlas.

Nädala 05.03-11.03.2018 tegemisi

Toome ära IV veerandi 1. nädala tähtsamad tegemised.

Esmaspäeval, 05.03
* 9. klass osaleb Sindis Maanteeametilt Eesti koolidele tasuta noorte riskikäitumise ennetamise koolitusel „Georgi ja Kaspari lugu“. Väljasõit koos klassijuhatajaga kell 12.35, tagasi koolibusside ajaks.
6. tundi 6. kl inimeseõpetuses asendab õp Merike Haas.

Teisipäeval, 06.03
* Emakakaelavähi papilloomviiruse vastu vaktsineerimine toimub neile, keda eelmisel korral ei vaktsineeritud 1. tunni ajal Tori Perearstikeskuses. Transpordib direktor autoga.
* Peale tunde toimub ümarlaud HEV õpilaste teemal Heli Miti klassis. Tutvume PGS 4. jaoga: Õpilasele vajaliku toe väljaselgitamine ja rakendamine (hakkas kehtima 1. veebruaril 2018). Vaatame probleemsemad õpilased, nende tugimeetmed ja tulemused üle ning seame samme viimaseks trimestriks. Õpetajatest on kutsutud Heli Mitt, Eve Kukk, Jane Lumijõe, Astrid Roosileht, Kaja Maripuu, Vilja Jansen, Heli Lilleste, Merike Haas ja Kai Kukk.
* Kell 16.00 toimub kohtumine PRIA projekti „Välijõusaal Torisse“ kirjutamiseks, osaleb direktor.

Kolmapäeval, 07.03
* Koolitus rahvusvahelisel logopeedide päeval kell 9.00-14.00 Pärnus, osaleb õp Eve Kukk. Läbivaks teemaks on „Suhtlemispädevus ja suuline eneseväljendusoskus“. Oodata on põnevaid esinejaid. Pärnu Haigla psühholoog Toomas Kask räägib esinemisärevusest. Ida-Tallinna Keskhaigla kliiniline logopeed Meeri Kompus räägib häälehügieenist ja häälehäiretest. Päeva ametliku osa võtab kokku näitleja Garmen Tabor, kes räägib esineja karismast, lavakõnest ning hääletehnikast.
Õp. Eve tundide asendamine:
3. tund matemaatika,
4. tund eesti keel,
5. tund eesti keel,
6. tund 1. kl kõneravi jääb ära.
* Alustab bandiring aula tagaruumis, juhendaja õp Kalev Saar.
15.00-16.30 III-VI klass
16.30-18.00 VII-IX klass

Neljapäeval, 08.03
* Õppenõukogu algab kell 14.50.
Päevakord:
1. Õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte II trimestril.
2. Tugisüsteemide määramine („Tori Põhikooli õppekava“ kk nr 1-3/4 20.09.2017 p 6.6 (2)).
3. 8. klassi üleminekueksami määramine („Tori Põhikooli õppekava“ kk nr 1-3/44 31.08.2011 § 21).
4. 7. ja 8. klassile kooli tasemetöö määramine.

Reedel, 09.03
* Tundide ajutine asendamine õpetaja arstivisiidi tõttu:
1. tund – 7. kl geograafiat annab õp Tõnu Tõniste,
2. tund – 7. kl loodusõpetust annab õp Tõnu Tõniste.
* Koolis on Neeme teater. Trimestri lõpu ja teatrikuu puhul on 3. tunni ajal 1.-4. klassile etendus “Breemeni linna moosekandid” ja 5. tunni ajal 5.-9. klassile etendus “5 pakikest”.
Etendused on lühemad kui 45 minutit ja seepärast toimub vanusegrupiti ka kogunemine, kus anname II trimestri lõpust ülevaate ja tunnustame paremaid olümpiaadi ja võistluste võitjaid.
* Ühiskonnaõpetuse viktoriin Sindis kell 12.30 (õp Eva Jansen-Mann)
Osalevad Laura Klemmer, Aveli Kohtla ja Eliise Tominga. Sõit direktori autoga kell 12.00
* LAN – arvutimängude öö (õpilasesindus, direktor) kell 20.00. Lõpp laupäeval kell 9.00.

Laupäeval, 10.03
* 4. klassi matemaatika olümpiaad Pärnu Koidula Gümnaasiumis (õp Eve Kukk).
* Tori Võrkpalliturniir kell 11 võimlas.

Pühapäeval, 11.03

Nädala 19.02-25.02.2018 tegemisi

Toome ära III veerandi viimase, 7. nädala tähtsamad tegemised.
E, 19.02
* Vene keele luulepäev Sindis kell 10.30 (õp Helene Huik).
Osalevad Jacklyn Jaanimäe, ja Sten Markus Uus 6. kl ning Triinu Tomingas 9. kl. Sõit direktori autoga peale 2. tundi.
Tundide asendamine:
3. t. 7. kl tüdrukud – õp Kai Kukk
5. t. 9. kl – õp Pille Usin
6. t. 8. kl – õp Pille Usin

T, 20.02
* kell 13.30 Pärnu maavalitsuse saalis KIK keskkonnahariduse programmi infopäev; osaleb direktor (projekt „Loodushariduse toetamine Tori Põhikoolis 2018/19. õppeaastal).

K, 21.02
* Tervise Arengu Instituudi tervisekäitumise küsitlus (Maret Semjonova, tel 55672351). Küsitlus toimub vastava aine klassis. Õpetaja võtab küsitluses mitteosalevad lapsed ja liigub huvituppa.
* Toiduhügieeni koolitus kell 10-15 Pärnus; osaleb Helena Juurik.
* Kell 18.00 1. klasside vanematega klassiõhtu aulas (Astrid Roosileht, Tiina Käärmann).

N, 22.02
* Õp Eva Jansen-Mann on tunnid ette teinud:
1. t. 6. kl ühiskond asendatud loodusõpetusega – õp Kaja Maripuu,
2. t. 8. kl ajalugu asendatud inimeseõpetusega – õp Kai Kukk,
3. t. 9. kl ajalugu asendatud klassijuhatamisega – õp Kai Kukk,
4. t. 6. kl ajalugu asendatud matemaatikaga – õp Vilja Jansen.
* Saalijalgpall 1.-3. kl Kilingi-Nõmmel.

R, 23.02
* 9. kl 1. ja 4. tunni vahetus:
1. tund füüsika (õp Tõnu Tõniste) kabinetis 14,
4. tund – õp Kai Kukk
* Tundide asendamine 1.B klassis:
1. t. eesti keel – korraldab direktor,
2. t. eesti keel – korraldab direktor,
3. t. aktus aulas
* Aktus 3. tunni ajal algusega kell 10.05 aulas (direktor)
1. Hümn – õp Anne Rätsep
2. Esineb mudilaskoor – juhendaja õp Anne Rätsep
3. Direktori kõne Iseseisvuspäeval
4. Luuletused Iseseisvuspäevaks – juhendaja õp Merike Haas
5. Ettekandele tulevad uurimistööd
6. Juta Musta nim preemia üleandmine – Kadri Simson
7. Esineb folklooriring – juhendajad õp Jane Lumijõe ja õp Astrid Roosileht
8. Ühislaul „Põhjamaa“ – juhendaja õp Anne Rätsep
* Kell 13.05 lippudega rongkäik kalmistule (direktor): „Küünlad suurkujudele“.
Osalevad 7.-9. klassi õpilased, kes soovivad, lisaks 1.-6. klassi õpilaste kuni 5-liikmelised esindused.
Vabadussõja samba juures lauldakse ühiselt laulu „Mu isamaa armas…“. Lippe kannavad 8.-9. klassi noormehed ja neiud.
Päeva lõpp tavapärasel ajal.

L, 24.02
* Pidulik lipu heiskamine Sindis raekoja juures ja lippudega rongkäik koolimajani, korraldab Eesti Lipu Selts.
Ettepanek lipukoolituse läbinud Tori Põhikooli õpilastele osaleda Sindis valla keskuses lippudega rongkäigus.
Kell 7.45 kogunemine Sindi raekoja ees, rivistus.
Kell 7.55 lipu heiskamise tseremoonia, kõned, rongkäik kooli juurde.
* Kell 10.00 TORI VALLA FOLKLOORIPÄEV Tori rahvamajas: “100 AASTAT EESTIMAAD”. Osaleb algklasside näitering (Jane Lumijõe, Astrid Roosileht, Pille Usin).
* Kell 12.00 EESTI VABARIIGI 100. AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD PIDULIK JUMALATEENISTUS Tori kirikus.

P, 25.02

Nädala 12.02-18.02.2018 tegemisi

Toome ära III veerandi 6. nädala tähtsamad tegemised.
E, 12.02
* Sõbrapäeva joonistusvõistluse tähtaeg (õp Tiia Kass).
* Kell 11.00 kooliraamatukogus programmi RIKS tutvustus (Daivi Jõerand).
* Noorteka kokandus:
kell 14.40-16.00 I rühm,
kell 16.00-17.20 II rühm,
juhendaja Katrin Hansumäe.
* Kell 17.00 LEADER taotlusvooru infopäev Tori vallamajas; osaleb direktor (välijõusaali rajamine).

T, 13.02
VASTLAPÄEV – koolisööklas pakutakse traditsioonilist vastlatoitu.
* Fotokonkursi „Mina ja minu koer” tööde tähtaeg (õpilasesindus).
* 2. klassid ujumas.
* 4. klass peab vastlapäeva kelgukoerte juures kell 10.00-12.00 (õp Eve Kukk).
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

K, 14.02
SÕBRAPÄEV
* Õpilasesindus korraldab hommikul vahva sõbraotsimise mängu (huvijuht)!
* 7. klassi projekti lõpupäev: sõbrapäeva kohvik ja meisterdamise töötoad 1.-3. klassile (õp Anne Rätsep ja õp Tiia Kass. 7. klass ei ole tundides, tegeleb projekti läbiviimisega).
* Andra Sõmer koolitusel Tallinnas: „Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kandmisest, püsimisest ja kustutamisest ning maksustamisest“.
5. tund – 1.A meisterdamas,
7. tund – 3. klassidele jääb ära.
* Kai Kukk Tallinnas Merlecons koolitusel: „Individuaalse arengu jälgimise kaart”.

N, 15.02
ALGAB KOERA-AASTA
* Projekti „Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019“ 6. töötuba toimub Riisa rabas ja Soomaa Külastuskeskuses.
Töötuba viib läbi Aivar Ruukel. Buss väljub kooli eest kl 8.15, Soomaalt tagasi plaan sõitma hakata kell 13.
* Tantsuvahetund peale 2. tundi.
* Lipukoolitus koostöös Kaitseliiduga kooli aulas:
4. tunni ajal 7. kl,
5. tunni ajal 8. kl.
Ettepanek neile õpilastele on osaleda laupäeval, 24. veebruaril Sindis valla keskuses lippudega rongkäigus.
* Juhtkonna nõupidamine.

R, 16.02
* Rahvastepall 1.-3. kl (õp Anneli Raudsepp).
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* UURIMISTÖÖDE KONVERENTS kell 12.00 aulas.
Töid esitletakse 9. kl õpilaste tähestikulises järjekorras. Igal õpilasel on aega kuni 4 minutit. Esitlused tuua hiljemalt eelneval päeval infojuhi kätte. Esitlusele kirjutada nimeks oma nimi ja töö nimi.

L, 17.02
* Muusikaolümpiaad Pärnus Mai koolis kell 10.00 (õp Anne Rätsep).
Osalevad Kairi Sosi 9. kl ja Marii-Eliise Lumijõe 7. kl.
* Kell 10.00 Pärnumaa lahtised meistrivõistlused ja Eesti 2018. aasta karikavõistluste I etapp LAUAMÄNGUDE MITMEVÕISTLUSES (male, kabe, koroona, lauatennis).
Täpsem info: peakorraldaja Heino Merilaine, tel 520 6092.

P, 18.02

Nädala 05.02-11.02.2018 tegemisi

Toome ära III veerandi 5. nädala tähtsamad tegemised. See nädal on koolis stiilinädal, mida korraldab Tori kooli õpilasesindus. Avatud on fotonurk. Suurima osalusprotsendiga klass saab premeeritud!
E, 05.02
Selle päeva teema: 80-date stiil.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

T, 06.02
Selle päeva teema: mustrid.
* Papilloomi viiruse vastu vaktsineerimine koolipäeva algul. Sõit hommikul kooli eest bussiga. Tagasi jalgsi.
* Kell 15.00 Sindis vallamajas koolijuhtide nõupidamine, osaleb direktor.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

K, 07.02
Selle päeva teema: glam (sära).
* Harri Kivi on Tallinnas koolitusel “Arvutivõrkude kaardistamine ja haavatavuse tuvastus”; robootika ring jääb ära.
* Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor Pärnu Koidula Gümnaasiumis kell 10.00 (õp Vilja Jansen).
Osalejad: Aria Kohtla 7. kl, Henry Veeväli ja Carl Aadam Vihrov 8. kl ning Kairi Sosi, Karina Prants ja Aveli Kohtla 9. kl.
Sõit liinibussiga, kaasa korraldama ja töid parandama läheb ka õp Vilja Jansen. Õp Viljat asendab direktor.

N, 08.02
Selle päeva teema: filmi- ja multikategelased.
* Harri Kivi on Tallinnas koolitusel “Arvutivõrkude kaardistamine ja haavatavuse tuvastus”; 5. kl poiste tehnoloogia jääb ära, võib tulla kooli kell 10.00.
* Tantsuvahetund peale 2. tundi.
* Haridusjuhtide aastakonverents Pärnus, osalevad direktor (lahkub kell 10.00) ja õppealajuhataja.
* 6. tunni ajal (kell 13.00) kohtub aulas kirjanik Kadri Hinrikus 1.-4. kl õpilastega (Daivi Jõerand).
* Juhtkonna nõupidamine.

R, 09.02
Selle päeva teema: pidžaamapidu.
* Haridusjuhtide aastakonverents Pärnus, osalevad direktor ja õppealajuhataja.
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* 5.-6. tunni ajal 6. klassile projekti KEAT Punase Risti koolitus (klj õp Kaja Maripuu) kabinetis 25.
* Õp Eva Jansen-Mann soovib neljapäeval 22. veebruaril vaba päeva ja teeb täna osa tunde ette:
3. tund – 7. kl inimeseõpetus asendatud ajalooga,
4. tund – 8. kl inimeseõpetus asendatud ajalooga,
5. tund – 9. kl klassijuhataja asendatud ajalooga,
6. tund – 6. klassile toimub Punase Risti koolitus.
* Kell 18.00 Sindi seltsimajas kontsert MA ARMASTAN EESTIT (Sindi Muusikakool ja Selja Lauluseltsing).

L, 10.02
* Ajaloo olümpiaad Pärnu Mai Koolis kell 10.00 (õp Eva Jansen-Mann).
Osalejad Rasmus Ulp 6. kl ja Marii-Eliise Lumijõe 7. kl. Sõit õpetaja autoga.
* Koolis on rahvatantsuansambli Kirmas tantsulaager. Kasutavad aulat ning kabinette 22 ja 25.

P, 11.02
* Koolis on rahvatantsuansambli Kirmas tantsulaager. Kasutavad aulat ning kabinette 22 ja 25.
* Sportlik vastlapäev peredele kell 12.00-14.00 (korraldab Tori Spordiklubi koostöös õpilasesindusega).

Päevakava Tori Põhikoolis alates 05.02.2018

Hommikupuder 7.35-8.15
1. tund kell 8.15-9.00
Hommikupuder
2. tund kell 9.10-9.55
3. tund kell 10.05-10.50
4. tund kell 11.00-11.45
Söögivahetund 1.-5. kl. õpilastele
5. tund kell 12.00-12.45
Söögivahetund 6.-9. kl. õpilastele ja koolitöötajatele
6. tund kell 13.00-13.45
7. tund kell 13.55-14.40
8. tund kell 14.50-15.35