Hoolekogu koosolek 14.11.2017

Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub teisipäeval, 14.11 kell 18.00 õpetajate toas.
Päevakord:
– Tori Põhikooli hoolekogu tööplaani 2017/18 koostamine,
Alus Tori Vallavalitsuse määrus „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamine ja töökord“ 30. detsember 2010 nr 10 § 12.
– Tori Põhikooli 2018. aasta eelarve projekti arutelu ja arvamuse andmine,
Alus: PGS § 73 lg 1 p 10.
– HITSA taotlusvoor „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“.

Markko Virkus
hoolekogu esimees

Nädala 06.11-12.11.2017 tegemisi

Toome ära II veerandi 2. nädala tähtsamad tegemised.

E, 06.11
* 4. tunni ajal 8. klassis raamatukogutund kriminaalkirjandusest (Daivi Jõerand).
* Sindi muusikakooli ettevalmistusklass kabinetis 14 kell 13.10-14.20.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendajad Kertu Kirsipuu ja Katrin Hansumäe.

T, 07.11
* Rahvastepall 4.-5. kl tüdrukutele kell 10.00 Paikusel.
Võistkond koosseisus: Merli Johanna Alev, Meril Adeela Alev, Maribel Lauri, Emily Ruus, Angelika Savolainen, Ragne Rohtla, Mathelyn Jaanimäe, Isabella Mäe
Juhendaja õp Anneli Raudsepp.
Sõit liinibussiga kell 9.20 Tori kooli peatusest. Tagasi Metste bussiga Paikuselt kell 13.00.
* 2.A klassis kõneleb lapsevanem Markko Virkus jahindusest (õp Jane Lumijõe).
* 5. tunni ajal on 5. klassis kunstiõpetuse asemel inimeseõpetus.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendajad Kertu Kirsipuu ja Katrin Hansumäe.

K, 08.11
* Õppealajuhataja Kai Kukk osaleb Tallinnas koolitusel „Terved ja turvalised suhted“ (inimeseõpetuse materjalid).
* Direktor Pille Usin osaleb Pärnu kontserdimajas koolijuhtide jätkukoolitusel “Kiirteel maailma parimaks haridusjuhiks”.
* 4. tunni ajal on 5. klassis inimeseõpetuse tunni asemel kunstiõpetus.
* Arvutiklass avatud uurimistööde kirjutamiseks 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 09.11
* Juhtkonna nõupidamine kell 14.50 (direktor). Oodatud on paikkondliku omakultuuri õpetamise meeskond projekti „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“.
* TANTSUVAHETUND!

R, 10.11
* 9. kl õppekäigul Pärnus L. Koidula muuseumis. Kaasa õp Kai Kukk ja õp Merike Haas.
Buss kooli ees kell 12.35. Tagasi koolibusside ajaks.
* 1.A klassis asendab tunde õp Juta Lange-Nõmm.
1. tund eesti keel
2. tund loodusõpetus
3. tund klassijuhataja
4. tund käeline tegevus
5. tund Gert (4. kl) eesti keel
6. tund pikapäevarühm
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* 5. klassi klassiõhtu alates kell 18.00; vastutab õp Anne Rätsep.

L, 11.11

P, 12.11
Isadepäev

Nädala 30.10-05.11.2017 tegemisi

Toome ära II veerandi 1. nädala tähtsamad tegemised.

E, 30.10
* Sindi muusikakooli ettevalmistusklass kabinetis 14 kell 13.10-14.20.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendajad Kertu Kirsipuu ja Katrin Hansumäe. Tegevuseks on planeeritud koogi küpsetamine, kõrvitsate lõikumine halloweeniks. Kasutatakse kooli kodundusklassi.

T, 31.10
* 7. ja 8. klassi õuesõppe päev Aegviidu RMK looduskeskuses, programm “Nuputamist metsas ja majas”. Buss kooli ees 8.15, programm kell 10.00-13.00. Tagasi koolibusside ajaks. Toit (kooli poolt saiake, pirukas ja kohuke) ja oma jook.

K, 01.11
* Õppealajuhataja vaatleb 1.b klassis HEV õpilast.
* Arvutiklass avatud uurimistööde kirjutamiseks 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 02.11
* Tiina Liiv praktikal 2.b klassis (juhendaja õp Heli Mitt).
* Õpilasesinduste koolitus juhendajatele ja liikmetele kell 10.00 Pärnu Keskraamatukogus. Osalevad Kairi Sosi 9. kl, Germo Pärnik 9.kl, Carl Aadam Vihrov 8. kl ja huvijuht Anne Borkvel. Sõit huvijuhi autoga.
* TANTSUVAHETUND!
* 6. tunni ajal ümarlaud (õppealajuhataja, direktor, klassijuhataja, tugiisik), et arutada õpilase õppimise, käitumise ja tugisüsteemidega seonduvat.
* Juhtkonna nõupidamine kell 14.50 (direktor).

R, 03.11
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* Andra Sõmer Pärnumaa harrastusvõimlejate koolituspäeval kell 12.00-19.00 Pärnu Koidula Gümnaasiumis.
7.-9. kl koolitants (8. tund) jääb ära;
kell 17.00 laste sulgpallitrenn jääb ära;
kell 17-19.30 võimlas asendab direktor.

L, 04.11

P, 05.11

2017/2018. õppeaasta sügisvaheaja tegemisi

E, 23.10
* Õppepäev “Teistmoodi ennast kehtestav käitumine” toimub 23. oktoobril kell 14:00-17:15 Pärnu Keskraamatukogus. Koolitusel õpime:
– kuidas ja millal peab tunnijuhtimisel ennast kehtestavat käitumist rakendama?
– kuidas koheselt teha muudatusi kui märkad, et klassis hakkab kord käest minema?
– kuidas autoritaarsusest jälle tagasi empaatia ja usalduseni jõuda?
Osalevad Merike Haas, Annikki Poom, Astrid Roosileht, Eva Jansen-Mann, Tiina Tominga-Ergezinger, Jane Lumijõe.
* Noorte karjäärikujundamisega seotud spetsialistide infopäev Pärnus; osalevad Kai Kukk ja Ülle Urba

T, 24.10
* Ohtlike jäätmete ring.
* Pärnumaa II kaasava hariduse konverents “Erinevad lapsed, erinevad teed, üks maailm” kell 10-16.30 Kilingi-Nõmmes.
http://www.kilingi.edu.ee/2017-kaasava-hariduse-konverents
Konverentsi eesmärgiks on luua ühine arusaam:
– hariduslikest suundumustest tänasel Pärnumaal;
– kaasava hariduse põhimõtetest lapse arengus;
– õppiva haridusasutuse arenevast organisatsioonikultuurist.
Osalevad Pille Usin, Eve Kukk, Anne Rätsep, Jane Lumijõe, Heli Mitt, Astrid Roosileht. Sõit Pille ja Jane autodega.
* Matemaatikute õppelaager 7.-9. klassile Paikusel. Kutsutud on Henry Veeväli 8. klassist ning Karina Prants ja Aveli Kohtla 9. klassist. Osalevad Karina ja Aveli.

K, 25.10
* Algklasside ainesektsiooni koosolek kell 9.00 koolimajas.
* Koolitus „Raamat, autor, lugeja“ Tallinnas. Osaleb Daivi Jõerand.
* IKT sügiskonverents 2017 – Tehnoloogiarikas kool
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tallinna Haridusamet, eKool ja Tallinna Reaalkool kutsuvad õpetajaid ja koolijuhte 25. oktoobril 2017 taas IKT sügiskonverentsile.
Päeva jooksul toimub 24 praktilist töötuba, kus tutvustatakse nii digitaalseid õppevahendeid ja –materjale, innovaatilisi õppemeetodeid, kui ka koolide pilvelahendusi ning räägitakse lähemalt avatud õpperuumidest, rahvusvahelisest koostööst ja internetiohtude ennetamisest.
Lisaks töötubadele toimub seekordsel konverentsil EXPO, kus paralleelsessioonide vahepausidel saab kooli aulas lähemalt tutvuda haridusele suunatud digivaldkonna toodete ja teenustega. EXPO-l on väljas BCS Koolitus, Foxcademy, Insplay, Janika Leoste ja Future Robotics, Oomipood ning Tebo õpiveeb.
Osalevad direktor Pille Usin ja infojuht Harri Kivi.
* Paikuse hariduskonverents; osaleb Kaja Maripuu.

N, 26.10
* Koolitus „Lugema õppimisest ja õpetamisest“ Tallinnas; uus õppekomplekt. Osaleb Eve Kukk.
* IKT valdkonna ameteid tutvustavate spetsialistide koolitus; osaleb Tõnu Tõniste.

R, 27.10
* Kursus „Emakeele põimimine loodusõpetuse ja teiste ainetega“ Tallinnas. Osaleb Heli Mitt.
* “Veebipõhised vahendid matemaatika tööraamatute ja töövihikute ülesannete lahendamisks“, Pärnus. Osaleb õp Vilja Jansen.

L, 28.10

P, 29.10

Nädala 16.10-22.10.2017 tegemisi

Toome ära I veerandi viimase nädala tähtsamad tegemised.

E, 16.10
* Ettelugemine:
1. tunni ajal 2.A klassis loeb Merli Johanna Alev (4. kl) ja 1.A klassis loeb Meril Adeela Alev (4. kl);
4. tunni ajal 2.B klassis loeb Merli Johanna Alev (4. kl);
5. tunni ajal 3.B klassis loeb Mai-Liis Põder (4. kl).
* Sindi muusikakooli ettevalmistusklass kabinetis 14 kell 13.10-14.20.
* Noortekas kell 15.00-18.00 pikapäevarühma mänguklassis.

T, 17.10
* ÕUESÕPPE PÄEV
Bussid kooli ees 8.15. Kaasa sai, pirukas, kohuke.
– 3.A ja 3.B klass (13 õpilast + 12 õpilast + 2 saatjat) Matsalu Looduskeskuse programmis „Mets-putukate paradiis“. Programm viiakse läbi Varblas kell 10.00-13.00.
– 4. ja 5. klass (18 õpilast + 11 õpilast + 2 saatjat) Matsalu Looduskeskuse programmis „ Kured lähvad, kurjad ilmad“. Programm toimub Keemu linnuvaatlustorni juures kell 10.00-13.00.
– 9. klass (24 õpilast + 2 saatjat) Nõva Looduskeskuse programmis „Maa, mis tõuseb merest“ kell 10.00-14.00.

K, 18.10
* Tiina Liiv pedagoogilisel praktikal 2.B klassis; juhendaja õp Heli Mitt.
* Ettelugemine:
3. tunni ajal 1.B klassis loeb Meril Adeela Alev (4. kl);
4. tunni ajal 4. klassis loeb Maribel Lauri (4. kl);
5. tunni ajal 5. klassis loeb Maribel Lauri (4. kl).
* Arvutiklass avatud 13.00-16.30 uurimistööde kirjutamiseks (Harri Kivi).
* Teemapäev „ Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega laps koolis, kodus ja lasteaias“ kell 13:45-16:30 Pärnu Maavalitsuse saalis. Osalevad õp Eve Kukk ja õp Heli Mitt.

N, 19.10
* Ettelugemine:
2. tunni ajal 3.A klassis loeb Mai-Liis Põder (4. kl).
* Kooliõpilased loodusturismis:
Sügis talus programm C.R. Jakobsoni talumuuseumis Kurgjal. Koolitaja Monika Jõemaa. Buss koolimaja ees 9.20, tagasi ~13.40.
NB! Õpilased osalevad 1. tunnis. Kaasa sai, pirukas, kohuke.
* Tantsuvahetund aulas!
* Vallavalitsuse infotund kell 10.00 vallamajas; osaleb direktor.
* 2.A klass õppekäigul Pärnus Apollo kinos (Jane Lumijõe). Tutvumine kinoga, film. Buss kooli ees 11.15, tagasi Pärnust kell 14.00. Ei söö einet!

R, 20.10
* Veerandi viimane päev.
LÕIMINGUPÄEV teemal „HOBUNE“.
Eritunniplaan:
I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* 7. tunni ajal koguneb Tori Põhikooli õpilasesindus.
* 6. klassi klassiöö kell 20.00; vastutab klassijuhataja Kaja Maripuu.

L, 21.10
* Korvpalliturniir PÕRGU KARIKAS (Andra Sõmer).

P, 22.10

Nädala 9.10-15.10.2017 tegemisi

Toome ära I veerandi 6. nädala tähtsamad tegemised.

E, 09.10
* MASKIDE MEISTERDAMINE (õp Tiia Kass)
2. tund – 2.B klass
3. tund – 1.B klass
* Sindi muusikakooli ettevalmistusklass kabinetis 14 kell 13.10-14.20.

T, 10.10
* Kaitsesüstimine 1. tunni ajal 9. klassile ja 2. tunni ajal 6.-8. klassile (valitud õpilased):
9. kl – difteeria, läkaköha ja teetanus;
6.-8. kl – mumps, leetrid.
* MASKIDE MEISTERDAMINE (õp Tiia Kass)
2. tund – 3.B klass
* Kolleegilt kolleegile! 2. tunni ajal külastab õp Eve Kukk õp Heli Miti (2.B kl) tundi.
* 4. klassil programm „Saame tuttavaks – Tori hobune!“
* Õp Anne Rätsep on kutsutud Pärnumaa tänuüritusele Käsmus 10.-11.10; tunde asendab direktor.
* Noortekas kell 15.00-18.00 pikapäevarühma mänguklassis.

K, 11.10
* MASKIDE MEISTERDAMINE (õp Tiia Kass)
1. tund – 1.A klass
2. tund – 3.A klass
3. tund – 2.A klass
4. tund – 4. klass
* Õp Anne Rätsep on kutsutud Pärnumaa tänuüritusele Käsmus 10.-11.10; tunde asendab direktor.
* Arvutiklass avatud 13.00-16.30 uurimistööde kirjutamiseks (Harri Kivi).
* Kooli üldkoosolek kell 18-18.30 aulas.
Päevakord:
1. Koolist ja õppeaasta projektidest – direktor
2. Hoolekogu töö kokkuvõte – hoolekogu esimees Markko Virkus
Üldkoosolekule eelnevad ja järgnevad klassikoosolekud vastavalt plaanile.

N, 12.10
* ÕUESÕPPE PÄEV 1.-2. klassile:
1.A ja 1.B klassile (28 õpilast + 2 saatjat) Kabli Looduskeskuses programm „Kuusk – looduse elujõu sümbol“ kell 10.00-12.00;
2.A ja 2.B klassile (17 + 17 õpilast + 3 saatjat) Kabli Looduskeskuses programm „Tere, tere koprapere“ kell 10.00-13.00.
Bussid kooli ees kell 8.30.
* Tantsuvahetund aulas!
* HITSA Koolitus „Digipöörane kool“ Tallinnas teeninduskoolis; osaleb direktor.

R, 13.10
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* Õpilasesinduse liidrite (3 liiget) valimine.
Kandidaadid on Emily Ruus, Johannes Ergezinger ja Marleen Haas 5. klassist; Laura Liis Ansi, Jacklyn Jaanimäe 6. klassist; Sander Siim 7. klassist; Sander Aas ja Carl Aadam Vihrov 8. klassist ning Germo Pärnik ja Kairi Sosi 9. klassist.
* 7. klassi klassiöö; vastutab klassijuhataja Merike Haas.

L, 14.10

P, 15.10

Tori Põhikooli üldkoosolek 11.10.2017

Tori Põhikooli üldkoosolek toimub kolmapäeval, 11.10 kell 18-18.30 aulas.
Päevakord:
* Koolist täna ja 2017/18. õppeaasta projektidest – direktor Pille Usin
* Hoolekogu töö kokkuvõte 2016/17. õppeaastal – hoolekogu esimees Markko Virkus
Üldkoosolekule eelnevad ja järgnevad klassikoosolekud vastavalt plaanile.