Nädala 29.01-04.02.2018 tegemisi

Toome ära III veerandi 4. nädala tähtsamad tegemised. See nädal on matemaatikanädal.

E, 29.01
* 9. klassi lõpueksami valikaine teatamise aeg.
* Korvpall 8.-9. kl poistele Pärnu Spordihallis kell 10.00. Sõit liinibussiga kell 8.37 Tori kooli peatusest.
Võistkond koosseisus:
Raul ja Germo 9. kl
Maiker, Arko, Carl Aadam, Janar, Harry ja Enar 8. kl
Juhendaja õp Rita Petersell.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

T, 30.01
* Tehnoloogiat 6. kl, 8. kl, ja 9. kl asendab õp Mairo Sepa töövõimetusperioodil õp Eduard Kakko (Pärnu Raeküla Kool).
* UJUMINE: 2.B klass (õp Heli Mitt) kell 10.30-11.30, buss kooli ees kell 10;
2.A klass (õp Jane Lumijõe) kell 11.30-12.30, Buss uuele ringile kooli eest kell 11.00.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

K, 31.01
* Rajaleidja nõustajad on koolis alates kell 9.00: Maarika Prants ja Triin Saluveer töötavad pikapäevarühma mänguklassis.
* Lastekaitsespetsialist on koolimajas alates kell 13.00.
* Kell 14.00 kohtub koolijuht Tori valla koolijuhtidega Sindi Gümnaasiumis.
* Arvutiklass individuaalseks õppetööks avatud kuni 16.30.

N, 01.02
* Nuputa 5.-6. kl ja 7. kl Pärnu maavalitsuse saalis kell 10.00.
5.-6. kl võistkond koosseisus:
Rasmus Ulp ja Keidi Kask 6. kl
Johannes Ergezinger ja Keiro Tarn 5. kl
Juhendaja õp Vilja Jansen
Sõit direktori autoga kell 9.10 kooli juurest.
* Tantsuvahetund peale 2. ja 5. tundi.
* Juhtkonna nõupidamine ja kogukonna kaasamise projekti koosolek kell 14.50 Heli Miti klassis (direktor).
* Kell 18.00 hoolkogu koosolek.
Päevakord:
1. Tori Põhikooli arengukava 2018-2020 läbi vaatamine, ettepanekute tegemine
2. Välijõusaali rajamisest.

R, 02.02
* Kooliliiga võrkpall Häädemeestel 6.-9. kl tüdrukutele ja poistele (juh õp Rita Petersell).
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* Matemaatikanädala lõpetamine aulas:
3. tunni ajal 1.-2. kl (õp Astrid Roosileht, Jane Lumijõe)
5. tunni ajal 3.-4. kl (õp Heli Lilleste, Eve Kukk)
7. tunni ajal 5.-9. kl KULDVILLAK (õp Vilja Jansen)
* Õp Anne Rätsep osaleb koolitusel „Pärimus kohtub Orffiga Raplas 2018“. Sõidab ära kell 12.

L, 03.02
* Õp Anne Rätsep osaleb koolitusel „Pärimus kohtub Orffiga Raplas 2018“.
* Bioloogia olümpiaadi piirkonnavoor kell 10.00 Pärnu Koidula Gümnaasiumis (õp Kaja Maripuu).

P, 04.02

Päevakava Tori Põhikoolis alates 22.01.2018

Hommikupuder 7.35-8.15
1. tund kell 8.15-9.00
Hommikupuder
2. tund kell 9.10-9.55
3. tund kell 10.05-10.50
Söögivahetund 1.-5. kl. õpilastele
4. tund kell 11.05-11.50
Söögivahetund 6.-9. kl. õpilastele ja koolitöötajatele
5. tund kell 12.05-12.50
6. tund kell 13.00-13.45
7. tund kell 13.55-14.40
8. tund kell 14.50-15.35

Nädala 22.01-28.01.2018 tegemisi

Toome ära III veerandi 3. nädala tähtsamad tegemised.

E, 22.01
* 9. klassi uurimistööde esitamine (direktor).
* Noortekas kell 15.00-18.00 (K. Hansumäe). Toitlustamine gruppidega kodunduse klassis.

T, 23.01
* UJUMINE: 2.B klass (õp Heli Mitt) kell 10.30-11.30, buss kooli ees kell 10;
2.A klass (õp Jane Lumijõe) kell 11.30-12.30, Buss uuele ringile kooli eest kell 11.00.
* Noortekas kell 15.00-18.00 (K. Hansumäe).

K, 24.01
* Kell 14.40 kohtumine välijõusaali osas (Germo Pärnik, Andra Sõmer, Markko Virkus).
* Arvutiklass individuaalseks õppetööks avatud kuni 16.30.

N, 25.01
* 9. klassi 15 õpilast osaleb Pärnu Ühisgümnaasiumi lahtiste uste päeval (õp Kai Kukk). Sõit liinibussiga kell 8.37 Tori kooli peatusest. Tagasi liinibussiga kell 11.20 või 12.10.
* Maakonna õppealajuhatajate infopäev Pärnu Vanalinna Koolis kell 14.00; osaleb õppealajuhataja.
* Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond korraldab Pärnus kell 10.00-16.00 koolituspäeva, mille teemad on riiklik ja haldusjärelevalve ning teenistuslik järelevalve. Pärnumaa koolijuhte esindab Pille Usin.

R, 26.01
* C- ja D-klassi meistrivõistlused kergejõustikus Pärnu Hansahallis kell 10.00 (õp Rita Petersell).
* Emakeele olümpiaad 7.-9. klassile kell 10.00 Paikuse Põhikoolis. Osalevad Mary Eliise Lumijõe 7. kl, Henry Veeväli ja Cael Aadam Vihrov 8. kl ning Aveli Kohtla ja Karina Prants 9. kl. Juhendaja õp Merike Haas. Sõit liinibussiga kell 9.18 kooli peatusest. Tagasi peatusest Paikuse alev 11.35 või 12.26 või 14.44.
* 3. tunni alguses esineb algklassidele (soovijad) Laura-Liisi juhendatud näitering.

L, 27.01
* Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor Paikusel kell 9.30-13.15 (õp Tiia Kass). Osaleb Kairi Sosi. Transport õpetaja autoga.
* Kell 10.00 toimub keemiaolümpiaadi piirkonnavoor Pärnu Koidula Gümnaasiumis (õp Kaja Maripuu). Osaleb Aveli Kohtla.

P, 28.01
* Võimlas toimub saalijalgpalli turniir (Andra Sõmer). Kohvik klassis nr 11.

Nädala 15.01-21.01.2018 tegemisi

Toome ära III veerandi 2. nädala tähtsamad tegemised.

E, 15.01
* Teabepäev „Mida teha “pahade lastega”?“ kell 13.00-15.00 Pärnus (osaleb direktor).
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

T, 16.01
* Tehnoloogiat 6. kl, 8. kl ja 9. kl asendab õp Mairo töövõimetusperioodil õp Eduard Kakko (Pärnu Raeküla Kool).
* UJUMINE: 2.B klass (õp Heli Mitt) kell 10.30-11.30, buss kooli ees kell 10;
2.A klass (õp Jane Lumijõe) kell 11.30-12.30, buss uuele ringile kooli eest kell 11.00.
* Kell 13.30 MTÜ Pärnumaa Koolijuhid juhatuse koosolek Pärnus; osaleb Pille Usin.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

K, 17.01
* 4. klassi tehnoloogiat asendab õp Mairo töövõimetusperioodil õp Tiia Kass, meisterdamise tunnid toimuvad kabinetis 23.
* 2. tunni ajal kell 9.10 toimub 7. klassi e-tasemetöö loodusainetes (õp Kaja Maripuu, direktor) kabinetis 25 ja arvutiklassis (Mart, Sander).
Ege, Markus, Janno, Keijo, Agnes, Aksel ja Ele – mänguklassis iseseisev töö (õp Kaja Maripuu).
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 18.01
* 5. klassi tehnoloogiat asendab õp Mairo töövõimetusperioodil õp Harri Kivi. Elektriõpetuse, robootika ja programmeerimise tunnid toimuvad kabinetis 11.
* 7. klassi tehnoloogia ja kodunduse tunni ajal (1.-2. tund) osalevad poisid koos tüdrukutega aineid lõimivas projektis ”Sõbrapäeva kohvik ja meisterdamise töötoad”. Projekti juhivad õp Anne Rätsep ja õp Tiia Kass. Projekt lõpeb 14. veebruaril kohviku ja 1.-3. klassi õpilastele töötubade korraldamisega.
* 2. tunni ajal kell 9.10 toimub 4. klassi e-tasemetöö loodusainetes (õp Eve Kukk, direktor) koduklassis ja arvutiklassis (Aades Achilleus, Ancelika).
Indrek, Gert ja Rain – iseseisev töö kõneravi klassis (õp Eve Kukk).
* Tantsuvahetund pärast 2. tundi.
* Projekti „Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019“ töötuba „Talvine Soomaa“ toimub kell 9–13 Tõramaal.
Buss väljub kooli juurest kell 8.15. Läbiviija: Algis Martsoo.
* Juhtkonna nõupidamine (direktor).

R, 19.01
Tori kool 143
Kooli sünnipäeva tähistame 5. tunni ajal aktusega. Tunnid on sünnipäeva puhul 5 minutit lühemad ja vahetunnid 5 minutit pikemad.
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* Tantsime! – koolitantsurühmade kontsert kell 18.00 aulas (Andra Sõmer).

L, 20.01
* Füüsikaolümpiaad Pärnu Koidula Gümnaasiumis kell 10.00.
Osaleb Kristin Lünekund (õp Tõnu Tõniste).
* First Lego League poolfinaal Tartus AHHAA teaduskeskuses. Osaleb 7. klassi võistkond No Man Sky koosseisus Carl Robyn Valdaru, Germo Tael, Art Lemets ja Sander Siim; juhendaja õp Harri Kivi. Väljasõit Torist kell 6.30 õp Harri autoga.

P, 21.01

Nädala 08.01-14.01.2018 tegemisi

Toome ära III veerandi 1. nädala tähtsamad tegemised.

E, 08.01
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

T, 09.01
* UJUMINE: 2.B klass (õp Heli Mitt) kell 10.30-11.30, buss kooli ees kell 10;
2.A klass (õp Jane Lumijõe) kell 11.30-12.30, buss uuele ringile kooli eest kell 11.00.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendaja Katrin Hansumäe.

K, 10.01
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 11.01
* Tiina Liiv on praktikal 2.B klassis (õp Heli Mitt).
* Tantsuvahetund pärast 2. tundi.
* Kell 14.00-16.00 toimub Pärnus aineühenduste juhtide, õppealajuhatajate, koolijuhtide ja koostööpartnerite seminar teemal „Aineolümpiaadide, õpilasürituste ja haridusvaldkonna ühisürituste korraldamine 2018“; osalevad direktori ja õppealajuhataja.
* Juhtkonna e-nõupidamine (direktor).

R, 12.01
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* 3. tunni ajal kell 10.30 esineb 5. klassi varjuteater “Lumemees Lugvigi õnn”.

L, 13.01

P, 14.01

Nädala 18.12-24.12.2017 tegemisi

Toome ära II veerandi 8. nädala tähtsamad tegemised.

E, 18.12

T, 19.12
* 4. tunni ajal 1.-4. klassi jõulupeo proov (õp. Jane Lumijõe).

K, 20.12
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).
* 1.-4. klassi jõulupidu kell 13.10 aulas.
Näitemäng „Kes on kõige kallim?“.
Külla tuleb jõuluvana Priit.

N, 21.12
* Algklasside klassihommikud ja mängud (klassijuhatajad).
* Näitering esineb kell 12.00 sotsiaalmajas (õp Jane Lumijõe).
* 5.-9. klassi jõulupidu kell 18.00 aulas (huvijuht).

R, 22.12
Poolaasta viimane koolipäev.
* 8.15-8.45 I trimestri õppetöö ja tunnivälise tegevuse kokkuvõte (direktor).
* 9.00-9.45 aktus. Tori valla aastapäeva tähistamine:
Külas on vallavanem Lauri Luur;
Esinemisnumbrid (2. kl koolitants, 3. kl koolitants, neidude koolitants, mudilaskoor ja Marii-Eliise Lumijõe.
* 1.-5. klassi söögivahetund.
* 10.05-10.50 klassijuhataja tund.
* 6.-9. klassi ja töötajate söögivahetund.
* Bussid kell 11.15:
Suur buss sõidab Taali ja siis tavapärane Selja-Piistaoja ring.
Väike buss Oore-Kuiaru ja siis Võlli ring.
Tellitud buss sõidab Levi, Jõesuu- Riisa- Jõesuu- Tohera- Aesoo.
* Koolitöötajad on oodatud kell 11.15 õpetajate tuppa. Ütleme „HÄID JÕULE!“


Järgmine nädal:
neljapäeval, 28. detsembril kell 14.00 töötajate jõululõuna Pärnu jahtklubis.

Nädala 11.12-17.12.2017 tegemisi

Toome ära II veerandi 7. nädala tähtsamad tegemised.

E, 11.12
* Jõuluseminar koolijuhtidele kell 11.00-16.00 Paikusel (direktor, õppealajuhtaja).
* Noortekas kell 15.00-18.00, piparkookide küpsetamine; juhendajad Kertu Kirsipuu ja Katrin Hansumäe.

T, 12.12
* 2018.a tasemetööde ja eksamite infopäev Pärnu Ühisgümnaasiumis kell 11.00-15.30, osalevad direktor ja õppealajuhataja.
* Viljandi teatris Ugala etendus „Lumekuninganna“ kell 11.00.
Buss kooli ees kell 9.30. Sõidavad 1.A, 1.B ja 2.A klass. Kaasa õp Tiina Käärmann, õp Jane Lumijõe, Siiri Mets ja õp Astrid Roosilehe asemel õp Evi Ringmäe. Söömine peale 1. tundi (eine), kaasa saiake.
* Kell 11.15 Sindis vene keele päev (õp Helene Huik). Osalevad Eliise Tominga ja Triinu Tomingas 9. klassist ning Andris Ermanis ja Henry Veeväli 8. klassist. Sõit kell 10.30 direktori ja õppealajuhataja autodega.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendajad Kertu Kirsipuu ja Katrin Hansumäe.

K, 13.12
* Tiina Liiv on 2.B klassis praktikal (õp Heli Mitt).
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 14.12
* Kõpus kell 8.15-14.00 IV õpituba projektis „Koolilapsed loodusturismis“ (Anne Borkvel).
* Rahvamajas eakate peo esinemise proov 1. klassi ja 4.-6. klassi tantsurühmadele. Sõit kell 8.15 bussiga kooli juurest (Andra Sõmer).
* Tantsuvahetunnid peale 2. ja 5. tundi.
* Pärnu teatris „Endla“ etendus „Operatsioon kintsutükk“ kell 11.00.
Osalevad 3.A, 3.B ja 2.B klass ning õpetajad Tiina Tominga-Ergezinger, Heli Lilleste, Heli Mitt. Söömine peale 2. tundi. Buss kooli ees kell 10.10.
* Kell 13.40 esinemine eakate peol, kaasa õp Andra Sõmer, direktor ja Tiina Käärmann. Esinevad 1. kl tantsurühmad ja 4.-6. kl tantsurühm.
* Juhtkonna nõupidamine kell 14.50 (direktor). Projekti „Kogukonna kaasamine…“ toimkonna kogunemine.

R, 15.12
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* Pärnumaa õpilasesinduste koolituspäev kell 10.30-15.00 Audrus: „Osalus kui kogukonna alustala“. Osaleb 4 õpilasesinduse liiget ja huvijuht.
* Pärnumaa noorte MV kergejõustikus.

L, 16.12

P, 17.12

Küsitlus “Noored noorsootööst”

MEELDETULETUS!
Tartu Ülikool viib Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimisel Eesti laste ja noorte ning lapsevanemate seas läbi küsitluse “Noored noorsootööst”.
Küsitluste lingi eri vanuses õpilastele ja nende vanematele leiad aadressilt
noorteuuring.ut.ee
Hea lapsevanem, palun vastake küsimustele oma sellest 2.-9. klassis käivast lapsest lähtuvalt, kelle sünnipäev on aastas kõige varasemal ajal.
Palume lapsevanematel vajadusel abistada ka oma last või lapsi temale mõeldud veebiküsimustiku vastamisel (nt lingi avamisel või vajadusel mõne sõna tähenduse selgitamisel).
Kui Sul on täiendavaid küsimusi seoses uuringuga, võta palun ühendust Andu Rämmeriga (e-post andu.rammer@ut.ee, telefon 7 375 931) Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist.

Nädala 04.12-10.12.2017 tegemisi

Toome ära II veerandi 6. nädala tähtsamad tegemised.

E, 04.12
* Sindi muusikakooli ettevalmistusklass sõidab liinibussiga tundi Sinti.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendajad Kertu Kirsipuu ja Katrin Hansumäe.

T, 05.12
* Saalijalgpall 6.-9. klassile Kilingi-Nõmmes. Võistkond: Germo ja Raul 9. kl.; Janar, Arko, Maiker, Enar, Carl Aadam ja Harry 8. kl. ning Carl Robyn 7. kl. Juhendaja õp Rita Petersell. Sõit kooli eest 8.15 koos Sindi õpilastega.
* 3. ja 7. klassi ennetav tervisekontroll viiakse läbi Tori Perearstikeskuses, kontrollib kooliõde Jevgenia Lutt.
1. tund – 3.A kl inglise keel, kaasa läheb õp Tiina Tominga-Ergezinger
2. tund – 3.B kl matemaatika, kaasa läheb õp Heli Lilleste
3. tund – 7. kl inglise keel, poistega läheb kaasa õp Merike Haas
4. tund – 7. kl kunstiõpetus, tüdrukutega läheb kaasa direktor
Õpilased liiguvad bussiga, mis ootab koolimaja ees ja toob koolimajja tagasi.
* Noortekas kell 15.00-18.00, juhendajad Kertu Kirsipuu ja Katrin Hansumäe.

K, 06,12
* Koolijuhid osalevad Tartus konverentsil “Heaolust õpihuvini”.
* 9. kl õpilased Arthur ja Germo on töövarjupäeval firmas Alice Technik kell 8.00-12.00.
* Muusikaviktoriin Pärnu kunstide majas kell 10.00. Osalevad Kairi ja Eliise 9. kl ning Marii-Eliise 7. kl. Sõit peale 1. tundi Kairi ema/isa autoga. Juhendaja õp Anne Rätsep.
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 07.12
* Tantsuvahetunnid peale 2. ja 5. tundi.
* Juhtkonna nõupidamine kell 14.50 (direktor). HEV õpilase VL ümarlaud, oodatud on kõik tema aineõpetajad.

R, 08.12
* Sindis toimuvad akrobaatika võistlused 4.-9. kl õpilastele. Juh õp Rita Petersell.
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).

L, 09.12
* Geograafiaolümpiaad Paikusel kell 10.00. Osalevad Aveli, Henry ja Carl Robyn. Juhendaja õp Kaja Maripuu.

P, 10.12
* Tori jõuluPUU 2017 kell 12.00 rahvamajas.