1.A klass

Esmaspäev
1. Eesti keel
2. Matemaatika
3. Käeline tegevus
4. Pikapäevarühm/ Arvuti
5. Pikapäevarühm/ Kunst
6. Pikapäevarühm
7. Pikapäevarühm

Teisipäev
1. Matemaatika
2. Muusika
3. Eesti keel
4. Kehaline kasvatus
5. Pikapäevarühm
6. Pikapäevarühm/ Puutöö
7. Pikapäevarühm

Kolmapäev
1. Eesti keel
2. Muusika
3. Kehaline kasvatus
4. Eesti keel
5. Rütmika
6. Pikapäevarühm/ Kõneravi
7. Pikapäevarühm

Neljapäev
1. Eesti keel
2. Eesti keel
3. Matemaatika
4. Käeline tegevus
5. Pikapäevarühm/ Parandusõpetus
6. Pikapäevarühm
7. Pikapäevarühm

Reede
1. Eesti keel
2. Loodusõpetus
3. Klassijuh.
4. Käeline tegevus
5. Pikapäevarühm/ Sport
6. Pikapäevarühm
7. Pikapäevarühm