1.B klass

Esmaspäev
1. Eesti keel
2. Käeline tegevus
3. Matemaatika
4. Kehaline kasvatus
5. Pikapäevarühm/ Kunst
6. Pikapäevarühm
7. Pikapäevarühm

Teisipäev
1. Eesti keel
2. Käeline tegevus
3. Loodusõpetus
4. Muusika
5. Pikapäevarühm/ Parandusõpetus
6. Pikapäevarühm/ Puutöö
7. Pikapäevarühm

Kolmapäev
1. Matemaatika
2. Eesti keel
3. Eesti keel
4. Muusika
5. Pikapäevarühm
6. Pikapäevarühm/ Kõneravi
7. Pikapäevarühm

Neljapäev
1. Matemaatika
2. Käeline tegevus
3. Eesti keel
4. Pikapäevarühm/ Arvuti
5. Pikapäevarühm/ Rütmika
6. Pikapäevarühm
7. Pikapäevarühm

Reede
1. Eesti keel
2. Eesti keel
3. Klassijuh.
4. Kehaline kasvatus
5. Pikapäevarühm/ Sport
6. Pikapäevarühm
7. Pikapäevarühm