2.B klass

Muudatused 2. poolaastal on toodud punases kirjas.

Esmaspäev
1. Matemaatika
2. Eesti keel
3. Eesti keel
4. Loodusõpetus
5. Käeline tegevus
6. Pikapäevarühm/ Kunst/ Kõneravi
7. Pikapäevarühm/ Näitering

Teisipäev
1. Muusika
2. Matemaatika
3. Kehaline kasvatus
4. Loodusõpetus
5. Eesti keel
6. Pikapäevarühm/ Parandusõpetus/ Puutöö
7. Pikapäevarühm/ Tants

Kolmapäev
1. Muusika
2. Matemaatika
3. Eesti keel
4. Kehaline kasvatus
5. Käeline tegevus
6. Pikapäevarühm
7. Pikapäevarühm/ Korvpall

Neljapäev
1. Eesti keel
2. Inimeseõpetus
3. Matemaatika
4. Käeline tegevus
5. Pikapäevarühm/ Arvuti
6. Pikapäevarühm/ Mudilaskoor
7. Pikapäevarühm/ Korvpall

Reede
1. Kehaline kasvatus
2. Eesti keel
3. Klassijuhatamine
4. Eesti keel
5. Pikapäevarühm/ Sport
6. Pikapäevarühm/ Varia
7. Pikapäevarühm