3.B klass

Esmaspäev
1. Matemaatika
2. Kehaline kasvatus
3. Eesti keel
4. Inglise keel
5. Inimeseõpetus
6. Pikapäevarühm/ Sport
7. Pikapäevarühm/ Kunst/ Pranglimine/ Näitering

Teisipäev
1. Eesti keel
2. Matemaatika
3. Eesti keel
4. Inglise keel
5. Käeline tegevus
6. Pikapäevarühm
7. Pikapäevarühm

Kolmapäev
1. Kehaline kasvatus
2. Eesti keel
3. Muusika
4. Matemaatika
5. Käeline tegevus
6. Pikapäevarühm/ Arvuti
7. Pikapäevarühm/ Tants/ Korvpall

Neljapäev
1. Matemaatika
2. Eesti keel
3. Inglise keel
4. Loodusõpetus
5. Pikapäevarühm/ Parandusõpetus
6. Pikapäevarühm/ Mudilaskoor
7. Korvpall/ Puutöö

Reede
1. Matemaatika
2. Kehaline kasvatus
3. Klassijuh.
4. Eesti keel
5. Käeline tegevus
6. Muusika
7. Pikapäevarühm/ Liiklus