3.A klass

Esmaspäev
1. Eesti keel
2. Eesti keel
3. Matemaatika
4. Muusika
5. Kehaline kasvatus
6. Pikapäevarühm/ Sport
7. Pikapäevarühm/ Kunst/ Pranglimine/ Näitering

Teisipäev
1. Inglise keel
2. Kehaline kasvatus
3. Eesti keel
4. Matemaatika
5. Muusika
6. Käeline tegevus
7. Pikapäevarühm

Kolmapäev
1. Eesti keel
2. Matemaatika
3. Pikapäevarühm/ Arvuti
4. Inimeseõpetus
5. Kehaline kasvatus
6. Pikapäevarühm/ Mudilaskoor
7. Pikapäevarühm/ Tants/ Korvpall

Neljapäev
1. Matemaatika
2. Eesti keel
3. Loodusõpetus
4. Käeline tegevus
5. Inglise keel
6. Pikapäevarühm/ Liiklus
7. Korvpall/ Puutöö

Reede
1. Inglise keel
2. Eesti keel
3. Klassijuh.
4. Matemaatika
5. Käeline tegevus
6. Pikapäevarühm/ Parandusõpetus/ Varia
7. Pikapäevarühm