Nädal 18.- 24.01.2021

E, 18.01

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp I  Andri, Ruudi, Sandra, Ketlin, Ander, Marlon, Lili- Hanna, Noraliisa.

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

 • 8. klass teater „Endlas“  Ugala lavastus “Kuidas minust sai HAPKOMAH” “ (klassijuhataja)

“Kuidas minust sai HAPKOMAH” on mõjus. See on pilguheit varimaailma, kus valitseb sõltuvus ja kogu elu käib fentanüüli ümber.

 • Tori Vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek  on kell 17.00,  asukoht MS Teams keskkond. Kutsutud direktor- Tori Põhikooli arengukava 2021- 2024 tutvustamine.

Päevakord

 1. Sauga Põhikooli arengukava 2021-2025 kinnitamine (ettekandja Sauga Põhikooli direktor Arvo Tali).
  2. Tori Põhikooli arengukava 2021-2024 kinnitamine (ettekandja Tori Põhikooli direktor Pille Usin).
  3. Tori Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 80 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine“ muutmine (ettekandja abivallavanem Jana Malõh).

Komisjoni esimees    Kandela Õun

T, 19.01

 • Peale 2. tundi aulas tantsuvahetund, korraldavad 5A klassi tüdrukud.
 • 4.-5. tund 4A ja 4B tüdrukud hobumajanduses, kaasa õp Anneli.

Tunni aeg  hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.

 • Kell 14.45 Erasmus + WONDER projektikoosolek
 • Tori Põhikooli hoolekogu koosolek kell 18.00 direktori kabinetis. (hoolekogu esimees Markko Virkus)

Päevakord:

 1. Tori Põhikooli arengukava 2021-2024.
  1. Rohelise Jõemaa Leader  taotlusvooru meetmesse 4.1 taotluste esitamisest
  1. Virula Cupi toimumine.
  1. Jooksvad küsimused.

K, 20.01

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp II: Taivo-Rain, Raili, Eliise, Kervin, Mariliis, Johanna, Rein, Henri, Oliver, Karel

Kaasa õp Anneli  Raudsepp ja Silver Silluta

Hobumajandus

 • 2.-3. tund 5A ja 5B poisid  hobumajanduses, kaasa õp Merike H.

Tunni aeg hobusekasvanduses 9.20- 10.35, treener Maila Kukk

 • 6.-7. tund 6. klass  hobumajanduses.

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

N, 21.01

 • Peale 3. tundi kogunevad TÕE liikmed direktori kabinetis.
 • Peale tunde kell 14.50  juhtkonna nõupidamine  e-kirjana.
 •  Tori Vallavolikogu istung  kell 15 Sauga Noortekeskuses. Osaleb direktor– Tori Põhikooli arengukava 2021- 2024 tutvustamine.

R, 22.01

9. klassi õpilaste uurimistööde esitamise tähtaeg.

 • Peale 2. tundi õpetajate infominutid õpetajate toas.

L, 23.01

 P, 24.01

Nädal 11.-17.01.2021

E, 11.01

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp I  Andri, Ruudi, Sandra, Ketlin, Ander, Marlon, Lili- Hanna, Noraliisa.

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

 • Kell 11.00 direktor osaleb nõupidamisel valla haridusjuhtidega.

T, 12.01

 • 4.-5. tund 4A ja 4B poisid hobumajanduses, kaasa õp Rita.

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.

 • Kell 12 kohtumine koolimajas – kaldteede projekt (kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides).  Vallaarhitektiga  jooniste arutamine. Osalevad direktor ja majandusjuhataja.

K, 13.01

 • Psühholoog Eva Palk  õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II  aste“.
 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp II: Taivo-Rain, Raili, Eliise, Kervin, Mariliis, Johanna, Rein, Henri, Oliver, Karel

Kaasa õp Anneli  Raudsepp ja Silver Silluta

 • Hobumajandus

2.-3. tund 5A ja 5B tüdrukud  hobumajanduses, kaasa õp Merike H.

Tunni aeg hobusekasvanduses 9.20- 10.35, treener Maila Kukk

 • 6.-7. tund 6. klass  hobumajanduses.

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

N, 14.01

 • Peale 3. tundi koguneb TÕE direktori kabinetis. Tööplaani arutelu.
 • Peale tunde kell 14.50  juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis (direktor)

R, 15.01

 • Peale 2. tundi õpetajate infominutid õpetajate toas.

Kell 16-17 veebikoolitus Distantsilt targemaks – „Kuidas on koolid hübriidõpet korraldanud?“. Vajalik eelregistreerimine.

Alates 14. detsembrist on üle kogu Eesti suletud kõik õppeasutused, üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid. 

Tori Vallavalitsuse haridusjuhtide ja koolijuhtide  koosolekul otsustati, et  14.-22.12 toimub koolides distantsõpe. 

Koolibussid ei liigu. Huvitegevust ei toimu 4. jaanuarini.

23.12- 10.01 on õpilastel jõuluvaheaeg.

11. jaanuarist jätkub õppetöö tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta teisiti. 

Aeg on paljudele raske, seepärast saab psühholoogilist nõustamist  kooli psühholoogilt (Eva Palk) telefonil 53403772 või  eva.palk@toripk.ee  kokku leppides.

Nädal 07.-13.12

E, 07.12

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp I  Andri, Ruudi, Sandra, Ketlin, Ander, Marlon, Lili- Hanna, Noraliisa.

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

T, 08.12

 • 4.-5. tund 4A ja 4B tüdrukud hobumajanduses, kaasa õp Anneli.

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.

K, 09.12

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp II: Taivo-Rain, Raili, Eliise, Kervin, Mariliis, Johanna, Rein, Henri, Oliver, Karel

Kaasa õp Anneli  Raudsepp ja Silver Silluta

 • Hobumajandus
 • 2.-3. tund 5A ja 5B poisid  hobumajanduses, kaasa õp Merike H.

Tunni aeg hobusekasvanduses 9.20- 10.35, treener Maila Kukk

 • 6.-7. tund 6. klass  hobumajanduses.

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

N, 10.12

Paneme klassidega välja jõulukaunistused.(klassijuhatajad)

Kaunistame õpilasesindusega  kooli kuuske.

 • Muusikaviktoriin II kooliastme õpilastele  kell 11.00 zoomis (õp Anne Rätsep)
  Võistkonda kuuluvad Marleen Haas, Oskar Martsoo, Kristella Laura Kirsipuu
  Viktoriin toimub arvutiklassis,  toestab haridustehnoloog Sirli. 
 • Psühholoog Eva Palk  õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II  aste“.

R, 11.12

 • Psühholoog Eva Palk  õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II  aste“.
 • Õp Annikki  Poom õppepuhkusel  1.-3. tunni ajal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias  huvijuht-loovtegevuse õpetaja  õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

Õpetaja tuleb koolimajja peale seda.

L, 12.12

P, 13.12

III adventTori jõulupuu 2020 „Talverõõm. Valge“ kell 12.00, osalevad õp Anne ja Pille

Nädal 30.11-06.12

E, 30.11

Õp Tiina K on majas 2 tundi, peale seda

asendavad õp Siiri ja direktor

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp I  Andri, Ruudi, Sandra, Ketlin, Ander, Marlon, Lili- Hanna, Noraliisa.

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

T, 01.12

 • 4.-5. tund 4A ja 4B poisid hobumajanduses, kaasa õp Rita.

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.

K, 02.12

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp II: Taivo-Rain, Raili, Eliise, Kervin, Mariliis, Johanna, Rein, Henri, Oliver, Karel

Kaasa õp Anneli  Raudsepp ja Silver Silluta

 • Hobumajandus

2.-3. tund 5A ja 5B tüdrukud  hobumajanduses, kaasa õp Merike H.

Tunni aeg hobusekasvanduses 9.20- 10.35, treener Maila Kukk

 • 6.-7. tund 6. klass  hobumajanduses.

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

N, 03.12

Majahoidja Anne Borkvel sünnipäev

Nädal 23.-29.11

E, 23.11

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp IAndri, Ruudi, Sandra, Ketlin, Ander, Marlon, Lili- Hanna, Noraliisa.

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

* Koolitus  Rasked kõnelused lapsevanemaga

9:00 – 10:30   Vestlus raskete kõneluste teoreetilistest alustest
10.30 – 10:40   PAUS
10:40 – 12:10   teooria ja harjutused, senise kogemuse refleksioon
12:10 – 13:00  LÕUNA
13:00 – 14:20  I grupp videotreening (videotreening I osa)
14.20 – 14:30   PAUS
Osalevad  psühholoog Eva Palk, Merike Haas, Kaidi Vabrit.

Asendamine:

Õp Kaidit asendab õp Vilja Jansen

2.tund 5 A kl
3. tund  8.kl
4. tund  7.kl
5. tund 6T kl
6. tund 6T kl
7. tund 5A kl

Õp Merikest asendab õp Riin   Abel

 1. tund 9.kl eesti keel
  2. tund  9. kl kirjandus

3.tund 7. kl kirjandus
4. tund 5 A eesti keel
5. tund 8. kl kirjandus
6. tund 5A kirjandus

 • 18.00 3. klassi lastevanemate koosolek zoom-meetinguna (õp Heli Lilleste)

T, 24.11

 • Peale 2. tundi aulas tantsuvahetund, korraldavad 5A klassi tüdrukud.
 • 4.-5. tund 4A ja 4B tüdrukud hobumajanduses, kaasa õp Anneli.

Tunni aeg  hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.

 • Kell 15.00 HINDED VÄLJA

Ringi jooksevad kadrisandid!

K, 25.11

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp II: Taivo-Rain, Raili, Eliise, Kervin, Mariliis, Johanna, Rein, Henri, Oliver, Karel

Kaasa õp Anneli  Raudsepp

Hobumajandus

 • 2.-3. tund 5A ja 5B poisid  hobumajanduses, kaasa õp Merike H.

Tunni aeg hobusekasvanduses 9.20- 10.35, treener Maila Kukk

 • 6.-7. tund 6. klass  hobumajanduses.

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

 • Tantsuaktsioon kell 13.00 aulas.  Tantsima on oodatud kõik, läheb tunnist 5 minutit!
 • ÜMARLAUD õpetajatele  õpitulemuste analüüsiks ja tugisüsteemide määramiseks kell 15.00 ( puudulikega õpilastele tugisüsteemide määramiseks osalevad aineõpetajad ja klassijuhatajad).

N, 26.11

Kooliõde ei ole koolimajas, osaleb koolitusel.

 • TÕE koosolek peale 3. tundi (direktor)

Karlis tutvustab koolitoidu uuringut ja hinnanguid.

 • Juhtkonna nõupidamine peale tunde kell 14.50 direktori kabinetis (direktor)

R, 27.11

Algab registreerimine detsembrikuu eine söömiseks.(15 päeva, 01.-21.12)

I trimestri lõpp.

 • Õpetajate infovahetund  peale 2. tundi õpetajate toas(direktor)

Nädal 16.-22.11.2020

E, 16.11

TAASSÜNNIPÄEV

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp I  Andri, Ruudi, Sandra, Ketlin, Ander, Marlon, Lili- Hanna, Noraliisa.

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

T, 17.11

 • 4.-5. tund 4A ja 4B poisid hobumajanduses, kaasa õp Rita.

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.

 • Vastavalt sotsiaalministri määrusele 13.08.2010 nr 54 viib kooliõde läbi I klassi õpilastele ennetava tervisekontrolli, mis hõlmab terviseseisundi hindamist, sh pikkuse ja kaalu mõõtmist, kehamassiindeksi määramist, nägemisteravuse kontrolli, vererõhu mõõtmist, rühi kontrolli, naha ja limaskestade seisundi hindamist, luu ja lihaskonna seisundi hindamist, sugulise arengu hindamist, vaimse tervise hindamist. Kontrolliga alustatakse koolis teisipäeval, 17. novembril.

Info kooliõde Merike Jaaniste tööaeg T, N kell 9.00- 15.00.

telefon 58063891, merike.jaaniste1@gmail.com

K, 18.11

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp II: Taivo-Rain, Raili, Eliise, Kervin, Mariliis, Johanna, Rein, Henri, Oliver, Karel

Kaasa õp Anneli  Raudsepp ja Silver Silluta

 • Hobumajandus

2.-3. tund 5A ja 5B tüdrukud  hobumajanduses, kaasa õp Merike H.

Tunni aeg hobusekasvanduses 9.20- 10.35, treener Maila Kukk

 • 6.-7. tund 6. klass  hobumajanduses.

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

N, 19.11

 • TÕE koosolek peale 3. tundi (direktor)
 • Juhtkonna nõupidamine peale tunde kell 14.50 (direktor)
 • Õp Tiina Liiv õppepuhkus – Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna eripedagoogika õppekava. Õpilane töötab klassis.
 • Psühholoog Eva Palk 12.-13.2020 õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II  aste“.

R, 20.11

 • Psühholoog Eva Palk 12.-13.2020 õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II  aste“.
 • Õpetajate infovahetund  peale 2. tundi õpetajate toas(direktor)
 • Noored kooli haridustorm “Õppijakeskne õpe” virtuaalne konverents kell 10- 17, osaleb direktor
 • 7. klassi klassiöö (õp R.Petersell)

L, 21.11
Lauamängude päev võimlas ja koolimajas alates kell 10.00 (Tori Spordiklubi, Andra Sõmer)  JÄÄB ILMSELT ÄRA!

Nädala 09.-15.11 plaan

E, 09.11

Tori valla 3. aastapäeva puhul kujundame omale uue valla sümboolikaga õpilaspileti.

Valla ajalehe materjalid.

 • 4 B klassis eesti keele ja matemaatika tunde asendab direktor
 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp I  Andri, Ruudi, Sandra, Ketlin, Ander, Marlon, Lili- Hanna, Noraliisa.

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

T, 10.11

 • 4.-5. tund 4A ja 4B tüdrukud hobumajanduses, kaasa õp Anneli. Tunni aeg

hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.

K, 11.11

Tori vald 3.

Fuajees on vahetundide ajal esitlus Tori vallast, sümboolikast,  juhtidest, vaatamisväärtustest ja  ettevõtetest.

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp II: Taivo-Rain, Raili, Eliise, Kervin, Mariliis, Johanna, Rein, Henri, Oliver, Karel

Kaasa õp Anneli  Raudsepp ja Silver Silluta

 • Hobumajandus

2.-3. tund 5A ja 5B poisid  hobumajanduses, kaasa õp Merike H.

Tunni aeg hobusekasvanduses 9.20- 10.35, treener Maila Kukk

 • 6.-7. tund 6. klass  hobumajanduses.

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

N, 12.11

Projekti „Hakkame liikuma!“ tähtaeg- loometööd õpilastelt

 • 1.-4. klassi õpilaste „Lugemisisu“ programm
 • tund 2. klass
 • tund 1. klass
 • tund 3. klass
 • tund 4 B
 • tund 4A
 • TÕE koosolek peale 3. tundi (direktor)
 • Juhtkonna nõupidamine peale tunde kell 14.50 direktori kabinetis (direktor)

R, 13.11

 • Peale 2. tundi   õpetajate infovahetund (direktor)
 • 5 A klassi klassiöö (õp Merike Haas)
 • Kell 18.00 Tori vald 3. aastapäev, vastuvõtt kutsutud külalistele Are huvikeskuses.

Nädal 02.-08.11

E, 02.11

Hingedepäev.

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp I Erast, Andri, Ruudi, Sandra, Ketlin, Ander, Marlon, Lili- Hanna, Noraliisa.

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

T, 03.11

Õp Agnese õnnitlemine!

 • Rahvastepall 4.-5. kl tüdrukutele Paikusel (R.Petersell)

Buss kooli ees kell 9.05

 1. tund 9. kl P- annab õp Rita

6. tund – 5 A poisid- direktor

7. tund- 5 b poisid – õp Rita tagasi

Söömine nn suurte söögivahetunnis.

 • 4.-5. tund 4A ja 4B poisid hobumajanduses, koolist saadab ära direktor,  õpilased liiguvad tagasi iseseisvalt.

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.

K, 04.11

 • Veebikonverents, osaleb direktor
 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp II: Taivo-Rain, Raili, Eliise, Kervin, Mariliis, Johanna, Rein, Henri, Oliver, Karel

Kaasa õp Anneli  Raudsepp ja Silver Silluta

 • Hobumajandus

2.-3. tund 5A ja 5B tüdrukud  hobumajanduses, kaasa õp Merike H.

Tunni aeg hobusekasvanduses 9.20- 10.35, treener Maila Kukk

 • 6.-7. tund 6. klass  hobumajanduses.

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

 • Psühholoog Eva Palk 07.10.2020 õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II  aste“.
 • Tori raamatukogu “Lugemisisu” programm
  Kell 15.00 tutvustab Rita Raudsepp  Sindi raamatukogust 1-4.klassi õpetajatele “LUGEMISISU” programmi.

N, 05.11

 • Juhtkonna nõupidamine peale tunde kell 14.50 (direktor)

R, 06.11

 • Õpetajate infovahetund  peale 2. tundi õpetajate toas(direktor)
 •  Õp Tiina Liiv õppepuhkus – Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna eripedagoogika õppekava. Õpilane töötab klassis.
 • Rahvastepall 4.-5. kl poistele Paikusel (R.Petersell)

Buss kooli ees kell 9.05

 1. tund 7.-8. kl P- annab õp Rita
 2. tund 9. kl P-  õp Anneli

5.tund- 7. kl klassijuhatamine- direktor

6. tund  5 A ja 5 B tüdrukud- direktor

7. korvpall- õp Rita on tagasi

Söömine nn suurte söögivahetunnis.* 6A ja 6B klassi klassiöö (klassijuhatajad õp Annikki ja õp Anneli)

Reisilt tulles soovitame koju jääda

Haridus- ja Teadusministeerium soovitab!

Enne koolivaheaja algust oli mõne riigi nakatumiskordaja Eesti omast
madalam, ent praeguseks on olukord muutunud. Seega: kui mõne riigi
nakatumiskordaja on selle nädala sees suurenenud, tuleks sealt naastes
käsitleda riiki riskipiirkonna riigina. Riike, kust naastes ei peaks
jääma eneseisolatsiooni või end testima, on väga vähe.

Loe edasi..