Alates 14. detsembrist on üle kogu Eesti suletud kõik õppeasutused, üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid. 

Tori Vallavalitsuse haridusjuhtide ja koolijuhtide  koosolekul otsustati, et  14.-22.12 toimub koolides distantsõpe. 

Koolibussid ei liigu. Huvitegevust ei toimu 4. jaanuarini.

23.12- 10.01 on õpilastel jõuluvaheaeg.

11. jaanuarist jätkub õppetöö tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta teisiti. 

Aeg on paljudele raske, seepärast saab psühholoogilist nõustamist  kooli psühholoogilt (Eva Palk) telefonil 53403772 või  eva.palk@toripk.ee  kokku leppides.