Autoriarhiiv: infojuht

Nädal  24.-30.01.2022

E, 24.01

 • Ujumine 2. klass I rühm.

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.55- 9.40

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

T, 25.01

 • Koolijuhtide ja valla haridusjuhi koosolek kell 10 TEAMsis, osaleb direktor
 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    5.a  poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa klassijuhataja

 • Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 5.b  poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

Kaasa õp Rita

 • Kunstikonkurss “Talvised hetked” tööde valimine (aineõpetajad)

K, 26.01

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    4. klassi I rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa õp Eva

 • Hobumajandus  6.-7. tunni ajal 6. klassi  rühm  (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

 • Kell 12 Päästeameti kontroll koolimajas ja võimlas.

N, 27.01

 • Ujumine 2. klass II rühm.

Buss kooli ees kell kell 9:10-10:50

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • TÕE koosolek peale 3. tundi huvitoas (huvijuht)
 • Juhtkonna  nõupidamine peale tunde direktor).

R, 28.01

 • Kell 10 Pärnumaa Spordiliidu juhatuse koosolek Audrus, osaleb  Andra
 • Peale 2. tundi õpetajate infovahetund õpetajate toas.

Nädal  17.-23.01.2022

 Terviseamet soovitab (E, 17.01), et  arvesse võttes Tori Põhikooli erinevate klasside nakatunud õpilaste kõrget arvu,  lähikontaktsete arvu ja koolist puuduvate õpilaste kõrget protsenti, on kontaktõppe piiramine kogu koolis vajalik meede nakkusahelate katkestamiseks.
Sellele toetudes  suunata  kõik  Tori Põhikooli õpilased  distantsõppele 18.-21.01.2022.
Õpiülesanded pannakse e-kooli.
Koolitööd koolimajas alustame esmaspäeval, 24.01.2022.

direktor

Nädal  10.-16.01. 2022

Õp Mari on haige, teda asendab õp Juta (esmaspäev- kolmapäev)

Huvijuht on haige, tuleb N, 13.01

E, 10.01

 • Ujumine 2. klass I rühm.

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.55- 9.40

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

T, 11.01

Õp Anne sünnipäev

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    5.a  tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

 • Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 5.b  tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

Kaasa õp Anneli

 • Kell 11.00- 12.30 koolitus koolijuhile “360* tagasiside” Teams-is.

K, 12.01

Majandusjuhataja ei ole koolimajas.

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    4. klassi I rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa õp Eva

 • Hobumajandus  6.-7. tunni ajal 6. klassi  rühm  (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

N, 13.01

 • 13.-15.01 Tartus Tartu Ülikooli Delta keskuses IV informaatika õpetamise konverents, osaleb infojuht.

Informaatikatunnid jäävad ära!

 • Kell 12.00 külastavad koolimaja abivallavanem Priit Ruut ja haridusjuht Herve Merivald.
 • Ujumine 2. klass II rühm.

Buss kooli ees kell kell 9:10-10:50

Kaasa õp Anneli

 • TÕE koosolek  peale 3. tundi huvitoas (huvijuht)
 • Juhtkonna nõupidamine peale tunde (direktor).
 • Kell 17.00 Pärnumaa ja Pärnu linna spordiauhindade pidulik gala “Tähesära 2021” Pärnus, osalevad direktor ja Andra

8. tunni ajal 5.-6. klassi tantsuring jääb ära!

R, 14.01

 • 13.-15.01 Tartus Tartu Ülikooli Delta keskuses IV informaatika õpetamise konverents, osaleb infojuht.

Informaatikatunnid jäävad ära!

 • Peale 2. tundi õpetajate infovahetund õpetajate toas.

Tunnid on kooli sünnipäeva puhul 5 minutit lühemad ja vahetunnid on 5 minutit pikemad!

1. tunni ajal tordil on number 147.

3. tunni ajal aktus 1.-4. klassi õpilastele aulas

5. tunni ajal aktus 5.-9. klassi õpilastele aulas

Aktus algab iga klassi esindaja  poolt sünnipäevaküünla süütamisega.

 • Päevakohane tervitus direktorilt
 • Külas on vilistlane aastast 2003- Elin Soomets

Elin töötab Tartu Ülikooli  ökoloogia ja maateaduste instituudi märgalade ökoloogia teadurina. Omab doktorikraadi loomaökoloogias.

 • Laulame ühiselt „Tori kooli valssi“.

Aktus lõpeb tordi söömisega oma koduklassis.

 Kooli poolt on ühekordsed taldrikud ja tordikahvlid. Kell 15.00 palume õpetajate  ja õpilaste esindust   osaleda kalmistul, kus süütame kauaaegsetele koolitöötajatele mälestusküünlad.

Nädal  20.-22.12.2021

E, 20.12

Huvijuht on koolimajas.

 • Ujumine 2. klass- I rühm ja II rühm ujuvad koos.

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.55- 9.40

Kaasa õp Anneli ja klassijuhataja

 • Kell 13.00 II kooliastme jõulupidu (Merike, huvijuht)

4.-6. klassi klassijuhatjate asendamine õpetajatega, kelle õpilastel on jõulupidu

õp Kaja     6. tund 7.b Geo- asendab õp  Heli M (peaks olema 6.b matem)

                  7.tund 9.kl Bio- asendab õp Kai (peaks olema 6.a inimeseõp)

õp Merike 6.tund 8.kl Kirj-  asendab õp Rita (peaks olema 5.b poiste KK)

õp Ülle      7.tund 7.a inglise keel- vaba tund (kokku lepitud)

 •  7.b klass Pärnus uisuväljakul (korraldab klassijuhataja Anneli Raudsepp)

Sõidetakse peale 6. Tundi 13.50 bussiga ja tagasi  17.30 liinibussiga.

 • Tori Põhikooli hoolekogu  koosolek tori kabinetis.

Tori Põhikooli hoolekogusse kuuluvad

Markko Virkus – lastevanemate esindaja

Kristi Tohv – lastevanemate esindaja

Annika Parm – lastevanemate esindaja

Alev Agur – vilistlaste esindaja

Heli Mitt – õpetajate esindaja

Karmo Haas- volikogu esindaja (Tori Vallavolikogu otsus nr 23  2. detsember 2021)

Johannes Ergezinger- õpilaste esindaja

Päevakord:

Kokkuvõte hoolekogu 2020/21 tööst (lastevanematele esitamiseks)- Markko Virkus

Jooksvad küsimused:

 • Virula tn renoveerimise pikendamine Metsa tänavani
 • Suusaradade ajamisest kooli juurde

T, 21.12

Huvijuhti ei ole päeval koolimajas, tuleb kell 16.00

Olga ja Eve  sünnipäeva tähistamine peale 1. tundi kell 9.00.

 • Hobumajandused jäävad ära.

Hobusekasvanduses teenindatakse kliente, treener Maila on Jõulumemm.

5.a ja 5.b klassil on  kehalised kasvatused

 • 1.a ja 1.b klassi kergejõustik jääb ära. Treeneri leping on lõppenud.
 • 1.-2.tunni ajal  1.a klassi  klassipidu. (õp Astrid)

Mängime jõulumänge, lahendame viktoriini ja peame luuletuse esitamise võistlust. Pärast 2. tundi jätkuvad tunnid tunniplaani alusel.

 • 1.,3. ja 4. tunni ajal 2. klassi mängude hommik. (klassijuhataja)
 • Kell 18.00 III kooliastme jõulupidu (Annikki, huvijuht)

K, 22.12

8.15- 8.45        aulas võtame poolaasta kokku                     direktor

9.00- 9.45        klassijuhataja tund                                       klassijuhatajad

10.00- 10.45    kontsert aulas Johan Randvere (klaver) ja Evelin Samuel (laul) õp Tõiv Tiits

Duo Randvere–Samuel-Randvere on kooslus, kus saavad kokku klassikaline klaver, pop-laulja hääl, vahetu improvisatsioon ning siiras rõõm muusikast. Kavas on lüürilised Eesti autorite palad esinejate enda seades, sealhulgas kindlasti ka Evelini õpetaja Jaak Joala laulud. Kõlavad nii kõigile tuntud laulud kui ka laulud, mida teavad ainult Johan ja Evelin. 

Bussid kell 11.00, Selja suuna buss läheb ka Jõesuu rippsilla otsa.

 • Koolitöötajad on oodatud kell 11.15 õpetajate toas , et soovida üksteisele “Häid jõule!”

Nädal  13.-19.12.2021

E, 13.12

 • 3.  bioloogia õpikoda, teema INIMENE I kell 10.30- 14.30 kab 25 (õp. Kaja)

Looduse ainetunnid toimuvad 14 kabinetis.

3. 9. kl G

4. 7.a kl G

5. 8. kl K

6.  7.b kl G

7. 9. kl B

 • Ujumine 2. klass I rühm.

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.55- 9.40

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • 3. klassi õppekäik Pärnusse Pernova keskusesse töötuba “Organismide rühmad” kell 11.00- 12.30 (õpetaja Tiina)

Kaasa ka koolipsühholoog

Buss kooli ees kell 10.15. Tagasi kell 13.00 (siis söömine). Jätkuvad ainetunnid.

6.tund-  inglise keel 5.a (loodame, et õpetaja jõuab tagasi!)

T, 14.12

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    5.a  poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa klassijuhataja

 • Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 5.b  poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

Kaasa õp Rita

K, 15.12

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    4. klassi II rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa õp Eva

 • Hobumajandus  6.-7. tunni ajal 6. klassi  rühm  (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

N, 16.12

 • Ujumine 2. klass II rühm.

Buss kooli ees kell kell 9:10-10:50

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • Juhtkonna nõupidamine peale tunde (direktor).

R, 17.12

 • Peale 2. tundi õpetajate infovahetund õpetajate toas.
 • 6.-7. tunni ajal I kooliastme jõulupidu ( vastutab õp. Tiina)

P, 19.12

4. advent – Tori Jõulupuu kell 12.00 Tori rahvamajas (õp Anne ja õp Pille)

Nädal  06.- 12.12.2021

E, 06.12

 • Koolipsühholoog koolitusel 06.-07.12  “Motiveeriv intervjueerimine”.
 • Ujumine 2. klass I rühm.

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.55- 9.40

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • 8. klassi õppekäik Pärnusse Pernova keskusesse- keemialabor kell 11.00- 12.30 (õpetaja Kaja)

Buss kooli ees kell 10.15. Tagasi kell 13.00 (siis söömine). Jätkuvad ainetunnid.

Õp Kaja Maripuu asendamine:

3.tund- geo 9. klass, õp Kaidi

4.tund- geo  7.a, õp  Kätlin

5.tund- 8. kl keemia  –

6.tund- 7.b geo- õp Merike

T, 07.12

 • Koolipsühholoog koolitusel “Motiveeriv intervjueerimine”.
 • Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54 (13.08.2010) teeb kooliõde korralist III klassi ennetavat tervisekontrolli. (kooliõde)
  Tervisekontroll hõlmab pikkuse ja kaalu mõõtmist, nägemisteravuse kontrolli, vererõhu mõõtmist, rühi kontrolli, luu ja lihaskonna seisundi hindamist.
 • 4. klassi õppekäik  Pernova keskusesse Pärnus kell 11.00- 12.30 teema “Maa. Päikesesüsteem” (õp Heli L)

Buss kell 10.15 kooli ees. Tagasi kell 13.00, siis söömine ja koolipäev jätkub.

Õp Heli Lilleste asendamine:

3.tund- –

4.tund- 6.a klassi matemaatika -direktor

5.tund-

6.tund-

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    5.a  tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa klassijuhataja

 • Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 5.b  tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

Kaasa õp Anneli

K, 08.12

3.klassis on koolis tundides Melanie Prett.

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    4. klassi I rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa õp Eva

 • Hobumajandus  6.-7. tunni ajal 6. klassi  rühm  (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

 • Kell 15.00- 16.00 veebiseminar Juhtimise kunst: Välishindamise aastaraamat 2020, osaleb direktor

Veebiseminaril tutvustab Haridus- ja Teadusministeeriumi õiguspoliitika osakond värskelt valminud välishindamise aastaraamatut ja selles sisalduvat. Eelkõige keskendutakse nii üldist, tõhustatud kui erituge vajavate õpilaste õppekorraldusele, tugisüsteemi loomisele ja rakendamisele.


N, 09.12

Kooliõde ei ole koolimajas.

Sekretäri ei ole koolimajas.

 • Ujumine 2. klass II rühm.

Buss kooli ees kell kell 9:10-10:50

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • 5.a ja 5.b klass Tallinnas teatris Estonia vaatab muusikali  “Pipi Pikksukk” kell 12.00- 14.00. (klassijuhatajad)

Väljasõit kell 9.00 Tori kooli juurest. Lõunasööki ja einet koolimajas ei söö!  Kaasa puuvili ja pirukas.

Õp Kaja asendamine:

2.tund- 6.b loodus-  õpilased on õppekäigul

3.tund- 8. kl geo- õp Rita

4.tund- 5.b lo –

5.tund- –

6.tund- 9.kl geo, õp Anne

7.tund-6.a LO, õp Mari

Õp Egert asendamine

7.tund 1.a kl PPR- õp Astrid

 • 1.a ja 1.b klass õppekäigul Kurgjal programmis “Jõulud talus” alates kell 10.00 – 12.00 (klassijuhatajad)

Buss kooli ees kell 9.10. Tagasi kella 13.00. Siis söömine.

Õp Tiina K asendamine:

2.tund 5.b matem- õp Sirli

 • 6.b klassõppekäigul Pärnus Punases tornis kell 9.00- 10.30 (ajalooõpetaja)

Buss kooli ees kell 8.15. Tagasi kell 11.00, siis päev jätkub

Asendamine:

1.tund- 6.b ajalugu –

2.tund- 8.kl ajalugu- direktor

3.tund-  5.b ajalugu- õpilased teatris

 • TÕE koosolekut  peale 3. tundi huvitoimu, huvijuht on majast ära.
 • Juhtkonna nõupidamine peale tunde (direktor).

R, 10.12

 • 6.a klass õppekäigul Pärnus Koidula muuseumis kell 10.00- 10.45  (õp Merike)

Buss kooli ees kell 9.15, tagasi kell 11.15.

Asendamine:

2.tund- 6.a eesti keel-

3.tund-  8.kl eesti keel-  õp Anne

4.tund- 7.b eesti keel-  õp Heli L

 • Peale 2. tundi õpetajate infovahetund õpetajate toas.
 • TÕE liikmed jäävad õhtul  koolimajja Jõulumaad korraldama. (huvijuht)

L, 11.12

JÕULUMAA koolimajas ja maja ümber kell 11.00- 15.30 (huvijuht)

Eelregistreerimisega.

P, 12.12

3.advent

Nädal  29.11- 05.12

E, 29.11

 • Ujumine 2. klass I rühm.

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.55- 9.40

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • Kõneravi.ee tutvustus zoomis kell 14.45, osalema palutud eesti keele õpetajad ja tugispetsialistid, et  kujundada seisukoht, kas seda toodet koolile osta või mitte.
 • Kell 14.-15. Pärnumaa koolijuhtide ühenduse juhatuse koosolek Audru koolis, osaleb direktor

T, 30.11

Õp Annikki ei ole 3 esimest tundi koolimajas, õpilased on klassis.

Kooliõde vaktsineerib 13-aastaseid ja vanemaid mumps, leetrid, punetised vaktsiinisüstiga.

 • 4. tunni ajal 6.a ja 7.b  klassi pürotehnikaalane koolitus (õp Merike)
 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    5.a  poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa klassijuhataja Egert

 • Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 5.b  poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

Kaasa õp Rita

K, 01.12

 • 3. klass seoses koduloo õppimisega kell 10.00 õppekäigul  Tori hobusekasvanduses (klassijuhataja)
 • 9. klassi Jakobsoni -alane õppekäik Kurgjale kell 12.00- 13.30. (õp Merike)

Kurgja Talumuuseumis  tutvutakse Eesti 19. sajandi ärkamisaja suurmehe Carl Robert Jakobsoni elu ja tööga ning tema poolt rajatud talu eluoluga. Septembris 2021 avati uus näitus, mis toob Jakobsoni elu ja töö külastajani läbi tema lähedaste, sõprade, kaasteeliste.

Buss kooli ees kell 11.10

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    4. klassi I rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa õp Eva

 • Hobumajandus  6.-7. tunni ajal 6. klassi  rühm  (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

N, 02.12

 • Koolipsühholoog on  02.12.2021 õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II aste“
 • Ujumine 2. klass II rühm.

Buss kooli ees kell kell 9:10-10:50

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • TÕE koosolek peale 3. tundi huvitoas (huvijuht)
 • 4. klass osaleb Kurgjal programmis “Sügis purki!” (õpetaja Heli)

Buss kooli ees kell 9.10, programmm 10.00- 12.00, siis tagasi.

Õpilased koolis lõunasööki ei söö!

 • 2. tund 6.a klass asendab õp Kätlin.
 • Juhtkonna nõupidamine peale tuned (direktor).
 • Õp Andra osaleb Spordiliidu koosolekul Pärnus alates kell 12.00. Tantsuringid jäävad ära!

R, 03.12

 • Õp Tõiv  TÜ täiendkoolituskeskuse “Haridusasutuse juhtimise alused” koolitusel

Tunnid asendatakse.

Tugiisik Siiri Mets ei ole koolimajas,  osaleb Sotsiaalkindlustusameti tänuüritusel. (vaata SKA FB lehelt kell 14.30 autasustamine)

 • Peale 2. tundi õpetajate infovahetund õpetajate toas.

L, 04.12

P, 05.12

2.advent

Nädal  22.-28.11

Eripedagoog Olga on 22.-23.11   puhkusel. Tema õpilased töötavad esmaspäeval ja teisipäeval  koos klassiga.

E, 22.11

 • Ujumine 2. klass I rühm.

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.55- 9.40

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

T, 23.11

Kooliõde ei vaktsineeri  13-aastaseid ja vanemaid mumps, leetrid, punetised vaktsiinisüstiga, sest tellitud vaktsiin ei jõudnud kohale.

 • Peale 2. tundi TÕE infominutid huvitoas (huvijuht)
 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    5.a  tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa klassijuhataja Egert

 • Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 5.b  tüdrukud

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

Kaasa õp Anneli

K, 24.11

 • Koolipsühholoog Eva on  24.11.2021 õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II aste“
 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    4. klassi II rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

 • Hobumajandus  6.-7. tunni ajal 6. klassi  rühm  (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

HINDED PANNAKSE VÄLJA HILJEMALT  KELL 15.00

N, 25.11

KADRIPÄEV (huvijuht)

2.-3. tunni ajal riietuvad TÕE liikmed kadriperedeks ning kadripäeva kombestiku kohaselt liigutakse klassist klassi ande koguma.

 • 5.a klassi ja 5.b klassi õppekäik Pärnu Muuseumis ja raamatukogus (õp Tiit ja õp Mari)

Buss kooli ees kell 11.15.

Töötoad           kell 12.00- 13.00         5.a muusemis, 5.b raamatukogus

                        kell 13.00- 14.00         5.b muusemis, 5.a raamatukogus

Ära jäävad tunnid        Asendamine

                        5.a       5.b       õp Mari           õp Tiit

4.tund              ajal       lo         6.b E- Kaja                 

5.tund              E          Ingl                              6.a A- Ülle

6.tund              KU      MU                             6.a ÜH- Anne

7.tund              TKK    KU                              6.B ÜH- Rita

 • Ujumine 2. klass II rühm.

Buss kooli ees kell 9.10, aeg ujulas 9.50- 10.35

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • Juhtkonna nõupidamine peale tuned (direktor).

R, 26.11

 • Õp Tõiv  TÜ täiendkoolituskeskuse “Haridusasutuse juhtimise alused” koolitusel

Tunnid asendatakse:

1. 1.b

2. 1.a

3.-

4.4.kl

5.3.kl

6.2.kl

7.2.-3. kl MUK

 • 3. tunni ajal kell 10.00  7.b klassile joogatund Janne Ristimetsaga. (õp Kai)
 • 2. klassi õppekäik Pärnu Maarja- Magdaleena Gildis kell 10.00- 11.45. (klassijuhataja Heli)

Buss kooli ees kell  9.10

 • Peale 2. tundi õpetajate infovahetund õpetajate toas.

I TRIMESTRI TUNNISTUSED  on e-koolis.

 • Kell 18.00 Esimese advendi jumalateenistuse salvestus Tori kirikus

Ülekanne televisioonis pühapäeval kell 17.

L, 27.11

P, 28.11

I advent