Autoriarhiiv: infojuht

Kodukorra muudatus 1.-6. klassile – nutiseadmete ja mobiiltelefonide vaba kasutuse keelamine

Et tagada I ja II kooliastme õpilaste koolirahu ja võimetekohane areng ning koolis keskendumine õpitegevustele,  otsustati Tori Põhikooli kodukorda täiendada punktiga, mis keelab kooli territooriumil  1.-6. klassi õpilaste   nutiseadmete ja mobiiltelefonide vaba kasutamise  vahetunnis, tunnis, pikapäevarühmas ja ringitunnis, va õpetaja juhendamisel õppetööga seonduv tegevus.

Vaata lisatud MEMO.

Otsitakse vabatahtlikke!

Euroopa suurima maaeluvõrgustiku juubelikonverents LINC peetakse Pärnumaal.

Rohelise Jõemaa koostöökogu korraldab   rahvusvahelist konverentsi LINC 2019, kus osaleb 18 riigist umbes 300 täiskasvanud  inimest.
N, 12.09 toimub Toris vallamaja aasal ja selle ümbruses  spordipäev, kus osalejad läbivad erinevaid nn jaamu, kus tuleb teha erinevaid ülesandeid. 
Kaasatud on tuletõrjesportlased ja kaitsevägi.
Meie koolist otsitakse 20 8.-9. klassi õpilast, kes oskaksid inglise keelt nii , et saaksid  esineda  teamide rühmajuhtidena juhtides võistkondi ühest punktist teise ja vajadusel selgitaksid, mida on kuskil vaja teha. 
Ajakava:9.30 saabumine Pärnust, rivistus, soojendusvõimlemine, võistkondadesse jagunemine
10.00 – 12.00 I etapp (10 võistkonda tuletõrjeolümpia alad vallamaja aasal, 10 võistkonda LEADER triatlon)
12.00 – 13.00  lõuna ja kohalike toodete müügiala külastamine
13.00 – 15.00 II etapp (alade vahetus)
15.30 transport Pärnusse

See oleks igale noorele  väga vahva inglise keele  praktiseerimise  koht!

Info: https://joemaa.ee/euroopa-suurima-maaeluvorgustiku-juubelikonverents-peetakse-2019-aastal-parnumaal/

Politsei koolitervitus!

Hea koolipere, lapsevanemad! 

Kutsun teid üles pingutama ühiselt selle nimel, et esimesest koolipäevast alates tunneks iga Eestimaa laps end kooli minnes ja seal olles turvaliselt. Nii nagu ka varasematel aastatel on koolialguse esimestel päevadel koolide juures ja suurematel ristmikel politseinikud ja vabatahtlikud, et aidata lastel turvaliselt kooli jõuda. Selleks, et koolis olles iga laps end turvaliselt tunneks, saate oma panuse anda just teie, koolipersonal ja lapsevanemad. Kutsun teid üles tegema endast kõik, et meie koolid oleksid kiusamisvabad.

Loen edasi..

Nädal  03.-09.06.19

 1. klassi õpilastel ei ole tunde, konsultatsioonide ajad vt koduleheküljelt.

 

E, 03.06

1.-8. klassi õpilastel  on vaba päev, koolipäev on ette tehtud laupäeval, 1.septembril 2018.a.

* kell 9.00 majandusjuhatajate koosolek Toris vallamajas teemal „Toiduainete ühishange“, osaleb Lili Jürissoo.

 1. klassi eesti keele lõpueksam kell 10.00- 13.00 aulas. (direktor)

Lõpueksamikomisjon on kinnitatud  järgmises koosseisus:

Pille Usin  – esimees

Merike Haas 

Juta Lange-Nõmm

Kai Kukk

 

T, 04.06

* 8. klassi õpilaste kooli matemaatika eksam kell 10.00-  12.00 aulas. (direktor)

 1. klassi õpilased ei ole tundides.

* 2 B ja 3 B klassiga kinno,  film „Loomade salaelust“ Apollo kinos Pärnus (klassijuhatajad).

Buss kooli ees kell 9.10, tagasi ~12.45. Söömine II söögivahetunnis.

* Alates kell 15.00 tuleb rahvamaja juhataja aulasse üles panema kaunistusi järgmiseks päevaks.

 

K, 05.06

* 2.- 8. klassi õpilastele pannakse hinded välja (~15.00)

 • kell 17.00 Tori Põhikooli aulas vallavanema vastuvõtt  õpilastele, kellel on
  väga head õpitulemused (olümpiaadid, konkursid, viktoriinid)

Tori Põhikoolist kutsutakse:

Õpilase nimi Õpilase vanemate nimed Klass Õpilase tulemused Juhendaja/õpetaja
1.     Jakob Martsoo   3A 2. koht maakondlikul kunstikonkursil Jane Lumijõe
2.     Markus Dreimann   3B 3. koht rahvastepallis Pärnu maakoolide MV 1.-3. kl

3. koht saalijalgpallis 1.-3. kl

3.-5. koht algklasside VARIA viktoriinil

 

 

 

Heli Mitt

3.     10. Sander Loite   3B 3.-5. koht algklasside VARIA viktoriinil Heli Mitt

 

4.     Jakob Sanglepp   3B 3.-5. koht algklasside VARIA viktoriinil

 

Heli Mitt

 

 

5.     Ralf-Marcus Rohtla

 

  4 2. koht Pärnu maakoolide MV rahvastepallis 4.-5. kl

Eripreemia maakondlikul kunstikonkursil töö „Arraku jälgedes“ eest

 

 

Tiina Tominga-Ergezinger

6.     Liis-Marii Sams   5 3. koht matemaatika piirkondlikul olümpiaadil 4.-6. kl.

2. koht maakondlikul kunsti- ja käsitöönäitusel

Vilja Jansen

 

 

Anne Rätsep

7.     Ardy Annus   6 2. koht maakondlikul kunstikonkursil Tiia Kass
8.     Johannes Ergezinger

 

  6 3.-4. koht tehnoloogiakonkursil

1. koht ühiskonnaõpetuse olümpiaadil

Mairo Sepp

Eva Jansen-Mann

9.          Oskar Martsoo   6 1. koht ühiskonnaõpetuse olümpiaadil

1. koht Jutuvestjate konkursil

Eva Jansen-Mann

Merike Haas

10.   Johanna Mihkelstein   6 Eripreemia maakondlikul kunsti- ja käsitöönäitusel Anne Rätsep
11.   Ivo Järviste   7 3. koht matemaatikavõistlusel „Nuputa“ Vilja Jansen
12.   Keidi Kask

 

  7 3. koht Pärnu maakoolide sügiskrossil

3. koht matemaatikavõistlusel „Nuputa“

2. koht Pärnu maakoolide kevadkrossil

 

Vilja Jansen

 

13.   Liisa Mann   7 3. koht muusikaviktoriinil Anne Rätsep
14.   Rasmus Ulp

 

  7 3. koht matemaatikavõistlusel „Nuputa“

1.koht matemaatika piirkondlikul olümpiaadil

2.koht informaatikaolümpiaadil

Vilja Jansen

 

Vilja Jansen

Silver Silluta

15.   Marii-Eliise Lumijõe

 

  8 Finalist Pärnu linna ja maakonna solistide  lõppkontserdil  SÜGISULG

3. koht muusikaviktoriinil

1.koht kooliliiga võrkpallivõistlusel 6.-9. klassile

3. koht inimeseõpetuse olümpiaadi piirkondlikul voorul 5.-8. kl.

3. koht võrkpalli kooliliiga 6.-9. klassi neidude piirkonna finaalis

Anne Rätsep

 

Anne Rätsep

 

 

 

Kai Kukk

 

16.   Carl Robyn Valdaru   8 3.-4. koht tehnoloogiakonkursil Mairo Sepp
17.   Henry Veeväli   9 3. koht muusikaviktoriinil

3. koht geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus

Keskmine hinne põhikooli lõpetamisel 4,9

Anne Rätsep

 

Kaja Maripuu

 

18.   Carl Aadam Vihrov

 

  9 1.koht ühiskonnaõpetuse olümpiaadil

2.-4. koht matemaatika piirkondlikul olümpiaadil

Keskmine hinne põhikooli lõpetamisel 5,0

Eva Jansen-Mann

 

Vilja Jansen

19.   Sander Aas   9 Keskmine hinne põhikooli lõpetamisel 4,8  

 

N, 06.06

* 12.30 POLi tänupäev   2. korruse saal, Akadeemia 2 Pärnu (endine maavalituse maja)

Tänupäeva ametlik osa kestab orienteeruvalt 110 minutit, mille järel on samas saalis väike suupiste ja tort.

Tervituskõned (POL üldkogu esimees Andres Metsoja ja hariduskomisjoni esimees Arno Peksar), muusikalist elamust pakub Trio KUMA, tublide tunnustamine ja tänamine (kokku 107 inimest) ning suupisted ja tort. Päeva aitab läbi viia noor näitleja Sander Rebane.

Kutsutud:

 1. Liis Marii Sams Tori põhikool
 2. Keidi Kask Tori põhikool
 3. Rasmus Ulp Tori põhikool
 4. Marii-Eliise Lumijõe Tori põhikool
 5. Henry Veeväli Tori põhikool
 6. Carl Aadam Vihrov Tori põhikool
 7. Kai Kukk Tori põhikool, õpetaja

* 2. tunni ajal  TÕE õppeaasta kokkuvõtete tegemine (huvijuht)

* ÕPPENÕUKOGU  kell 15.00 kab 22

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg1. ).
 2. Vajadusel õpilasega käitumise arutamine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 3 lg2. ).

* 2 A klassi piknik Oore külas koos vanematega (klassijuhataja)

* 3 A klassi vanematega klassiõhtu Jõesuus (klassijuhataja).

 * 4. klassi klassiõhtu koos vanematega koolimajas (klassijuhataja)

 

R, 07.06

1.-8. klassi ekskursioonide päev (klassijuhatajad)

1, 2 A, 2 B-           Olustvere, kaasa klassijuhatajad ja õp Anneli

3 A, 3 B-               Viljandi, kaasa klassijuhatajad ja Greneti ema

 1. klass- Rõuge, kaasa klassijuhataja ja õp Annikki

5., 7. klass-            Tartu, kaasa klassijuhatajad ja huvijuht

 1. ja 8. klass- Helsingi, kaasa klassijuhatajad ja Oliveri ema