Rubriigiarhiiv: Teated

Nädal 20.-26.05

E, 20.05

Huvijuht Tessa on õppepuhkusel.

Õp Tiina K on haige, asendab õp Juta Lange- Nõmm.

Õp Stella on haige, tema õpilased töötavad koos klassiga.

 1. klassi poiste ja tüdrukute tööõpetuse vahetus on järgmisest nädalast kahel nädalal, st 20.05 ja 27.05.

  4. klassi tüdrukute tunniplaan esmaspäeval:
  4. tund- TTÕ, õp Mairo
  5. tund -TTÕ, õp Mairo
  6. tund- TKK
  4. klassi poiste  tunniplaan esmaspäeval:
  4.tund-  PKK
  5. tund- PTÕ, õp Anne
  6. tund- PTÕ, õp Anne

 

T, 21.05

Õp Stella on haige, tema õpilased töötavad koos klassiga.

9.30 staadioni ehituskoosolek (majandusjuhataja, direktor)

* 2 A klass viimane ujumine, saadab klassijuhataja

* 6. klassi elektrooniline  tasemetöö matemaatikas 2. tunni ajal kabinetis nr 12 (direktor).

* 13.00- 14.40 on kooli oodatud 2019.a sügisel koolitulijad ja nende vanemad (direktor, õp Tiina Tominga- Ergezinger)

* kell 18.00 Tori  Põhikooli hoolekogu korraldab perespordipäev Virula Cup– orienteerumine (läbi viib orienteerumisklubi WEST).

Iga raja läbija, laps ja vanem, annavad klassile punkte. Parima osalusprotsendiga klassile preemiaks prii bussisõit Pärnusse klassi üritusele.

Auhinnaks puuviljad!

 

K, 22.05

* Peale esimest tundi kutsub Pille õpetajate tuppa

* Peale 4. tundi kell 11.45 ootab Tõnu õpetajate toas

 

N, 23.05

* Õpetaja Annikki Poom õppepuhkusel alates 5. tunnist

 1. tund 4. klass PPR- direktor
 2. tund 4. klass PPR- huvijuht Tessa
 3. tund 4. klass PPR- õp Stella

* 1., 2  A ja 2 B klass SA Eesti Maaelumuuseum id Eesti Põllumajandusmuuseumi programmis „Toit ja tervis“ Ülenurmel (kaasa klassijuhatajad, tugiisikud ja õp Anneli).

Buss kooli juures kell 8.15, tagasi  kooli juures ~16.00.

Kooli poolt kaasa puuvili,  soolane ja magus sai.

* 3. tunni ajal vestlus VEPA juhendajaga (direktor)

VEPA vaatleja 3 B klassis

* kell 15.00 Sindi Gümnaasiumis kooli pidaja korraldab koosoleku palgakorraldusest 2020.aastal (osaleb direktor).

 

R, 24.05

Vallavalitsusele saata tublid õppurid  vastavalt volikogu määrusele „Tori valla tunnustuse avaldamise kord“

Tubli õppuri aunimetus antakse Tori valla üldhariduskoolis või huvikoolis õppivale õpilasele vähemalt ühest alljärgnevast kriteeriumist lähtuvalt:

1) kes lõpetab 9. või 12. klassi keskmise hindega 4,8 – 5,0;

2) kes lõpetab huvikooli põhiõppe kiitusega;

3) kes on edukalt esinenud maakondlikel olümpiaadidel ning saavutanud I – III koha;

4) kes on osalenud vabariiklikel olümpiaadidel;

5) kes on edukalt osalenud maakondlikel konkurssidel ning saavutanud I koha;

6) kes on edukalt osalenud vabariiklikel konkurssidel ning saavutanud I – III koha;

7) kes on osalenud rahvusvahelistel olümpiaadidel või konkurssidel;

8) kes on võistelnud spordivõistlustel maakondlikel või vabariiklikel võistlustel ning saavutanud I –III koha.

* 2 B klass viimane ujumine, saadab klassijuhataja

* Muinasjutukonverents Haapsalus on pühendatud eesti keelele, osaleb Daivi Jõerand
Haapsalu raamatukogus (Posti 3) toimub 24. mail algusega kell 11.00 juba
kuuendat korda muinasjutukonverents “Muinasjutuvägi”, alapealkirjaga
“Muinasjuttude salakeel”.

* 3. tunni ajal 3. klasside jalgratturi eksami teooriatest, millele järgneb jalgratta sõidueksam (koostöös noorsoopolitseinikuga).

Teooriatesti  juures klassijuhatajad.

* 5. tunni ajal 8. klassi uurimistööde eelkaitsmine (direktor)

Kaitsmine toimub tähestiku järjekorras.

Iga õpilane teeb esitluse, kus on järgmised punktid:
* Uurimistöö peakiri, autor, juhendaja
* teema valiku põhjendus
* töö eesmärgid
* uurimismeetodid

* töö ülesehitus
* Võib juba uuritut ka veidi tutvustada, aga mitte pikalt
* mis on valmis ja mida plaanid 9. klassi I poolaastal teha.

Esitlus (powerpoint)  peab olema vaadeldav ja korrektse õigekirjaga. Kindlasti tasuks ka suulist esinemist (rahulik tempo, selge diktsioon, raskete sõnade korrektne hääldus)  valju häälega harjutada.
Esitlused tuleb toimetada hiljemalt N, 23.05 infojuhi kätte.

 • 9. klassi õpilastele pannakse välja hinded.

* 9. klassiga tuleb ära teha  matemaatika ja eesti keele õpikeskkonna küsitlused, nõusolekud lapse isikuandmete töötlemiseks on vanemad andnud.

ANKEETIDELE VASTAMINE TOIMUB R, 24.05 7. tunni ajal.

Nädal 13.-19.05

3B osaleb nurmenukkude kaardistamise talgutel.

 

E, 13.05

Õp Helene sünnipäev!

Huvijuht Tessa õppepuhkusel.

Õp Juta majast ära.

Õp Stella majast ära.

Asendab direktor:

 1. M 5.kl
 2. E 5.kl
 3. LO 5. kl
 4. IK 6.kl
 5. VK 6. kl
 6. PPR 1-

* kell 15.30  õpilase OA ümarlaud Pärnus Rajaleidjas, osaleb HEV KO  õp Kai ja lapsevanem.

 

T, 14.05

* Ujumine 2 A, kaasa klassijuhataja

* Hobumajandus      4. kl- poisid

 1. kl- tüdrukud, kes esinevad

* Kooli kogunevad kell 13- 14.40  sügisel 2019 kooliteed alustavad lapsed (õp  Tiina  Tominga- Ergezinger)

* kell 14.00  õpilase KK võrgustiku ümarlaud (direktor)

* kell 19.45 välijõusaali avamine (Tori Kooli Sihtasutus)

 • kell 20.00 näidistreening, mida juhendab  treener  RAMIL LIPP, Spa&Sport spordiklubi

 

K, 15.05

* 3. tunni ajal 3. klasside matemaatika tasemetöö (õp Jane, õp Heli M, direktor, õppealajuhataja)

 1. tunni ajal 6. klassi eesti keele e-tasemetöö kabinetis 10 (õp Merike Haas, õp Stella Martsoo, direktor,  õppealajuhataja)

Kevadpeo kaunistused tuua päeva lõpuks huvituppa.

 • kell 18.00 Põhikoolide bändide festival Pärnu Noorte Vabaajakeskuses.

Osaleb Tori Põhikooli bänd.

Bändi õpilased sõidavad kell 15.00 kooli juurest (õp Kalev Saar).

 

N, 16.05

 1. tunni ajal 9. klassi õpilased, aineõpetajad ja huvijuht kaunistavad koolimaja.

* 4. klassi õpilased osalevad matemaatikavõistlusel Matetalgud (klassijuhataja).

 • Projekt „Koolilapsed loodusturismis“ kokkuvõttev kokkusaamine Toris kell 8.30- 11.30. Õpilastega on kaasas õp Anneli Raudsepp.

Tagasi tulles jätkuvad õpilastel  tunnid.

1. Jacklyn Jaanimäe 7. klass
2. Liisa Mann 7. klass
3. Melissa-Liis Lainet 7. klass
4. Mary Elisee Reinsalu 7. klass
5. Laura Liis Ansi 7. klass
6. Diana Prants 7. klass
7. Rasmus Kask 8. klass
8. Mart Hansen 8. klass
9. Art Lemets 8. klass
10. Germo Tael 8. klass
11. Arit Allik 8. klass
12. Carl Robyn Valdaru 8. klass
13. Kaur Erik Padari 8. klass
14. Sander Siim 8. klass
15. Carl Aadam Vihrov 9. klass
16. Ardris Ermanis 9. klass
17. Henry Veeväli 9. klass
18. Arko Saar 9. klass
19. Janar Saar 9. klass
20. Harry  Annus 9. klass

 

 • 5. tunni ajal aulas  kevadpeo PROOV (huvijuht, ringijuhid)

Peale tunde üles panna näitused (kunsti- ja käsitöö ning tehnoloogiaõpetaja).

 

R, 17.05

Infojuht Silver ei ole koolimajas. 

* 2 B klass ujumas, klassijuhataja

* 3. tunni ajal aulas kevadpeo PEAPROOV (huvijuht, ringijuhid)

* kell 18.00 kooli kevadpidu, käsitöö ja kunsti ning tehnoloogiatööde näitused koridorides.

Nädal 06.-12.05

 Huvijuht Tessa Meltsas  on terve nädala õppepuhkusel.

 

E, 06.05

* õp Tiina K on majast  ära.

Asendamine:

 1. M- õppealajuhataja
 2. KÄEL- õppealajuhataja
 3. E- direktor
 4. KK
 5. IN- õppealajuhataja
 6. PPR – õp Astrid
 7. PPR- õp Astrid

* õp Helene on majast ära.

Asendab direktor:

 1. 9. kl
 2. 8. kl T
 3. 7. kl P
 4. 6. kl
 5. 7. kl T

 

T, 07.05

* 1. klassil korraline tervisekontroll Tori perearstikeskuses.

Pikkuse ja kaalu mõõtmine, silmade kontroll ja vererõhu mõõtmine.

Sõit ujujate bussiga, tagasi jalutades. Kaasa klassijuhataja Heli L ja tugiisik Hanna.

* ÕP Astrid on majast ära.

Asendamine:

 1. ujumine
 2. ujumine, õpilasi saadab infojuht Silver
 3. MU
 4. LO- Daivi Jõerand
 5. M- õp Jane
 6. PPR- õp Tiina K
 7. PPR- õp Tiina K

* Huvijuhtide õppepäev Metsapoole koolis kell 12.

* Teisipäeval jääb 3. klassi koolitantsu ring ära, sest õpetaja Andra on seoses sporditööga koosolekul. Tund toimub kolmapäeval 7. tunni ajal.

* Hobumajanduses

 1. kl tüdrukud
 2. kl tüdrukud

* PÄRNU MAAKONNA KOOLIJUHTIDE JA MENTORKOOLITUSE KOOLITUS-SEMINAR TALLINNAS JA HARJUMAAL 7.-8. mail 2019

Osalevad õppealajuhataja ja direktor

* kohtumine haridusministriga  ja  seminar „Haridusvisioon 2035+ ja võimalikud haridusalased suundumused“

* külastatakse Tallinna Euroopa Kooli, Gustav Adolfi Gümnaasiumi uus I ja II kooliastme õppehoone – Kotzebue maja, Tallinna Heleni Kooli.

 

K, 08.05

* 3. klassi riiklik tasemetöö eesti keeles

Viiakse läbi 2. tunni ajal.

3 A klassi juures on lisaks õp Meike K

3 B klassi juures on lisaks  majandusjuhataja Lili

Eraldi ruumis teeb õp Annikki ja  õpilane KK

* õp Heli L ei ole koolimajas  8.00- 12.00

 1. klassis asendab Hanna Rätsep
 2. eesti keel
 3. MU
 4. arvuti asendatud matemaatikaga
 5. LO

* Teisipäeval ära jäänud 3. klasside koolitants  toimub 7. tunni ajal aulas (õp Andra)

 

N, 09.05

* Heategevuslik teatejooks Pärnus kell 12 (õp Rita Petersell)

Igast 5.-9. kl osaleb 4 poissi ja 4 tüdrukut.

Asendamine:

 1. tund 7. kl P- direktor

 

R, 10.05

* Kooli pidajale tuleb teatada 7  õppurit ja/või juhendajat , kes kutsutakse POLi pidulikule tublide õppurite vastuvõtule.

Nädal 29.04- 05.05

E, 29.04

Õp Tõnu on küsinud vaba päeva

Asendamine:

 1. 8. kl M koos klassiga
 2. 8. kl FÜ (direktor)
 3. 9. kl FÜ (direktor)

*Infojuht  Silver Silluta  osaleb seminaril Eesti koolirobootika võimalustest kell 13.00- 15.30 Pärnus Pernova Tehnikamajas.

 1. tund- 7. kl P informaatika jääb ära 

* HOOLEKOGU KORRALDATUD HOOGTÖÖPÄEV kell 18.00- 20.00.

 

T, 30.04

* ehituskoosolek kell 9.30 majandusjuhataja ruumis, osalevad direktor ja majandusjuhataja

kell 15.30-18.00  prantslastega ühine Kurgjal käik-, tellitud ingliskeelne programm „Talulapse tegemised“ .

Osalevad direktor, õp Ülle, õp Merike, õp Tiina K ja 4 8. klassi õpilast.

 

K, 01.05- KEVADPÜHA, vaba

 

N, 02.05

* Tugiisik Hanna Rätsep vaba (lõputöö eelkaitsmine kolledžis)

* 6. klass sööb I söögivahetunnil.

Tori Põhikool võtab vastu College Barbey d’Aurevilly kooli 28 +7 inimest  Prantsusmaalt.

 1. tunni ajal kell 10.00 – 10.45 aktus aulas, osalevad 7.-9. klassi õpilased
 2. tunni ajal kell 11.00- 11.45 külalised tundides “Päev koolilapse elus”.
 3. tunni ajal kell 12.00- 12.45 TÖÖTOAD koos 8. ja 9. klassiga.

* muusika ja liikumise töötuba – korraldab õp Anne ja õp Andra

* käsitöö/kunst- korraldab  õp Stella ja õp Tiina T-E

* liikumine  võimlas – korraldab õp  Rita

12.45– lõunasöök koolimajas

13.10- 15.00 tutvumine Toriga (ringkäik alevikus) koos 8. klassiga. Kaasa õp Merike, õp Ülle ja Õp Eva.

Igas punktis üks 8. klassi õpilane kõneleb kultuuriobjektist.

* põrgu

* kirik

* hobusekasvandus

* rahvamaja/muuseum

Rahvamajas süüakse  ühine väike snäkk!

15.00- 17.00   Soomaa retk Riisa rabas Merike H, Kaja + matkajuht. Osalevad  külalised + 8. klassi õpilased.

17.30- 19.30   kooli juures õues  lõkkeõhtu kohvikutega, osalevad külalised  ja 8. ja 9. klass.

Kohvikud korraldavad lapsevanemad.

 

R, 03.05

Huvijuht Tessa Meltsas õppepuhkus.

Õp Helene on küsinud vaba päeva.

Asendab direktor

 1. 8 PVK
 2. 7 T VK
 3. 6. kl VK
 4. 9. kl VK

* Kevadkross Jõulumäel ( kaasa  õp Anneli, õp Rita)

Buss  kooli ees kell 8.15, tagasi koolibusside ajaks.

Osaleb 24 õpilast.

Asendamine:

 1. 5.-6. kl T KK ( 8. kl õpilased Kaur Erik ja Rasmus ) ja 5. kl õpiabi (õppealajuhataja)
 2. 3 B kl KK (Laura Liis ja Diana) ja 7. kl P KK (iseseisev mäng jalgpalliplatsil, vastutab Jan- Markus)
 3. 1. kl KK (Sander ja Eva- Maria)
 4. 5. kl klassijuhataja tund (direktor) ja spordiring (õp Stella läheb kogu 1. klassiga võimlasse)
 5. 3 A kl KK (direktor) ja 6. kl P KK (direktor)
 6. korvpalli trenn- toimub, kui õp Rita jõuab tagasi

* SULGTRALL õpilastele kell 17.00 võimlas  (A. Sõmer)

Tüdrukute ja poiste üksikmäng.

Nädal 15.-21.04

E, 15.04

* Virtuaalse käsitöönäituse (keskkonnateadlik käsitöö, nipiga käsitöö) tööde esitamise tähtaeg.

Näitus avatakse 1. mail 2019 .

 * Pildikompanii  (www.pildikompanii.ee) pildistab koolis.

Palun pildistamisele tulla koos vanema poolt täidetud infolehega, et pärast oleks võimalik pilte tellida. Pildistamine toimub aulas.

Pildistamise graafik . Tehakse klassipilt ja soovi korral sõbra- ja grupipilte.

kellaaeg klass õpilasi
8.15 2A 15
8.45 2 B 13
9.15 3A 18
10.00 4. 25
11.00 1. 21
11.30 5. 20
12.00 3B 18+1
12.30 6. 12
13.00 7. 23
13.30 8. 22
14.00 9. 16

Õpetajad ja koolitöötajad võivad pildistada end jooksvalt. (Sügisel 2018 tööle asunud  õpetajatel ja koolitöötajatel on  foto tegemine kohustuslik).

 

T, 16.04

* 2 A klass ujumas (klassijuhataja)

 • Hobumajandus:
 • -4. tund 4. klass koolimajas kehalises kasvatuses , (õp Rita Petersell)
 • -6. tund 5. klassi T (kooli juurest saadab õpilased ära direktor)

* 6. ja 8. klassi inglise keele olümpiaad kell 11.00 Sindi Gümnaasiumis

 1. klassist osalevad Oskar, Johanna ja Emily
 2. klassist osalevad Janno, Aria, Marii- Eliise

Buss kooli ees kell 10.30. Saadab direktor.

Õpilastel endal kaasa võtta väike eine.

Õp Merike Kaseorg on tööde koostaja ja seotud korraldamisega, lahkub korraldustoimkonda kell 10.30.

 1. tund 7. kl- iseseisev töö
 2. tund 4. kl- iseseisev töö

* Andra Sõmer kell 10-13 Pärnumaa Spordiliidu seminaril Pärnus. Tantsutrenniks jõuab tagasi.

 • Tori Põhikooli lastevanemate  hoolekogu koosolek  toimub T, 16.04 kell 18.00 õpetajate toas.

Päevakord:

 1. Huvitegevusest ja pikapäevarühma töökorraldusest 2018/19 õppeaastal (kokkuvõtte teeb huvijuht Tessa Meltsas ja direktor)
  2. Kooli hoogtööpäeva korraldamine.
  3. Perespordipäeva Virula Cup  IV veerandi ürituse (orienteerumine) korraldamine.
  4. Erasmus + projekti WONDER raames prantslaste vastuvõtu korraldamine: 30.04-02.05 (Tori Põhikool võtab vastu (28 +7) College Barbey d’Aurevilly kooli Prantsusmaalt).
 2. Välijõusaali avamisürituse (näidistreeningu) korraldamine.

Markko Virkus

Tori Põhikooli hoolekogu esimees

 

K, 17.04

* 4. klass lihavõtteprogrammis Kurgjal kell 10.00- 12.30 (õp Tiina Tominga- Ergezinger)

Buss kooli ees kell 9.05.

Koolis toitlustamine tagasi jõudes ~kell 13.15.

Kaasa õppealajuhataja Kai Kukk.

 

N, 18.04

Lõimingupäev teemal „Prantsusmaa“

Eritunniplaan lõimitud ainetega:

Veerandi viimane päev, algab vaheaeg.

Kooli 29.04.

 

R, 19.04- Suur Reede

kell 12-15 Ahto Saar  korraldab Toris disc-golfi võistluse (Heino Tsirbitalo toetuseks).

 

L, 20.04 2 kohviringi ümber Soomaa

 

P, 21.04