Õppenõukogud

Õppenõukogude päevakorrad on jagatud õppeaastate alammenüüdesse va ka.


 

Õppenõukogu N, 28.10 kell 11.00

Päevakord:

1.      Üldtööplaani 2021/22  (sisekontroll, sündmused) kinnitamine (direktor)
Alus: ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 2).

 
2.      Tori Põhikooli eelarve 2022 projekt üle vaatamine ja arvamuse andmine (direktor)
 
3.      Õppekäikude plaani kinnitamine (direktor)