2019/2020

ÕPPENÕUKOGUDE PLAAN AASTAKS 2019/2020

Tori Põhikooli õppenõukogu 04.10.2019

Päevakord:

  1. Õppenõukogu liikmete kinnitamine 2019/20 õppeaastaks  (PGS  § 72 lg 2)
  2. Õppenõukogu sekretäri valimine . ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 5 lg 1).
  3. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 2).