2019/2020

ÕPPENÕUKOGUDE PLAAN AASTAKS 2019/2020

Tori Põhikooli õppenõukogu koosolek toimub reedel, 03.01.2020 kell 11.00 kabinetis 22.
Päevakord:
1. Kooli õppekava üldosa muutmise algatustaotlus – õppealajuhataja
2. Kooli II poolaasta sündmuste plaani läbi arutamine,  kinnitamine- direktor
3. Jooksvad küsimused ( tasemetööd ja ajad; nädala 06.-12.01.2020 plaan)


Tori Põhikooli õppenõukogu 04.10.2019

Päevakord:

  1. Õppenõukogu liikmete kinnitamine 2019/20 õppeaastaks  (PGS  § 72 lg 2)
  2. Õppenõukogu sekretäri valimine . ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 5 lg 1).
  3. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 2).