2019/2020

ÕPPENÕUKOGUDE PLAAN AASTAKS 2019/2020

Õppenõukogu kolmapäeval 3. juunil kell 10.00 kooli aulas.

Päevakord:

  • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 1 ).
  •  Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 6;  Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusest seoses põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning hindamise korraldusega 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal    Vastu võetud 05.05.2020 nr 32)
  •  Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7).
  • Kooli kodukorra  projekti läbi arutamine ja arvamuse anded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 4 ).
  • Kooli põhimääruse projekti  läbi arutamine ja arvamuse anded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 3 ).
  • Õpetajate ja töötajate tänamine pühendunud töö eest Tori Põhikoolis:

Kooli juubeliaasta puhul istutavad töötajad, kellel on täitunud 10 tööaastat Tori Põhikoolis, pärnapuu kooli parki. 


Tori Põhikooli õppenõukogu koosolek toimub reedel, 03.01.2020 kell 11.00 kabinetis 22.
Päevakord:
1. Kooli õppekava üldosa muutmise algatustaotlus – õppealajuhataja
2. Kooli II poolaasta sündmuste plaani läbi arutamine,  kinnitamine- direktor
3. Jooksvad küsimused ( tasemetööd ja ajad; nädala 06.-12.01.2020 plaan)


Tori Põhikooli õppenõukogu 04.10.2019

Päevakord:

  1. Õppenõukogu liikmete kinnitamine 2019/20 õppeaastaks  (PGS  § 72 lg 2)
  2. Õppenõukogu sekretäri valimine . ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 5 lg 1).
  3. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine. ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 2).