2020/2021


Õppenõukogu  toimub N, 10.06 kell 15.00 aulas


Päevakord:

  1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7).

Õppenõukogu  toimub T, 08.06 kell 15.00 aulas


Päevakord:

  1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 1 ).
  2. Tori Põhikooli kodukorra lisa 1 DISTANTSÕPPE KORD Tori Põhikoolis arvamuse avaldamine (Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse  § 24 lõige 5)

ÕPPENÕUKOGU K, 26.08.2020 Kell 10.00 aulas

Päevakord: