2018/19 õa

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2018/19 õa. Kinnitatud õppenõukogu otsusega nr 21 27.08.2018

ÕPPENÕUKOGUDE PLAAN AASTAKS 2018/19 Kinnitatud Tori Põhikooli õppenõukogu otsusega nr 22 27.08.2018

SISEKONTROLL 2018/19 (ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ) Kinnitatud Tori Põhikooli õppenõukogu otsusega nr 2 05.10.2018

Tunniväliste ürituste plaan 2018/19.õa II poolaastal Kinnitatud õppenõukogu otsusega nr 2, 05.10.2018

Raamatukogu tööplaan 2018/19.õa II poolaastal Kinnitatud õppenõukogu otsusega nr 2, 05.10.2018


Pärnumaa hariduskalender 2018/19. õppeaastal