Hoolekogu koosolek 14.11.2017

Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub teisipäeval, 14.11 kell 18.00 õpetajate toas.
Päevakord:
– Tori Põhikooli hoolekogu tööplaani 2017/18 koostamine,
Alus Tori Vallavalitsuse määrus „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamine ja töökord“ 30. detsember 2010 nr 10 § 12.
– Tori Põhikooli 2018. aasta eelarve projekti arutelu ja arvamuse andmine,
Alus: PGS § 73 lg 1 p 10.
– HITSA taotlusvoor „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“.

Markko Virkus
hoolekogu esimees