Hoolekogu koosolek

Tori Põhikooli hoolekogu korraline koosolek toimub neljapäeval, 16. veebruaril kell 18.00 koolimajas õpetajate toas.
Päevakorras Tori Põhikooli uue arengukava (2018 – …) ettevalmistamine:
SWOT analüüs (kooli hetke tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused).
Arutelu – mõtteid kooli arendamisest uuel arengukava perioodil.

Markko Virkus
hoolekogu esimees