Kokkuvõte kolmest kodus õppimise päevast.

Oleme kolm päeva kodus õppinud. Tuleb tunnustust avaldada kõikidele osapooltele, sest suures plaanis oleme uue olukorraga hakkama saanud. Õpilastel ja  vanematel on  olnud mõningaid probleeme või küsimusi, aga  loodan, et  kõik on otse oma õpetajatega suhelnud ja saanud seletust ja abi. Õpetajad on hasardis ning  alustanud suure hurraaga, põnevaid keskkondi on palju, aga kõik liigub tasapisi  normaalsesse mahtu, millega õpilane jõuab päeva jooksul hakkama saada.
Olen väga tänulik nooremate õpilaste vanematele, kes  koos õpilastega õpivad ja aitavad.
Ka vanema kooliastme õplased on tublid.  Täna õpetajatega skype vahendusel koosolekut pidades sai iga klassijuhataja ja aineõpetaja ette kanda põhiliselt edusammudest. Probleeme oli väga vähe!
Haridus- ja teadusministeerium soovitab mitte hinnata õpilasi kahe nädala jooksul, meie otsustasime ikka õpilaste panust  positiivselt hinnata. Kui õpilane ei reageeri õpetaja õpetusele,  ülesannetele ja ühenduse võtmisele, siis ta pannakse koolitööst  puudujaks. Kindlasti on  vanematel vanemas kooliastmes raske matemaatikat, keemiat või  füüsikat  õpetada, aga õpilased, suhelge ja konsulteerige omavahel, õpetajaga, otsige internetist. Igal juhul ei ole mõistlik õpetajale vastata töölehega, kus iga küsimuse või ülesnde taga on kriips või “ei oska”. Sellist näilist tööd ei ole mõistlik teha. Kui ei oska, tuleb küsida ja uurida.
Kolme päeva kokkuvõtteks palun kõigil olla rahulik ja mõistev.  Oleme järjekindlad, tõuseme hommikul ja hakkame õppimisega/õpetamisega  pihta, oleme rõõmsad, õpime ja suhtleme, vahepeal liigume õues.

Me saame hakkama!

direktor