Konkurss vabadele ametikohtadele juulis 2018

Tori Põhikool ootab oma kollektiivi 1. septembrist 2018 tööle järgmisi spetsialiste ja õpetajaid:

  • eripedagoog-logopeed 1,0 ametikohta;
  • informaatika ja robootika õpetaja 10 tundi nädalas;
  • väikeklassi õpetaja (õpiabi kogemus soovitav) 1,0 ametikohta.

Avaldus, kvalifikatsiooni vastavust tõendavad dokumendid ja CV saata 20. juuliks kool@toripk.ee või Virula 11, Tori alevik, Pärnumaa 86801.
Info 55667330 (direktor)