Kool

Esimesed teated koolihariduse andmisest Toris on pärit aastast 1728, kui kirikukatsumise protokollis märgiti ära köstrikool, kus õppis 6 last.

Tori kihelkonnakoolile alusepanijaks oli Sikana Jaan Tammann, kes organiseeris kooli rajamiseks rahakogumist ning juhatas ehitustöid.

Tori kihelkonnakooli ehitustöid alustati 1873. a. ja hoone valmis 20. detsembril 1874. a.

14. jaanuaril 1875. a., uue kalendri järgi 26. jaanuaril alustati vastvalminud kihelkonnakoolis õppetööd 24 õpilasega.

Kihelkonnakoolis oli võimalik õppida pärast IV klassi lõpetamist vallakoolis.

Tori kihelkonnakoolis oli esialgu 2 klassi. Õppida tuli saksa keeles.

Esimeseks koolijuhatajaks oli Johannes Kuus.

1935. aastal sai koolimaja elektrivalguse.

1936. aastal nimetati kool Virula kooliks.

1962. a. avati uus koolihoone (praegune nn. vana osa). Kool kandis Virula 8.- kl. Kooli nime, õpilasi oli 245. Koolil oli internaat, kooliaed, spordiväljak.

1980.-1991. a. kandis kool Tori 8-kl. Kooli nime.

1989/1990. õ.-a. alustati kooli juurdeehitusega, kuid rahapuudusel töö seiskus.

1991. aastast kannab meie kool Tori Põhikooli nime.

1992. a. sai kool esimesed arvutid.

1998. a. alustati uuesti kooli juurdeehitusega.

2000. a. jaanuaris avati koolimaja uus osa, kus asuvad raamatukogu, söökla, aula, 3 klassiruumi, administratiivruumid.

2003. aastast on klassides kaasaegne valgustus.

2008. a. sügisel avati kooli juures laste mänguväljak. Koolil on spetsiaalkattega spordiväljakud.

2009. aastal avati kooli juures uus võimla.

Kõige kauem on direktorina töötanud Mihkel Ollino (1890 – 1918).

Kõige kauaaegsem õppealajuhataja on olnud Meida Raud (1961 – 1987).

Kõige kauem õpetajana  töötas Aime Tarn (alates 1957. a.), jäi pensionile 2007. a. kevadest.

Tori kooli lõpetanutest töötab praegu siin 4 õpetajat ning 2 koolipersonali liiget.

Tori kooli valsi viisi autoriks on kunagine õpilane Gunnar Männik ja sõnade autor meie kauaaegne õpetaja Elve Katai.

Kooli logo autor on meie kunagine õpetaja ja direktor Alar Raudoja.

Igal õppeaastal on võimalik koolis osa võtta ~20 aine- või huviringist.

Koolis on 16 klassiruumi lisaks aulale ja võimlale.

Alates 2005. a. oktoobrist on kooli direktoriks Pille Usin.

2009/10. õppeaastal asus õppealajuhatajana tööle Kai Kukk.