Artiklid

Pärnu Postimehe artiklid:

11. veebruar 2019Tori põhikooli staadion uueneb juuli lõpuks
Rekonstrueerimise käigus rajatakse kunstmurukattega jälgpalliväljak mõõtmetega 60x40m. Väljaku otstesse paigaldatakse pallipüüdevõrgud. Jooksurada pikeneb ja saab uue tartaankatte, enne tartaankatte ehitamist likvideeritakse ülekasvanud kuusepuuhekk, mis asendatakse elupuu hekiga. Staadioni koolipoolsesse külge rajatakse kaks kaugushüppepaika ning paigaldatakse tribüünimoodul. Olemasolev korvpalliväljak ehituse käigus säilib.
Rajatavate katendite alune pinnas asendatakse ning rajatakse dreenisüsteem pinnasevee ning sademevee kogumiseks ja ärajuhtimiseks.
Kolmest küljest varustatakse spordiväljak tsingitud keevispaneelidest piirdeaiaga.
Jalgpalliväljak varustatakse valgustuse ja vooluvõtukohtadega.


Artiklid on kirjutised koolielust Tori valla lehele “Kaldad”. Need jutud on jagatud aastate kaupa.
2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020