2019

2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitluste tagasiside.

HTM-i poolt kokku pandud statistika Tori valla haridusasutuste
kohta. Seire kevad 2019.