Küsitlus “Noored noorsootööst”

MEELDETULETUS!
Tartu Ülikool viib Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimisel Eesti laste ja noorte ning lapsevanemate seas läbi küsitluse “Noored noorsootööst”.
Küsitluste lingi eri vanuses õpilastele ja nende vanematele leiad aadressilt
noorteuuring.ut.ee
Hea lapsevanem, palun vastake küsimustele oma sellest 2.-9. klassis käivast lapsest lähtuvalt, kelle sünnipäev on aastas kõige varasemal ajal.
Palume lapsevanematel vajadusel abistada ka oma last või lapsi temale mõeldud veebiküsimustiku vastamisel (nt lingi avamisel või vajadusel mõne sõna tähenduse selgitamisel).
Kui Sul on täiendavaid küsimusi seoses uuringuga, võta palun ühendust Andu Rämmeriga (e-post andu.rammer@ut.ee, telefon 7 375 931) Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist.