Lastevanemate hoogtööpäev reedel, 04.05 kell 18.00

Ootame emasid, isasid, vanaemasid, vanaisasid, õpilasi, õdesid-vendi ja sõpru ning koolitöötajaid kaasa lööma kooliümbruse heakorratöödel.
1. objekt on muruplatsid: lehtede riisumine ja vedamine. Kaasa reha.
Tööd korraldavad Heli Mitt (võimla ja jõe vahelisel alal) ja Pille Usin (pargis).
2. objekt on võsa ja murdunud puu maha võtmine ning jõe ääre puhastamine võsast. Okste põletamine. Kaasa saag.
Tööd korraldab hoolekogu esimees Markko Virkus.
3. objekt on lõkkekoha (kunagine väliklass) korrastamine jõe ääres. Kaasa reha, kang jm.
Tööd korraldab hoolekogu liige Agur Alev.
Tööpäev lõpeb talgusupiga sööklas ~ kell 19.15.
SINU OSALEMINE ON VÄGA VAJALIK!