2016/17. õppeaasta viimased õppenõukogud

Õppenõukogu töökoosolek teisipäeval, 22. augustil kell 9.00
Kogunemine õpetajate toas. Töökoosolek jätkub kabinetis 22.
Päevakord:
1. Tori Põhikooli õppekava üldosa parandlusega ja hindamiskorralduse muutumisega – õppealajuhataja
2. Mait Laasi ettepanek kepphobuste meisterdamiseks ja sellega seonduvast, arutelu – direktor
3. Anne Rätsepa koolituse „Supervisioon õpetaja töös“ tutvustus – Anne Rätsep
4. Info ja jooksvad küsimused


Uue õppeaastaga konkreetseid tegevusi kajastav õppenõukogu toimub teisipäeval, 29. augustil kell 9.00
Päevakord:
1. 2016/17. õa üldtööplaani analüüs (sisehindamine), ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 2 lg 6).
2. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2017/18. õa. („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 1 lg 2)