Nädal 01.-07.03.2021

Koolis õpivad 1.-4. klassi õpilased ja kokkuleppel HEV õpilased.

Laste ja noorte  huvitegevuses  ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus lubatud, st ringitöö koolis ei toimuvad.

Koolipäev algab pudruga!

Lisaeinet esimesel  märtsi nädalal ei pakuta. Kui on eineks soovi, andke palun klassijuhatajale teada.

Hommikul tulevad bussid tavapärasel ajal, tagasi liiguvad bussid E- N kell 14.00; R kell 13.00.

Buss sõidab ka Jõesuu rippsilla otsa, jõuab sinna umbes 14.45 (lapsevanemad korraldavad toe jõe ületamiseks). Jõesuu buss liigub  ka  tavapärasel ajal Tori kooli peatusest kell 15.04.

Koolipäev 1.-4. klassi õpilastele toimub tunniplaani järgi (HEV õpilastele individuaalne tunniplaan). 7. tunni ajal  pikapäevarühmas koonduvad kõik kooli jäänud õpilased ühte ruumi, kus  pikapäevarühmas töötavad esmaspäeval- õp Heli Mitt; teisipäeval- õp Astrid Roosileht,  kolmapäeval- õp Anneli Raudsepp; neljapäeval-  õp Heli Lilleste;  reedel 6. tund- õp Meeri Rätsep, 7. tund- õp Annikki Poom.

 5.-9. klassi õpilastele jagatakse esimese nädala   toidupakid, mida saab kätte koolimajast E, 01.03 kell 7.30- 19.00; T, 02.03 kell 7.30- 17.00.

Peale seda kasutatakse pakkide sisu koolis toitlustamisel ära!

Distantsõppele jäänud 5.-9. klassi õpilastele pannakse hiljemalt jooksva päeva kella 9.00  kodutöö eKooli. On-line tunnid toimuvad tunniplaanijärgsel ajal. Probleemide tekkimisel palun võtta ühendust aineõpetaja või klassijuhatajaga.

Koolipsühholoog on koolimajas, soovi korral palun võtta ühendust eva.palk@toripk.ee.

E, 01.03

  • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujub kogu klass!

Kaasa õp Anneli Raudsepp, õp Tiina Tominga- Ergezinger.

T, 02.03

  • 2. tunni ajal kell 9.00  ERASMUS + projekti WONDER kokkusaamine kreeklastega ZOOMi vahendusel. Osaleb 8. klass. Tutvustame Tori vaatamisväärsusi!
  • 4.-5. tund 4A ja 4B poisid  hobumajanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.
  • Kell 14.00 veebikoosolek  vallavalitsuse liikmetega, osaleb direktor

K, 03.03

8. klassi digipädevuse tasemetöö valimi selgumine ja õpilaste tööle registreerimine (direktor)

  • Psühholoog Eva Palk  õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II  aste“.
  • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujub kogu klass!

Kaasa õp Anneli Raudsepp, õp Tiina Tominga- Ergezinger, Silver Silluta

N, 04.03

  • Annikki  Poom õppepuhkusel Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias  huvijuht-loovtegevuse õpetaja  õppekava rakenduskõrgharidusõppes.
  • Kell 9.00  veebikoosolekul tutvustatakse Tori valla uut hankekorda, osalevad direktor ja majandusjuhataja.
  • Peale tunde kell 14.50  juhtkonna nõupidamine  direktor)

R, 05.03

Peale 2. tundi õpetajate infominutid aulas ja zoomis. (direktor)