Nädal 01-07.11.2021

Tehnoloogiaõpetaja Mairo ei ole koolimajas, poistel toimuvad kodunduse tunnid (va 5.b klass) ja tehakse süüa.

E 01.11

HALLOWEEN

Tori Põhikooli õpilasesindus korraldab 2. veerandi esimesel päeval halloweeni tähistamise vahvate vahetundidega.

Esmaspäeval on kõik  oodatud kooli vastavas kostüümis või kaasa võtma mõne sobiva halloweeni elemendi. Vahetundides saab pildistamisnurgas  pildistada ja mängida lõbusaid mänge!

 • Ujumine 2. klass I rühm.

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.55- 9.40

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

T, 02.11

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    5.a  poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa klassijuhataja Egert

 • Hobumajandus 6.-7. tunni ajal 5.b  poisid

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

Kaasa õp Rita

 • Koosloomeprojekt “Lugemisstrateegiate kujundamine III kooliastmes”   arutelu peale tunde kab 12 (Kaidi)
 • Kell 15.00 võrgutikukohtumine Toris vallamajas (director, psühholoog)
 • kell 18.00 hoolekogu koosolek

Päevakord:

1. Koostöö õpilasesindusega Jõulumaa korraldamisel 11.12.2021, tutvustab huvijuht Egert

2. Tori Põhikooli eelarve 2022  projektile arvamuse andmine.  (alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused  ja töökord“  § 6 lg 14)

3. Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastaks. (alus Tori Vallavolikogu määrus nr 72 (16.05.2019) „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise alused  ja töökord“  § 7 lg 3)

4. Jooksvad küsimused

K, 03.11

 Küberturvalisuse koolitus 1.-5. klassidele aulas

Räägime lastele interneti kasutamisest, ohtudest ja lahendustest. Tunni raames tehakse
harjutusi, arutatakse erinevatel teemadel ja tutvustatakse ka Spoofy
küberturvalisuse mängu.

2. tund 1.-3. klass ja õpetajad (haridustehnoloog Sirli, õp Tõiv, õp Tiina K, õp Heli M, eripedagoog Olga)

3. tund 4.-5. klass ja õpetajad ( haridustehnoloog Sirli, õp Heli L, õp Rita, õp Anne, õp Mari, õp Siiri)

 • Hobumajandus 4.-5. tunni ajal    4. klassi I rühm

Tunni aeg hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila

Kaasa õp Eva 

 • Hobumajandus  6.-7. tunni ajal 6. klassi  rühm  (vabatahtlikud)

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila

N, 04.11

 • Ujumine 2. klass II rühm.

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.55- 9.40

Kaasa õp Anneli ja õp Silver

 • TÕE koosolek   (huvijuht)
 • Juhtkonna nõupidamine peale tunde (direktor)
 • Kunsti- ja käsitööõpetajate ainesektsioon Pärnus kell 15.00 (osalevad õp Anne ja õp Mari)

R, 05.11

Klasside pildistamine (Pildikompanii)

Enne pildistamisele tulekut täita  KUTSE PILDISTAMISELE

Pildistamine vastavalt plaanile:

8.30 1.a klass

9.00 2.klass

9.30 3.klass

10.00 1.b klass

10.30 4.kl klass

11.00 6.a klass

11.30 6.b klass

12.00 5.a klass

12.30 5.b klass

13.00 8. klass

13.30 7. klass

14.00 9. klass

Mudilaskoori ja lastekoori jaoks on vabad klassid nr 23 ja nr 12.

5.a ja 5.b klassi klassiöö (õp Egert ja õp Kaja)