Nädal 05.-11..10

E, 05.10

Eripedagoog Olga on  ära küsinud. Õpilased töötavad klassis.

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp I Erast, Andri, Ruudi, Sandra, Ketlin, Ander, Marlon, Lili- Hanna, Noraliisa.

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

 • 6.-7. tunni ajal 7.-8. kl  poiste  küberpuu-uuring informaatika tunni ajal, tüdrukutel KK ( S. Silluta)

T, 06.10

 • 4.-5. tund 4A ja 4B tüdrukud hobumajanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.
 • Kell 16 POL vastuvõtt õpetajate päeva puhul, kutsutud aasta klassijuhataja- Merike Haas ja direktor.
 • Õp Annikki on ära küsinud alates 4. tunnist.

4. tund-  õpilane klassis

5. tund- õpilane klassis

6. tund- PPR 1 kl- asendab direktor

K, 07.10

 • Psühholoog Eva Palk 07.10.2020 õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II  aste“.
 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40

Ujumisgrupp II: Taivo-Rain, Raili, Eliise, Kervin, Mariliis, Johanna, Rein, Henri, Oliver, Karel

Kaasa õp Silver Silluta

 • Sügiskross Jõulumäel (õp A.Raudsepp, õp R. Petersell) (õpilased lisatud)

 TJ 1-3, 4-5, 6-7, 8-9

ASENDAMINE:

1.9. kl- maj juh Lili

2.5a ja 5 b T- maj juh Lili

3. 5a ja 5 b T- maj juh Lili

4. 1 kl- maj juh Lili

5.spordiring- õpilased PPR

6. spordiring- õpilased PPR

7. 7.-8. kl T- õp Rita on tagasi

 • Hobumajandus

2.-3. tund 5A ja 5B poisid  hobumajanduses, kaasa õp Merike H.

Tunni aeg hobusekasvanduses 9.20- 10.35, treener Maila Kukk

 • 6.-7. tund 6. klass  hobumajanduses.

Tunni aeg hobusekasvanduses 13.10- 14.25, treener Maila Kukk

 • Tori Põhikooli hoolekogu  koosolek  toimub K, 07.10 kell 18.

Päevakord:

1. Tori Põhikooli eelarve 2021 , arvamuse andmine

2.Perespordipäeva Virula Cup korraldamisest.
3. Tori Põhikooli arengukava 2021- 2024 projekti algatamine

4. Laste mänguväljakust

5. Projektist “Koolilapsed loodusturismis

6. Tori Põhikooli hoolekogu tööplaan 2020/21 õa

7. Jooksvad küsimused.

N, 08.10

 • TÕE koolitus 8.30- 12.00 koolimajas. Korraldab KOV.

Õpilasesinduse (ÕE) restart seminari kava:

* Mis on ÕE?
* Mis on kooli kultuur?
* ÕE tegevusvõimalused
* Ideest projektini ja kuidas seda ellu viia?

Iga kooli õpilasesinduse jaoks on planeeritud 2×1,5 tundi ehk algul teooria
ja pärast mänguline praktika.

Koolitaja Urmo Reitav on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste
magistrikraadiga ning õppinud avaliku halduse ja halduspoliitika
doktoriõppes. Ta on pikalt tegutsenud noorsootöö vallas ning viinud läbi
arvukalt noortekoolitusi, projekte, laagreid, motivatsioonipäevi jm noortele
suunatud tegevusi ja valdkondliku arendustööd. Lisaks laialdasele kogemusele
noorsootöös, omab ta mitmekesist töökogemust koolitajana üld-, kutse-, kõrg-
ja täiskasvanuhariduses, nii Eestis kui väljaspool. Ta on töötanud
ühiskonnaõpetuse õpetajana ja noorsootöö spetsialistina Viljandi
Gümnaasiumis ning huvijuhina Narva Vanalinna Riigikool. Aastatel 2002-2017
töötas Urmo Reitav noorsootöö lektorina nii Tartu kui ka Tallinna Ülikoolis.

Osalevad:

9.kl Jacklyn Jaanimäe – esimees

9.kl Laura Liis Ansi

9.kl Liisa Mann

8.kl Johannes Ergezinger

8.kl Marleen Haas

7.kl Liis Marii Sams

7.kl Jakob Ergezinger

6.kl Mathelyn Jaanimäe

6.kl Ralf-Marcus Rohtla

6.kl Karlis Ermanis

5. kl Rico Palits (Marten Jürgens)

5. kl Elisabeth  Veeväli

 • Juhtkonna nõupidamine peale tunde kell 14.50 direktori kabinetis (direktor)
 • 18.00 2. klassi lastevanemate koosolek koolimajas (õp Tiina Tominga- Ergezinger)
 • 18.00 5 A klassi lastevanemate koosolek koolimajas (õp Merike Haas)

R, 09.10

• Õp Tiina Liiv õppepuhkus – Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna eripedagoogika õppekava. Õpilane töötab klassis.

 • Peale 2. tundi   õpetajate infovahetund (direktor)