Nädal 07.- 13.06.2021

E, 07.06

8. klass õpib kodus matemaatika eksamiks

 • 2. klassi ujumine.

Buss ooli juures kell 8.15. Basseinis 8.55- 9.40.

Kaasa õp Anneli Raudsepp.

* 1.-8. klassi õpilastele pannakse hinded välja hiljemalt kell 15.00

18.00 Tori Spordiklubi üldkoosolek (A. Sõmer)

T, 08.06

Õp Rita ei ole koolimajas (4.-5. tund  4A ja 4 B poisid- asendab õp Kaja Maripuu, 5A ja 5 B viimased tunnid jäävad ära))

 • 8. klassi matemaatika koolieksam kell 10.00 arvutiklassis ( eksamikomisjoni kuuluvad direktor, õp Kaidi, õp Eve  ja õp Tiina K)
 • 4.-5. tund 4A ja 4B tüdrukud  hobumajanduses, kaasa õp Anneli

Tunni aeg  hobusekasvanduses 11.10- 12.25, treener Maila Kukk.

 • 2. klassi ujumine.

Buss kooli juures kell 10.30. Basseinis 11.10- 11.55

Kaasa õp Meeri Rätsep.

Õppenõukogu  toimub T, 08.06 kell 15.00 aulas


Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale tööle jätmine ( „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 1 ).
 2. Tori Põhikooli kodukorra lisa 1 DISTANTSÕPPE KORD Tori Põhikoolis arvamuse avaldamine (Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse  § 24 lõige 5)                      

K, 09.06

Distantsõppe päev- 1.-8. klassi õpilased õpivad kodus.

 • kell 10.00 koolis põhikooli valikaine eksam

N, 10.06

 • Psühholoog Eva Palk 10.-11.06.2021  õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II aste“.
 • Annikki  Poom õppepuhkusel 10.06 .2021 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias  huvijuht-loovtegevuse õpetaja  õppekava rakenduskõrgharidusõppes.

SPORDIPÄEV “Sõbraga  spordiplatsil” (Tori spordiklubi toetusel)

 • kell 9.00- 11.00 rahvastepalli võistlused
 • kell 11.00- 11.30 lõuna koolimaja taga õues
 • kell 11.30- 13.30 Tuletõrjeolümpia

Õppenõukogu  toimub N, 10.06 kell 15.00 aulas


Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaanded ja töökord“  HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7).

R, 11.06

 • Psühholoog Eva Palk 10.-11.06.2021  õppepuhkusel, et osaleda Kiira Järve pereteraapia koolituskeskuses õppekaval „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II aste“.

1.-8. klassi viimane koolipäev

Kell 8.15 koguneme klasside kaupa koolimaja ees ning liigume kooli parki mälestuskivi juurde. Meenutame haridusteed Toris ja laulame Tori kooli valsi 2 salmi.

Kell 8.30 liigume staadionile (võimendus Kalev Saar)

 •  esinevad koolitantsu rühmad (õp Andra Sõmer)
 • 1.kl  “Õunatants”
  2.-3.kl  “Let`s Dance e. läki tantsima!”
  4.-5.kl  ” 70-ndate funkyrütmid ikka veel moes”
  6.kl. “Spice Girls ja kuumad 90-ndad”

Istuda võib tribüünidel ja vabalt jooksurajal.

 • õppeaasta lõpetamiseks kõneleb direktor ning antakse üle kiituskirjad ja raamatud õpilastele, kelle aastahinded on vaid „5“ ja käitumine eeskujulik.
 • Sõna Sammulugemise aktsiooni kokkuvõtteks saab hoolekogu esindaja.

VAHETUND

Kell 9.15- 9.45 klassijuhataja tund koduklassis õppeaasta kokkuvõtmiseks, käitumishinnete aruteluks, mängudeks, tunnistuste jagamiseks.

Igale klassile kringel ja joogid  (klassijuhataja saab hommikul kätte sööklast)

Kell 10.00 kontsert kooli staadionil, esineb räpimaastikul tegutsev räppar AG ehk Silver Orissaar.

Räppar AG alustas oma haridusteed Audru koolis. 2017. aastal lõpetas ta Pärnu Ühisgümnaasiumi. Muusikaga tegeles ta juba põhikoolis, kus Tiia Tamme juhendamisel laulis poistekooris ja ansamblis. Lisaks laulmisele mängis AG ka koolibändis trumme, klaverit, kitarri ning basskitarri.

Räpiga hakkas AG tegelema 2016. aastal, mil ilmus esimene lugu AG kodanikunime alt. AG artistinimi tuleneb sellest, et Silver on inglise keeles ‘hõbe‘, mille tähis on Ag ehk Argentum.

Enne muusikaga tegelemist harrastas räppar sõita BMX-i. Lisaks BMX-i sõidule käis ta ka judo trennis.

Silver Orissaar õpib Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis ettevõtlust.

Kell 10.45 annab vallavanem Lauri Luur  üle õnnitlused ja tänukirjad  POLi ja Tori valla tublidele õppuritele. (staadionil)

Koolibussid kell 11.30.

Suur buss teeb esmalt Taali ringi, siis Selja- Piistaoja ringi, viies õpilased ka rippsilla otsa.

Väike buss teeb tavapärased ringid.

Õpetajate koolilõpupiknik kell 12.00 Tammistes. (majandusjuhataja Lili).

L, 12.06

Aktusepaiga seadmine. (majandusjuhaaja)

Lõputunnistuste trükkimne (direktor)

P, 13.06

Lõpuaktus      kell 13.00 koolimaja ees õuealal.