Nädal 10.-16.02.2020

Eripedagoog Olga Pallo on töövõimetuslehel, õpilased töötavad koos klassiga.

E, 10.02

Asendamine 3 B klassis:

 1. Keh kasv
 2. Inimeseõp asendatud muusikaga- direktor
 3. Eesti keel- õp Heli Mitt
 4. Matemaatika asendatud liiklusega- õp Tessa Meltsas
 5. Käeline- õp Siiri Mets
 6. PPR- õp Astrid Roosileht
 7. PPR- direktor
 • 5. klassi tüdrukud Pärnus filmi “Talve”  vaatamas (klassijuhataja Eva Jansen- Mann).

Sõidetakse Tori kooli peatusest 13.51 liinibussiga.

T, 11.02

Õp Mairo Sepp , õnnitlemine peale 1. tundi!

 • 9.30 Tori Põhikooli väikevahendite inventuur (direktor, majandusjuhataja)
 • Geograafiaolümpiaad Pärnu-Jaagupis kell 10.00 (õp K.Maripuu)

Osalevad: 7.kl Johannes Ergezinger

8.kl Rasmus Ulp ja Kuldar Joel Künnapas

9. kl Emma Rätsep ja Carl Robyn Valdaru

Sõit kell 9.10 kooli juurest bussiga, tagasi söögivahetunniks.

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

 1. grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp, Silver Silluta

HOBUMAJANDUS:

1.-2. tund, hobumajanduses 5. klassi tüdrukud (kooli juurest saadab direktor kell 8.10), poisid   KK;
                  3.-4. tund  hobumajanduses (õp Jane), tüdrukutel kehaline kasvatus;
      5.-6. tund hobumajanduses   (õp Heli M), tüdrukutel kehaline kasvatus.

K, 12.02

HOBUMAJANDUS:

6.-7. tund, hobumajanduses 6. kl tüdrukud, poisid vabad.

 • Kell 15.00 uurimistööde hindamiskomisjoni koosolek (direktor)

N, 13.02

 • II klassi ujumistunnid

Buss  (Presto) kooli ees kell 8.15, tagasi  kell 10.00

 • grupp. Saadab õp Anneli Raudsepp, Silver Silluta
 • 1. klassis 1.-2. tunni ajal VEPA vaatlejad (õp Tiina Tominga)

R, 14.02

 • Õp Tiina Liiv õppepuhkus 14.02.2020  Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna eripedagoogika õppekava 3.aastal.

SÕBRAPÄEV

Lõpeb 7. klassi  tehnoloogiat ja käsitööd lõimiv projekt. Juhendajad õp Anne Rätsep ja Mairo Sepp.

7. klassi õpilased viivad  sõbrapäeval läbi   igale 1.-4. klassile ühe töötoa, kus õpetatakse tegema põnevaid esemeid. Töötoad toimuvad  tehnoloogia ja  kodunduse klassides (kõik klassid tehakse kaheks grupiks ja vahetatakse tegevust poole tunni pealt)

Meisterdamise tunniplaan:

1. 4 B klass

2. 1. klass

3. 4 A klass

4. 2. klass

5. 3 B klass

6. 3 A klass

* TÕE korraldab:

Südamepaaride leidmine

Sõbrapäevapostkast

Fotonurk

Kõiki innustatakse kandma punast riietust!

 • 5.-6.  tunni ajal uurimistööde konverents aulas (direktor).

 9. klassi õpilased esitlevad oma töid tähestikulises järjekorras, igale õpilasele aega kuni 5. minutit. Paremate autasustamine R, 21.02.

Mikrofonid  esitluste harjutamiseks on aulas alates teisipäevast.

L, 15.02

Muusikaolümpiaad (õp Anne Rätsep)Osaleb Marii-Eliise Lumijõe.