Nädal  20.-22.12.2021

E, 20.12

Huvijuht on koolimajas.

 • Ujumine 2. klass- I rühm ja II rühm ujuvad koos.

Buss kooli ees kell 8.15, aeg ujulas 8.55- 9.40

Kaasa õp Anneli ja klassijuhataja

 • Kell 13.00 II kooliastme jõulupidu (Merike, huvijuht)

4.-6. klassi klassijuhatjate asendamine õpetajatega, kelle õpilastel on jõulupidu

õp Kaja     6. tund 7.b Geo- asendab õp  Heli M (peaks olema 6.b matem)

                  7.tund 9.kl Bio- asendab õp Kai (peaks olema 6.a inimeseõp)

õp Merike 6.tund 8.kl Kirj-  asendab õp Rita (peaks olema 5.b poiste KK)

õp Ülle      7.tund 7.a inglise keel- vaba tund (kokku lepitud)

 •  7.b klass Pärnus uisuväljakul (korraldab klassijuhataja Anneli Raudsepp)

Sõidetakse peale 6. Tundi 13.50 bussiga ja tagasi  17.30 liinibussiga.

 • Tori Põhikooli hoolekogu  koosolek toimub esmaspäeval, 20.12 kell 18.00- 18.50 koolimajas direktori kabinetis.

Tori Põhikooli hoolekogusse kuuluvad

Markko Virkus – lastevanemate esindaja

Kristi Tohv – lastevanemate esindaja

Annika Parm – lastevanemate esindaja

Alev Agur – vilistlaste esindaja

Heli Mitt – õpetajate esindaja

Karmo Haas- volikogu esindaja (Tori Vallavolikogu otsus nr 23  2. detsember 2021)

Johannes Ergezinger- õpilaste esindaja

Päevakord:

Kokkuvõte hoolekogu 2020/21 tööst (lastevanematele esitamiseks)- Markko Virkus

Jooksvad küsimused:

 • Virula tn renoveerimise pikendamine Metsa tänavani
 • Suusaradade ajamisest kooli juurde

T, 21.12

Huvijuhti ei ole päeval koolimajas, tuleb kell 16.00

Olga ja Eve  sünnipäeva tähistamine peale 1. tundi kell 9.00.

 • Hobumajandused jäävad ära.

Hobusekasvanduses teenindatakse kliente, treener Maila on Jõulumemm.

5.a ja 5.b klassil on  kehalised kasvatused

 • 1.a ja 1.b klassi kergejõustik jääb ära. Treeneri leping on lõppenud.
 • 1.-2.tunni ajal  1.a klassi  klassipidu. (õp Astrid)

Mängime jõulumänge, lahendame viktoriini ja peame luuletuse esitamise võistlust. Pärast 2. tundi jätkuvad tunnid tunniplaani alusel.

 • 1.,3. ja 4. tunni ajal 2. klassi mängude hommik. (klassijuhataja)
 • Kell 18.00 III kooliastme jõulupidu (Annikki, huvijuht)

K, 22.12

8.15- 8.45        aulas võtame poolaasta kokku                     direktor

9.00- 9.45        klassijuhataja tund                                       klassijuhatajad

10.00- 10.45    kontsert aulas Johan Randvere (klaver) ja Evelin Samuel (laul) õp Tõiv Tiits

Duo Randvere–Samuel-Randvere on kooslus, kus saavad kokku klassikaline klaver, pop-laulja hääl, vahetu improvisatsioon ning siiras rõõm muusikast. Kavas on lüürilised Eesti autorite palad esinejate enda seades, sealhulgas kindlasti ka Evelini õpetaja Jaak Joala laulud. Kõlavad nii kõigile tuntud laulud kui ka laulud, mida teavad ainult Johan ja Evelin. 

Bussid kell 11.00, Selja suuna buss läheb ka Jõesuu rippsilla otsa.

 • Koolitöötajad on oodatud kell 11.15 õpetajate toas , et soovida üksteisele “Häid jõule!”