Nädal 20.-26.05

E, 20.05

Huvijuht Tessa on õppepuhkusel.

Õp Tiina K on haige, asendab õp Juta Lange- Nõmm.

Õp Stella on haige, tema õpilased töötavad koos klassiga.

 1. klassi poiste ja tüdrukute tööõpetuse vahetus on järgmisest nädalast kahel nädalal, st 20.05 ja 27.05.

  4. klassi tüdrukute tunniplaan esmaspäeval:
  4. tund- TTÕ, õp Mairo
  5. tund -TTÕ, õp Mairo
  6. tund- TKK
  4. klassi poiste  tunniplaan esmaspäeval:
  4.tund-  PKK
  5. tund- PTÕ, õp Anne
  6. tund- PTÕ, õp Anne

 

T, 21.05

Õp Stella on haige, tema õpilased töötavad koos klassiga.

9.30 staadioni ehituskoosolek (majandusjuhataja, direktor)

* 2 A klass viimane ujumine, saadab klassijuhataja

* 6. klassi elektrooniline  tasemetöö matemaatikas 2. tunni ajal kabinetis nr 12 (direktor).

* 13.00- 14.40 on kooli oodatud 2019.a sügisel koolitulijad ja nende vanemad (direktor, õp Tiina Tominga- Ergezinger)

* kell 18.00 Tori  Põhikooli hoolekogu korraldab perespordipäev Virula Cup– orienteerumine (läbi viib orienteerumisklubi WEST).

Iga raja läbija, laps ja vanem, annavad klassile punkte. Parima osalusprotsendiga klassile preemiaks prii bussisõit Pärnusse klassi üritusele.

Auhinnaks puuviljad!

 

K, 22.05

* Peale esimest tundi kutsub Pille õpetajate tuppa

* Peale 4. tundi kell 11.45 ootab Tõnu õpetajate toas

 

N, 23.05

* Õpetaja Annikki Poom õppepuhkusel alates 5. tunnist

 1. tund 4. klass PPR- direktor
 2. tund 4. klass PPR- huvijuht Tessa
 3. tund 4. klass PPR- õp Stella

* 1., 2  A ja 2 B klass SA Eesti Maaelumuuseum id Eesti Põllumajandusmuuseumi programmis „Toit ja tervis“ Ülenurmel (kaasa klassijuhatajad, tugiisikud ja õp Anneli).

Buss kooli juures kell 8.15, tagasi  kooli juures ~16.00.

Kooli poolt kaasa puuvili,  soolane ja magus sai.

* 3. tunni ajal vestlus VEPA juhendajaga (direktor)

VEPA vaatleja 3 B klassis

* kell 15.00 Sindi Gümnaasiumis kooli pidaja korraldab koosoleku palgakorraldusest 2020.aastal (osaleb direktor).

 

R, 24.05

Vallavalitsusele saata tublid õppurid  vastavalt volikogu määrusele „Tori valla tunnustuse avaldamise kord“

Tubli õppuri aunimetus antakse Tori valla üldhariduskoolis või huvikoolis õppivale õpilasele vähemalt ühest alljärgnevast kriteeriumist lähtuvalt:

1) kes lõpetab 9. või 12. klassi keskmise hindega 4,8 – 5,0;

2) kes lõpetab huvikooli põhiõppe kiitusega;

3) kes on edukalt esinenud maakondlikel olümpiaadidel ning saavutanud I – III koha;

4) kes on osalenud vabariiklikel olümpiaadidel;

5) kes on edukalt osalenud maakondlikel konkurssidel ning saavutanud I koha;

6) kes on edukalt osalenud vabariiklikel konkurssidel ning saavutanud I – III koha;

7) kes on osalenud rahvusvahelistel olümpiaadidel või konkurssidel;

8) kes on võistelnud spordivõistlustel maakondlikel või vabariiklikel võistlustel ning saavutanud I –III koha.

* 2 B klass viimane ujumine, saadab klassijuhataja

* Muinasjutukonverents Haapsalus on pühendatud eesti keelele, osaleb Daivi Jõerand
Haapsalu raamatukogus (Posti 3) toimub 24. mail algusega kell 11.00 juba
kuuendat korda muinasjutukonverents “Muinasjutuvägi”, alapealkirjaga
“Muinasjuttude salakeel”.

* 3. tunni ajal 3. klasside jalgratturi eksami teooriatest, millele järgneb jalgratta sõidueksam (koostöös noorsoopolitseinikuga).

Teooriatesti  juures klassijuhatajad.

* 5. tunni ajal 8. klassi uurimistööde eelkaitsmine (direktor)

Kaitsmine toimub tähestiku järjekorras.

Iga õpilane teeb esitluse, kus on järgmised punktid:
* Uurimistöö peakiri, autor, juhendaja
* teema valiku põhjendus
* töö eesmärgid
* uurimismeetodid

* töö ülesehitus
* Võib juba uuritut ka veidi tutvustada, aga mitte pikalt
* mis on valmis ja mida plaanid 9. klassi I poolaastal teha.

Esitlus (powerpoint)  peab olema vaadeldav ja korrektse õigekirjaga. Kindlasti tasuks ka suulist esinemist (rahulik tempo, selge diktsioon, raskete sõnade korrektne hääldus)  valju häälega harjutada.
Esitlused tuleb toimetada hiljemalt N, 23.05 infojuhi kätte.

 • 9. klassi õpilastele pannakse välja hinded.

* 9. klassiga tuleb ära teha  matemaatika ja eesti keele õpikeskkonna küsitlused, nõusolekud lapse isikuandnud.

ANKEETIDELE VASTAMINE TOIMUB R, 24.05 7. tunni ajal.