Nädala 02.10-08.10. 2017 tegemisi

Toome ära I veerandi 5. nädala tähtsamad tegemised.

E, 02.10
* 3.-4. tunni ajal 9. klass ühiskonnaõpetuse raames vallamajas: „Kohaliku omavalitsuse ülesanded“ (õp Eva Jansen-Mann).
* Koolibri teabepäev Pärnus kell 13.00; osaleb Daivi Jõerand.
* Sindi muusikakooli ettevalmistusklass kabinetis 14 kell 13.10-14.20.
* Koolitus „Õpilase temperamendi ja kooliedu seos“ kell 13.30-17.00 Paikusel. Osalevad õp Heli Mitt, Heli Lilleste ja Tiina Tominga-Ergezinger.
* Noortekas kell 15.00-18.00 pikapäevarühma mänguklassis.

T, 03.10
* Pärnu maakoolide meistrivõistlused jalgpallis 8.-9. klassi noormeestele kell 10.00 Vändras.
Liigutakse Jõgeva liinibussiga – Toris kell 8.05, tagasi kas 14.15 või 15.10 Vändrast (õp Rita Petersell).
* Maakonna eripedagoogide ainesektsiooni kokkusaamine kell 14.00. Osaleb Eve Kukk.

K, 04.10
* Maakonna kunstiõpetajate ainesektsiooni kokkusaamine; osaleb õp Tiia Kass.
* Kolleegi tunni külastamine: 2. tunni ajal külastab õp Astrid 1.A klassi muusika tundi (õp Mairi Vare).
* Ettelugemise päev Pärnu Keskraamatukogus kell 13.
Osalevad 4. kl õpilased Mai-Liis Põder ja Meril Adeela Alev, juhendaja õp Daivi Jõerand. Sõit peale 4. tundi juhendaja autoga.
* Arvutiklass avatud 13.00-16.30 uurimistööde kirjutamiseks (Harri Kivi).
* Rajaleidja HEV koordinaatorite teemapäev Pärnus kell 14.30-16.00; osaleb HEV kooridnaator Kai Kukk.

N, 05.10
Õpetajate päev
Vaata selle päeva eritunniplaani.
* Ettevõtlustund „Ettevõtlikkus kooli“ 1. tunni ajal koduklassis.
* Tantsuvahetund aulas – korraldavad 6. kl õpilased, õp Rita ja huvijuht.
* Juhtkonna nõupidamine peale 7. tundi kabinetis M (direktor).

R, 06.10
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* Vallavanema vastuvõtt õpetajatele ja kultuuritöötajatele kell 19 kooli aulas.

L, 07.10

P, 08.10