Nädala 05.03-11.03.2018 tegemisi

Toome ära IV veerandi 1. nädala tähtsamad tegemised.

Esmaspäeval, 05.03
* 9. klass osaleb Sindis Maanteeametilt Eesti koolidele tasuta noorte riskikäitumise ennetamise koolitusel „Georgi ja Kaspari lugu“. Väljasõit koos klassijuhatajaga kell 12.35, tagasi koolibusside ajaks.
6. tundi 6. kl inimeseõpetuses asendab õp Merike Haas.

Teisipäeval, 06.03
* Emakakaelavähi papilloomviiruse vastu vaktsineerimine toimub neile, keda eelmisel korral ei vaktsineeritud 1. tunni ajal Tori Perearstikeskuses. Transpordib direktor autoga.
* Peale tunde toimub ümarlaud HEV õpilaste teemal Heli Miti klassis. Tutvume PGS 4. jaoga: Õpilasele vajaliku toe väljaselgitamine ja rakendamine (hakkas kehtima 1. veebruaril 2018). Vaatame probleemsemad õpilased, nende tugimeetmed ja tulemused üle ning seame samme viimaseks trimestriks. Õpetajatest on kutsutud Heli Mitt, Eve Kukk, Jane Lumijõe, Astrid Roosileht, Kaja Maripuu, Vilja Jansen, Heli Lilleste, Merike Haas ja Kai Kukk.
* Kell 16.00 toimub kohtumine PRIA projekti „Välijõusaal Torisse“ kirjutamiseks, osaleb direktor.

Kolmapäeval, 07.03
* Koolitus rahvusvahelisel logopeedide päeval kell 9.00-14.00 Pärnus, osaleb õp Eve Kukk. Läbivaks teemaks on „Suhtlemispädevus ja suuline eneseväljendusoskus“. Oodata on põnevaid esinejaid. Pärnu Haigla psühholoog Toomas Kask räägib esinemisärevusest. Ida-Tallinna Keskhaigla kliiniline logopeed Meeri Kompus räägib häälehügieenist ja häälehäiretest. Päeva ametliku osa võtab kokku näitleja Garmen Tabor, kes räägib esineja karismast, lavakõnest ning hääletehnikast.
Õp. Eve tundide asendamine:
3. tund matemaatika,
4. tund eesti keel,
5. tund eesti keel,
6. tund 1. kl kõneravi jääb ära.
* Alustab bandiring aula tagaruumis, juhendaja õp Kalev Saar.
15.00-16.30 III-VI klass
16.30-18.00 VII-IX klass

Neljapäeval, 08.03
* Õppenõukogu algab kell 14.50.
Päevakord:
1. Õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte II trimestril.
2. Tugisüsteemide määramine („Tori Põhikooli õppekava“ kk nr 1-3/4 20.09.2017 p 6.6 (2)).
3. 8. klassi üleminekueksami määramine („Tori Põhikooli õppekava“ kk nr 1-3/44 31.08.2011 § 21).
4. 7. ja 8. klassile kooli tasemetöö määramine.

Reedel, 09.03
* Tundide ajutine asendamine õpetaja arstivisiidi tõttu:
1. tund – 7. kl geograafiat annab õp Tõnu Tõniste,
2. tund – 7. kl loodusõpetust annab õp Tõnu Tõniste.
* Koolis on Neeme teater. Trimestri lõpu ja teatrikuu puhul on 3. tunni ajal 1.-4. klassile etendus “Breemeni linna moosekandid” ja 5. tunni ajal 5.-9. klassile etendus “5 pakikest”.
Etendused on lühemad kui 45 minutit ja seepärast toimub vanusegrupiti ka kogunemine, kus anname II trimestri lõpust ülevaate ja tunnustame paremaid olümpiaadi ja võistluste võitjaid.
* Ühiskonnaõpetuse viktoriin Sindis kell 12.30 (õp Eva Jansen-Mann)
Osalevad Laura Klemmer, Aveli Kohtla ja Eliise Tominga. Sõit direktori autoga kell 12.00
* LAN – arvutimängude öö (õpilasesindus, direktor) kell 20.00. Lõpp laupäeval kell 9.00.

Laupäeval, 10.03
* 4. klassi matemaatika olümpiaad Pärnu Koidula Gümnaasiumis (õp Eve Kukk).
* Tori Võrkpalliturniir kell 11 võimlas.

Pühapäeval, 11.03