Nädala 11.06-17.06.2018 tegemisi

Toome ära 5. veerandi viimase nädala tähtsamad tegemised.
E, 11.06
* Ekskursioonide päev
> 1. klassid Pärnus: Pernova Loodusmaja kell 10.00-11.00, Pärnu rannaniidu matkarada, piknik rannapargis. Kaasa õpetajad Astrid Roosileht ja Tiina Käärmann. Hansaliinid kell 9.15 kooli juures, tagasi Pärnust 13.00.
> 2. klassid Paides: Paide ajakeskuse programm „Mänguline rännak läbi Eestimaa“. Kaasa õpetajad Jane Lumijõe ja Heli Mitt ning lapsevanemad Kristina Kuusik ja Kristiina Tarn ning tugiisik Juta Lange-Nõmm. Hansaliinid kell 8.15 kooli juures, tagasi 14.00.
> 3. klassid ja 4. klass Viljandist hakatakse sõitma kell 13.30.
> 5. klass Tartus Ahhaa keskuses. Kaasa õpetajad Anne Rätsep ja Rita Petersell. Sõit liinibussiga Torist kell 9.00-11.45, tagasi liinibussiga kell 15.35-18.20.
> 6. klass Kihnus. Kaasa õpetaja Kaja Maripuu. Hansaliinid kell 8.30 kooli juurest, tagasi Munalaiu sadamast 17.15.
* 8. klassi uurimistööde eelkaitsmine kell 8.30 kabinetis 13.

T, 12.06
* 1.-8. klassi aktus:
Aktus algab kogunemisega koolimaja ees kell 8.30. Seejärel liigutakse klasside kaupa (8. klass kõige ees) parki, kus viiakse läbi meenutusminutid. Aktus jätkub aulas kella 9-ni.
* Kell 9.20-10.00 toimuvad etteasted aulas:
esineb näitering (Laura-Liis Ansi),
esineb koolibänd (Kalev Saar),
direktor meenutab Eesti 100 sündmusi Tori koolis.
* Kell 10.00-11.00 liigub koolimajas Tori valla arendusmeeskond.
* Kell 10.15-11.00 klassijuhataja tund.
* Koolibussid kell 11.00.
* Kell 11.30 stardivad koolitöötajad piknikule Jõesuu külamajja.

K, 13.06
* Valikaine eksam (ühiskonnaõpetus, inglise keel, bioloogia, loodusõpetus) kell 10.00.

N, 14.06
* Inglise keele suulise osa eksam jätkub.
* Hoolekogu erakorraline koosolek kell 18.00.
Päevakord:
1. 4. klassi õpilaste arv klassis 2018/19. õppeaastal, klassi õpilaste arvu suurendamine 24-lt 26-ni. Alus: PGS § 26. Põhikooli õpilaste arv klassis ja õpperühmas. (3) Kooli pidaja võib erandjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada õpilaste arvu üle käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirnormi (24 õpilast) üheks õppeaastaks konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud.
2. Muudatused kooli kodukorras (Seoses dokumendi „Kooli arvutite ja isiklike nutiseadmete kasutamise eeskiri“ koostamisega) – arutelu.

R, 15.06
* Järeleksam kell 9.00 aulas.
* Õppenõukogu kell 12.00 kabinetis 22 (direktor):
1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 6).
2. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega põhikooli lõputunnistusel („Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ HTministri määrus nr 44 23.08.2010 § 4 lg 7).

L, 16.06
* Lõpuaktus võimlas kell 13.00.

P, 17.06