Nädala 11.09-17.09.2017 tegemisi

Toome ära I veerandi 2. nädala tähtsamad tegemised.

E, 11.09

T, 12.09
* Õp Jane Lumijõe majast väljas. Asendab õp Juta Lange-Nõmm:
1. Matemaatika – 2.A
2. Loodusõpetus – 2.A
3. Loodusõpetus – Gert
4.
5. Eesti keel -2.A
6. PPR 2. kl
* 5.-6. tunni ajal 4. klass hobusekasvanduses: „Saame tuttavaks – Tori hobune“, kaasa huvijuht Anne Borkvel.
* Noortekas kell 15.00-18.00 pikapäevarühma mänguklassis.
* Tori Põhikooli hoolekogu koosolek toimub kell 18.00 kabinetis 22.

K, 13.09
* Arvutiklass avatud 13.00-16.30 uurimistööde kirjutamiseks (Harri Kivi).

N, 14.09
* Tantsuvahetund aulas peale 2. tundi – korraldavad 6. kl õpilased, õp Rita ja huvijuht.
* Juhtkonna nõupidamine peale 7. tundi kabinetis 22 (direktor).

R, 15.09
* Noorsoopolitseinik Merike Teder tuleb kohtuma kooliuusikutega ja jagama liiklusaabitsaid:
2. tunni ajal on noorsoopolitseinik 1.B klassis ja
3. tunni ajal on noorsoopolitseinik 1.A klassis.
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* Kell 12.10, klassijuhataja tunni ajal on 7.-9. klassile aulas projekti “Kooliõpilased loodusturismis” tutvustus (direktor).

L, 16.09

P, 17.09