Nädala 13.02-19.02 tegemisi

Toome ära III veerandi 6. nädala tähtsamad tegemised.

E, 13.02
* Projektimeeskonna „Koolinoored loodusturismis“ kokkusaamine kell 15 vallamajas, osaleb direktor.

T, 14.02
* SÕBRAPÄEVA KOHVIKUID korraldavad 2. B ja 5. klass (huvijuht).
* 2. klasside ujumine Tootsi ujulas.
2.A klass: buss kooli ees kell 9.00, ujumine 9.30-10.30;
2.B klass: buss kooli ees kell 11.00, ujumine kell 11.30-12.30.
* Projekti KIVA sõbratund 3. tunni ajal 1.A ja 4. klassis (õp Jane Lumijõe ja õp Astrid Roosileht).
* 5. klassi nutimäng kell 12 Pärnu raamatukogus ja muuseumis (õp Merike Haas).
Osalevad Keidi Kask, Jacklyn Jaanimäe, Rasmus Ulp ja Jan-Markus Tohv. Sõit raamatukoguhoidja Daivi Jõeranna autoga kell 11.15.

K, 15.02
* Inimeseõpetuse interaktiivne olümpiaad arvutiklassis (õp Kai Kukk).
9.00-10.00 V klass Rasmus ja Keidi
10.30-11.30 VI klass: Emma ja Carl Robyn
12.00-13.00 VII klass: Henry ja Carl Aadam
13.30-14.30 VIII klass: Laura ja Elizabeth
* Varia viktoriin 1.-3. klassile (õp Eve Kukk) kell 11.00 Pärnu Maavalitsuse saalis.
Osalevad Liis Marii Sams, Jakob Ergezinger, Maribel Lauri. Sõit Jakobi ema Tiina Ergezingeriga kell 10.15 kooli eest.
* Arvutiklass õppetööks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).
* Tori valla folklooripäev rahvamajas kell 18.00, osalevad näitering (Astrid Roosileht) ja kandlering (Pille Usin).

N, 16.02
* Juhtkonna nõupidamine 2. tunni ajal huvijuhi kabinetis (direktor).
* Nuputa viktoriin Pärnu Maavalitsuse saalis (õp Vilja Jansen).
Kell 10.00 V-VI klass: Rasmus, Keidi, Carl Robyn ja Kaur Erik. Sõit kell 9.15 direktori autoga.
Kell 12.30 VII klass: Carl Aadam, Henry, Karmen. Sõit kell 11.45 direktori autoga.
* Tüdrukute võrkpalli miniliiga 4.-6. klassile Pärnu-Jaagupis kell 10.00 (õp Rita Petersell). Õp Ritat asendab õp Anneli Raudsepp.
* Rajaleidja eripedagoog Signe Leht nõustab (õppealajuhataja).
* Hoolekogu koosolek kell 18.00. Päevakorras Tori Põhikooli uue arengukava (2018- ….) ettevalmistamine.

R, 17.02
* Uurimistööde konverents kell 8.30 aulas (direktor).
Osalevad 7.-9. kl õpilased. Igal esinejal on aega oma tööd tutvustada 3-5 minutit. Suulist esitlust hindab komisjon.
* Peale 2. tundi infovahetund õpetajatele (direktor).
* 3. tunni ajal 1.-4. klassi üritus „Tähed laval tantsimas“ (huvijuht).

L, 18.02

P, 19.02