Nädala 15.05-21.05.2017 tegemisi

Toome ära IV veerandi 8. nädala tähtsamad tegemised.

E, 15.05
* Anne Rätsep osaleb 15.-16. mail Pärnus koolitusel „Supervisioon õpetaja töös II moodul“.
Asendamine:
2.-3. tund 6. kl TTÕ – õppealajuhataja
4.-5. tund 4. kl TTÕ – õppealajuhataja
6. tund 9. kl muusika – Daivi Jõerand
7. tund lastekoor – jääb ära
* Kell 11-13 Pärnu maavalitsuse saalis infopäev teemal „Muudatused õigusrikkumisi toime pannud lastega tegelemises“. Osaleb direktor.

T, 16.05
* Anne Rätsep osaleb 15.-16. mail Pärnus koolitusel „Supervisioon õpetaja töös II moodul“.
Asendamine:
1.-2. tund 8. kl TTÕ – direktor
3.-4. tund 7. kl TTÕ – direktor
6. tund 9. kl TTÕ – direktor
* 2. tunni ajal matemaatika tasemetöö 3. klassi õpilastele (õppealajuhataja).
* Kell 15 vallavalitsuse ümarlaud Pärnus; osaleb direktor.

K, 17.05
* Õppeevakuatsioon.
* Arvutiklass õppetööks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 18.05
* Juhtkonna nõupidamine 2. tunni ajal huvijuhi kabinetis (direktor).
* 3. tunni ajal valikaine (ajalugu ja ühiskonnaõpetus) tasemetöö 6. klassi valimile (direktor). Tööd teevad Arit, Rasmus, Kristin, Art, Marii-Eliise, Keity-Liisa, Emma, Germo, Enely.
* 4.-5. tunni ajal KEVADPEO PEAPROOV.
* Kell 13-14.45 tutvuvad sügisel 2017 kooli tulijad koolimajaga kabinetis 20 (õp Astrid Roosileht ja õp Tiina Käärmann).

R, 19.05
* Kergejõustik Paikusel. Buss kell 9.00 (Rita Petersell).
* 2. tunni ajal valikaine (ajalugu ja ühiskonnaõpetus) tasemetöö 6. klassis neile, kes ei ole valimis. Tööd teevad Mart, Janno, Ronaldo, Aria, Agnes, Aksel, Kaur Erik, Nathan, Sander, Carl Robyn
* Õpetajate infovahetund peale 2. tundi (direktor).
* 3.-4. tunni ajal KEVADPEO PEAPROOV.
* Kell 18.00 KEVADPIDU (huvijuht) ja NÄITUSED (aineõpetajad).

L, 20.05
* Kell 19.00 muuseumiöö rahvamajas.

P, 21.05