Nädala 16.10-22.10.2017 tegemisi

Toome ära I veerandi viimase nädala tähtsamad tegemised.

E, 16.10
* Ettelugemine:
1. tunni ajal 2.A klassis loeb Merli Johanna Alev (4. kl) ja 1.A klassis loeb Meril Adeela Alev (4. kl);
4. tunni ajal 2.B klassis loeb Merli Johanna Alev (4. kl);
5. tunni ajal 3.B klassis loeb Mai-Liis Põder (4. kl).
* Sindi muusikakooli ettevalmistusklass kabinetis 14 kell 13.10-14.20.
* Noortekas kell 15.00-18.00 pikapäevarühma mänguklassis.

T, 17.10
* ÕUESÕPPE PÄEV
Bussid kooli ees 8.15. Kaasa sai, pirukas, kohuke.
– 3.A ja 3.B klass (13 õpilast + 12 õpilast + 2 saatjat) Matsalu Looduskeskuse programmis „Mets-putukate paradiis“. Programm viiakse läbi Varblas kell 10.00-13.00.
– 4. ja 5. klass (18 õpilast + 11 õpilast + 2 saatjat) Matsalu Looduskeskuse programmis „ Kured lähvad, kurjad ilmad“. Programm torni juures kell 10.00-13.00.
– 9. klass (24 õpilast + 2 saatjat) Nõva Looduskeskuse programmis „Maa, mis tõuseb merest“ kell 10.00-14.00.

K, 18.10
* Tiina Liiv pedagoogilisel praktikal 2.B klassis; juhendaja õp Heli Mitt.
* Ettelugemine:
3. tunni ajal 1.B klassis loeb Meril Adeela Alev (4. kl);
4. tunni ajal 4. klassis loeb Maribel Lauri (4. kl);
5. tunni ajal 5. klassis loeb Maribel Lauri (4. kl).
* Arvutiklass avatud 13.00-16.30 uurimistööde kirjutamiseks (Harri Kivi).
* Teemapäev „ Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega laps koolis, kodus ja lasteaias“ kell 13:45-16:30 Pärnu Maavalitsuse saalis. Osalevad õp Eve Kukk ja õp Heli Mitt.

N, 19.10
* Ettelugemine:
2. tunni ajal 3.A klassis loeb Mai-Liis Põder (4. kl).
* Kooliõpilased loodusturismis:
Sügis talus programm C.R. Jakobsoni talumuuseumis Kurgjal. Koolitaja Monika Jõemaa. Buss koolimaja ees 9.20, tagasi ~13.40.
NB! Õpilased osalevad 1. tunnis. Kaasa sai, pirukas, kohuke.
* Tantsuvahetund aulas!
* Vallavalitsuse infotund kell 10.00 vallamajas; osaleb direktor.
* 2.A klass õppekäigul Pärnus Apollo kinos (Jane Lumijõe). Tutvumine kinoga, film. Buss kooli ees 11.15, tagasi Pärnust kell 14.00. Ei söö einet!

R, 20.10
* Veerandi viimane päev.
LÕIMINGUPÄEV teemal „HOBUNE“.
Eritunniplaan:
III kooliaste
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate tor).
* 7. tunni ajal koguneb Tori Põhikooli õpilasesindus.
* 6. klassi klassiöö kell 20.00; vastutab klassijuhataja Kaja Maripuu.

L, 21.10
* Korvpalliturniir PÕRGU KARIKAS (Andra Sõmer).

P, 22.10