Nädala 17.04-23.04.2017 tegemisi

Toome ära IV veerandi 4. nädala tähtsamad tegemised.

E, 17.04
* Pärnumaa koolijuhtide koolitusreis „Haridusuuendused ja koolijuhi väljakutsed Tartumaa ja Tartu õppeasutustes“ 17.-18. aprill; osalevad direktor ja õppealajuhataja.
* Kevadnäituse ülespanek Paikuse vallamajas kell 13.00 (Tiia Kass). Pikapäevarühma 6.-7. tund on mänguklassis.
Näitus on avatud 17.-27. aprill.
* „Minu Eesti 100 aasta pärast“ loovtööde esitamise tähtaeg. Tööd viib maavalitsusse õp Merike Haas.

T, 18.04
* Pärnumaa koolijuhtide koolitusreis „Haridusuuendused ja koolijuhi väljakutsed Tartumaa ja Tartu õppeasutustes“ 17.-18. aprill; osalevad direktor ja õppealajuhataja.
* Astrid Roosileht koolitusel Tallinnas: „Kuidas saame lapsed lugema ja suhtlema?“ (Kajari koolitus). Õp Astridi tunde asendab Juta Lange- Nõmm.
* 2. klassid Pärnu Päästekomandos tuleohutusalases koolitusprogrammis „Tean tulest“. Lisaks külastatakse Pärnu Keskraamatukogu (õp Tiina Käärmann ja Heli Lilleste).
Buss kooli ees 8.15, tagasi teatri parklast 11.40. Söömine II söögivahetunnil kell 12.15 (6. klass sööb I söögivahetunnil).
* Informaatikaolümpiaad 4.-9. klassile kell 10-13 arvutiklassis (juhendaja Harri Kivi).
Registreeritud:
5. klass Rasmus Ulp
6. klass Germo Tael
7. klass Sander Aas
8. klass Triinu Tomingas
9. klass Marek Lilleväli

K, 19.04
* Tori Lasteaed 50 tähistamine kunagiste laste, praeguste vilistlaste, Tori kooli 5.-9. kl õpilastega.
Peale 2. tundi liiguvad 5.-9. klassi õpilased ja klassijuhatajad lasteaeda kella 10.05ks.
* Arvutiklass õppetööks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).

N, 20.04
* Juhtkonna nõupidamine 2. tunni ajal huvijuhi kabinetis (direktor).
* Inglise keele olümpiaad 6.-8. kl õpilastele kell 11.00 Paikusel.
Osalevad:
6. kl Aria Kohtla ja Janno Juurik,
8. kl Ott Andreas Mihkelstein ja Aveli Kohtla.
Juhendaja õp Ülle Urba. Sõit direktoga kell 10.30, peale olümpiaadi ka tagasi.

R, 21.04
* Õpetajate infovahetund peale 2. tundi (direktor).
* Veeohutuskoolitus 1. klassi õpilastele. Korraldab Päästeameti Pärnu päästekomando, toimub koolis:
3. tund 1.B klass,
4. tund 1.A klass.
* Lastekooride laululaager Pärnjõel kell 12-18. Koos lastekooriga osaleb õp Anne Rätsep. Buss kooli ees kell 11.30, tagasi Pärnjõelt kell 18.00.
Õp Anne tundide asendamine:
5. tund 4. kl muusika – õp Astrid Roosileht,
6. tund mudilaskoor – jääb ära, õpilased pikapäevarühmas.

L, 22.04
Jüripäeva südamekõnd/jooks kell 18-20. Kogunemine vallamaja juures, distantsi pikkus 2 km. (Andra Sõmer)

P, 23.04
Lipuspaleer kiriku juures kell 11.45-12.00. Osaleb 20 õpilast.