Nädala 18.09-24.09.2017 tegemisi

Toome ära I veerandi 3. nädala tähtsamad tegemised

E, 18.09
* õp Tiina Käärmannil vaba päev, asendab Juta Lange-Nõmm.
* Noortekas kell 15.00-18.00 pikapäevarühma mänguklassis.
* Lasteaias kell 17.00 sügisel 2018 kooli tulevate lastevanemate koosolek, esineb õp Eve Kukk.

T, 19.09
* ALUSTAVAD MAADLUSTREENINGUD: 14.50-16.00, treener Harri Timberg.
* 4. klassi lastevanematega sportlik klassiõhtu ja info jagamine kell 17.00-18.30 võimlas (klassijuhataja Eve Kukk ja lapsevanemad).

K, 20.09
* Arvutiklass avatud 13.00-16.30 uurimistööde kirjutamiseks (Harri Kivi).

N, 21.09
* Kuni 7. kl poiste jalgpall Kilingi-Nõmmel (Rita Petersell).
Sõit koos Sindi õpilastega kell 8.15 Tori kooli juurest. Tagasi koolibusside ajaks.
Osalevad: Carl Robyn Valdaru, Ronaldo Kiviselg, Art Lemets, Nathan Pilt, Arit Allik, Jan-Markus Tohv, Innar Raap, Tristan Hulkko, Danero Andrejev.
* Projektipäev „Kooliõpilased loodusturismis“:
Ausa aiavilja ja majutusteeninduse töötuba Klaara-Manni puhkemajas.
Kadi Ruumet, Klaara-Manni Puhkemaja. Saadab huvijuht Anne Borkvel
* Kell 10.00 Tori Vallavalitsuse infotund vallamajas; osaleb direktor.
* Tantsuvahetund aulas peale 2. ja 5. tundi – korraldavad 6. kl õpilased, õp Rita ja huvijuht.
* Juhtkonna nõupidamine peale 7. tundi kabinetis 22 (direktor).

R, 22.09
* Infovahetund õpetajatele peale 2. tundi õpetajate toas (direktor).
* SÜGISE SÜNNIPÄEV
3. tunni ajal 1.-6. klassile üritus aulas teemal KARTUL:
a) iga klass (1.-6.) toob väljapaneku erinevatest kartulisortidest + vigurkartulid (koridoris);
b) iga klass (1.-6.) paneb näitusele mõne kartuliroa koos retseptiga (klassi õpilased maitsevad neid ürituse lõpus) – hommikul aula aknal;
c) iga klass (1.-6.) esineb paari-minutilise KARTULI-teemalise ülesastumisega (vabalt valitud temaatikaga).
Ka teistes tundides võib uurida kartulitega seonduvat.

L, 23.09

P, 24.09