Nädala 19.12-25.12 ja talvise vaheaja tegemised koolis

Toome ära II veerandi viimase nädala ja talvise koolivaheaja tähtsamad tegemised.

E. 19.12
* 2.-3. tunni ajal 1.-4. klassi jõulupeo proov (õpilased aulas) – õp Astrid Roosileht
* Õppenõukogu kell 14.45 kabinetis 22 (direktor).
Päevakord:
1) Õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte I poolaastal.
2) Tugisüsteemide määramine („Tori Põhikooli õppekava“ kk nr 1-3/44 31.08.2011 § 17, § 22).
3) 8. klassi üleminekueksami määramine („Tori Põhikooli õppekava“ kk nr 1-3/44 31.08.2011 § 21).
4) 7. ja 8. klassile kooli tasemetöö määramine.
* Tori valla omavalitsuse õiguste taastamise 25. aastapäeva tähistamine:
kell 18 volikogu esimehe tervitus vallamaja rõdult;
kell 19 kontsert-aktus kirikus, esineb JÄÄÄÄR.

T, 20.12
* 2.-3. tunni ajal 1.-4. klassi jõulupeo proov (liikumisega ukse tagant) – õp Astrid Roosileht
* Kell 18 jõulupidu 1.-4. klassile.

K, 21.12
* 2. tunni ajal 5.-9. klassi jõulupeo proov – Anne Borkvel
* 1.A (17 õpil.), 1.B (17 õpil.) ja 2.B (11 õpil.), kokku 45 õpilast Lottemaal kell 10-13.00 (õp Heli Mitt, õp Jane Lumijõe, õp Heli Lilleste). Kaasa sööklast 1 soolane pirukas, tagasi koolieine ajaks.
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi).
* Kell 18 jõulupidu 5.-9. klassile.

N, 22.12
Poolaasta viimane päev.
* 1. tunni ajal aktus aulas (direktor).
* 2. tunni ajal klassijuhataja tund ja tunnistuste jagamine.
* 3. tunni ajal Tori valla 25. aastapäevale pühendatud aktus aulas (direktor). Päeva lõpp kell 11.00.
* Õpetajad ja töötajad kogunevad kell 11.05 õpetajate tuppa. Soovime üksteisele Häid jõule!

R, 23.12

L, 24.12

P, 25.12

E, 26.12

T, 27.12

K, 28.12
Jõuluüritus kooli töötajatele Pärnu Muuseumis kell 11.


K, 04.01
Merlecons koolitus koolimajas „Muutunud õpikäsitlus üleminekul väljundipõhisele õppele“
10.00-11.30
Kohvipaus
11.45-13.15
Lõuna
13.45-15.15
Õppesisu:
· Muutunud õpikäsituse põhiolemus kaasava hariduse kontekstis.
· Muutunud õpikäsituse neli olulist põhitala.
· Väljundipõhise ja sisendipõhise õppe erinevused.
· Muutunud õpikäsituse aluseks oleva väljundipõhise õppe olulisemad tunnused.
· Hindamispõhimõtete muutmine.
· Hindamine väljundipõhise õppe korral: kujundav ja kokkuvõttev hindamine.
· Õpetaja töö planeerimine muutunud õpikäsituse kontekstis.
· Olulisemad koolikorralduslikud muutused väljundipõhise õppe rakendamisel.
· Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamise põhikriteeriumid muutunud õpikäsituse
korral.

N, 05.01
Sisekoolitus läbitud koolitustest kell 9.00.
*Tiina Käärmann „Digialgus: loovuse toetamine tehnoloogia abil“
* Jane Lumijõe, Helene Huik, Heli Mitt, Anneli Raudsepp „Mängiv noor on õppiv noor“
* Kai Kuke muljeid Soome haridussüsteemist
*Daivi Jõeranduse Keskuses.

R, 06.01
OÜ Tuleoht koolitus
Kell 10.00-11.30
Koolitusel käsitletakse järgnevaid teemasid:
– tuleohutusalane teadlikkus (tulekahju, kaasnevad ohud ja tagajärjed);
– hoones kasutusel olevate tuleohutuspaigaldiste kirjeldus ja tööpõhimõtete tutvustus;
– hoone evakuatsioonilahenduse tutvustus (evakuatsiooni põhimõtted, märgistus, inimeste evakueerimine);
– päästemeeskonnaga tehtava koostöö kirjeldus;
– tulekahju korral käitumine (inimeste teavitamine ja päästmine, tulekustutusvahendite kasutamine, tulekahju teate edastamine).
Kell 11.30-12.00
Kustutusharjutus õues.