Nädala 20.11-26.11.2017 tegemisi

Toome ära II veerandi 4. nädala tähtsamad tegemised

E, 20.11
* kell 9.30-10.40 väisavad kooli Jõgevamaa noortejuhid (Anne Borkvel, direktor)
* kell 15.00- 16.30 veebikeskkonna OPIQ tutvustus kabinetis 22. KÕIK ON OODATUD OSALEMA!
* NOORTEKAS KELL 15.00-18.00

T, 21.11
* Õp Eve Kukk eripedagoogide õppepäeval Tallinnas
Asendamine:
1. t. matem. – õp Heli Mitt annab kogu klassile
5. t. väikeklass – oma klassis
6. t. 6. kl kõneravi – jääb ära
7. t. 3. kl kõneravi – jääb ära
* Õp Tiia Kass osaleb maakonna käsitöö- ja kunstiõpetajate õppereisil Haapsalus.
Tunde asendab Daivi Jõerand.
* Koolijuhtide õppepäev Audrus, osalevad õppealajuhataja ja direktor. Sõidavad peale 1. tundi.
* NOORTEKAS KELL 15.00-18.00

K, 22,11
* Kell 11.05 teater Nipitiri 1.-4. kl õpilastele aulas: „Sinisaba seiklused“. Pilet 2.20
Vastu võtab direktor
* Huvijuhtide koolituspäev Ares, osaleb Anne Borkvel.
* Lahtiste uste päevad Pärnu Kutsehariduskeskuses
Osalevad 9. kl õpilased Holger, Hardi, Arthur, Eliise ja Dorit.
* Arvutiklass uurimistööde kirjutamiseks avatud 13.00-16.30 (Harri Kivi)

N, 23.11
* 2.-3. tunni ajal 1. klasside ühine klassihommik lasteaia majas (õp Astrid Roosileht ja õp Tiina Käärmann).
* E. Nurga mälestusvõistlused Vändras kell 12.00-14.30. Osaleb 23 õpilast.
Söömine I söögivahetunnil. Sõit kell 11.10 suure nn koolibussiga, kaasa õp Vilja Jansen.
Asendamine:
4. t. –
5. t. 5. kl – õp Tiina Käärmann
6. t. 7. kl – õp Astrid Roosileht
7. t. –
3. klass
Guido Tael, Ralf Marcus Rohtla, Triin Toht, Karl Lennart Mitt, Mattias Johannes Uus, Sigrid Parm
4. klass
Maribel Lauri, Merli Johanna Alev, Liis Marii Sams
5. klass
Johannes Ergezinger, Marleen Haas, Emily Ruus
6. klass
Keidi Kask, Mirelli Loite, Rasmus Ulp
7. klass
Aria Kohtla, Nathan Pilt, Carl Robyn Valdaru
8. klass
Carl Aadam Vihrov, Henry Veeväli
9. klass
Aveli Kohtla, Karina Prants, Kairi Sosi
* Ametiühingu liider Heli Mitt volikogu koosolekul Pärnus kell 13.00-15.30.
Asendamine:
5. t. arvutiõpetus – kokkulepe Harri Kiviga
6. t. –
7. t. PPR 2. kl – Pille Usin

R, 24.11
* HEV infopäev kell 10.30- 14.30 Pärnus: „Muudatused hariduslike erivajadustega õppe korraldamisel“ Osalevad HEV koordinaator Kai Kukk, direktor Pille Usin, lapsevanem Kaire Parts ja õp Jaanika Kukk (Kelli koduõpetaja)
Õp Kai Kuke tundide vahetused:
3. t. 7. kl inimeseõpetus vahetada ära 2. tunni loodusõpetusega
4. t. 8. kl inimeseõpetuses iseseisev töö (töö annab kätte õpilasesinduse liider Carl Aadam
5. t. klassijuhataja tund vahetada 1. tunni kehalise kasvatusega
* Eesti Koolispordi Liidu DUMLE rahvastepalli võistlus 4.-5. kl Viljandis kell 9.30.
Võistkond koosseisus:
Merli Johanna Alev, Meril Adeela Alev, Maribel Lauri, Emily Ruus, Angelika Savolainen, Ragne Rohtla, Mathelyn Jaanimäe, Isabella Mäe. Juhendaja õp Anneli Raudsepp.
Sõit koos Paikuse Põhikooli õpilastega. Paikusel buss kell 8.00, Tori kooli ees 8.15, tagasi peale võistluste lõppu kell 15 Viljandist.
* 8. klassi klassiöö, vastutab õp Ülle Urba.

L, 25.11
* Lauamängude päev kell 10.00 (Andra Sõmer)

P, 26.11
Kodanikupäev